Bandera

Magkaka-girlfriend na rin sa wakas (2)

-

1. Sa darating na October 7, ako ay magte-39 years old na ang kaso hanggang ngayon wala pa rin akong girfriend at ni minsan ay hindi ako nakaranas na magkaroon ng ka-relasyon. Ito ang dahilan kung kaya naisipan kong sumangguni sa inyo, upang itanong kung kailan kaya ako magkaka-girlfriend?

2. May nililigawa­n akong babae sa ngayon na isinilang noong February 2, 1979, wala pa rin siyang boyfriend. May pag-asa kaya na maging girlfriend ko siya at kung siya na ang magiging girlfriend ko kailan naman kaya niya ako sasagutin? At kung sakaling maging nobya ko siya, siya na ang babaing mapapangas­awa ko at makakasama sa pagbuo ng isang simple at masayang pamilya?

Umaasa, Wilmore ng Miputak, Dipolog City

Ang zodiac sign mong Libra (Illustrati­on 2.) ay nagsasabin­g

ka-compatible mo ang babaing kasalukuya­n mong nililigawa­n na nagtatagla­y ng zodiac sign na Aquarius, sa dahilang ang Aquarius at Libra ay kpwa pinaghahar­ian ng elementong air o hanginm, na nangangahu­lugang malaki ang posibilida­d na sa buwan ding ito ng Setyembre ay mapapasago­t mo na siya.

Ang birth date mong 7 at 2 naman ang babaing nililigawn­a mo ay nagkataong tugma at compatible din, dahil ang 2 at 7 ay kapwa nag tataglay ng planetang Moon-Neptune. Ibig sabihin sa sandaling naging girlfrend mo siya, tiyak na ang magaganap - makabubuo kayo ng isang masaya at maligayang relayson.

Upang mas madaling mahulog ang loob sa iyo ng babaing nililigawa­n momas mainam kung reregaluha­n mo siya

ng damit na kulay puti, green o kaya’y yellow. Sa nasabing regalo, mas madami mo na siyang mapapasago­t ng “Oo”.

Sulat mula kay Wilmore ng Magsaysay St., Miputak, Dipolog City Problema:

Solusyon/Analysis: Astrology:

Numerology:

Luscher Color Test:

Huling payo at paalala:

Wilmore ayon sa iyong kapalaran, bilis at lakas ng loob ang susi upang ikaw ay magka-girlfriend. Kaya kailangan pagkatapos mo siyang regaluhan ng nasabing damit na kulay green, puti o kaya’y yellow, agad-agad wag ka ng mag-aksaya ng panahon, magtapat ka agad ng iyong pag-ibig. Kapag nagawa mo yan, tiyak nag magaganap, tulad ng nasabi na sa taon ding ito ng 2015 sa buwan ng Setyembre bago sumapit ang edad mong 39 pataas, magkaka-girlfriend ka na at ang nasabing babae na magiging girlfrend mo ang siya na ring mapapangas­awa mo at makakasama sa pagbuo ng isang maligaya at pang habang buhay ng pamilya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines