Bandera

6 at 2 ang mahiwaga

-

Dear David,

NATUKSO na rin akong sumulat kasi’y nais kong magkaroon na rin ng mahihiwaga­ng numero na bumabalot sa aking buhay. Ipinangana­k ako noong Hunyo 15, 1970. Hiwalay ako sa asawa at ako lang ang bumubuhay sa dalawa kong anak.

Hindi ko na alam kung saan nagpunta ang mister ko mula nang matangay ng babae sa beerhouse. Isa akong kahera sa mall pero puro contractua­l lang ang status ko. Nabubuwisi­t na rin ako. Bigyan mo ako ng gabay sa pag-unlad.

Ano ba ang masusuwert­e kong taon, buwan at petsa? Bigyan mo rin ako ng buwenas na kulay at numero na puwedeng tayaan sa suertres at lotto.

Dear Rose,

NAPAKAEMOS­YONAL mo, na siyang maaa-ring magpahamak sa iyo. Pero kung matututuha­n mong gamitin ang pakikipagr­elasyon para sa iyong personal na pagunlad ay mas makabubuti. Ibig sabihin, tipikal sa tulad mo ang makipagrel­asyon sa mga taong aktuwal na makakatulo­ng sa iyo sa materyal na pag-unlad. Kung hiwalay ka sa asawa, tiyak na natuto ka sa pagkakamal­i at madali mong mauunawaan ang mga binanggit ko.

Malinaw dito na ikaw ay maaaring mag-asawa muli pero tiyakin mong masasagip ka sa kahirapan. Taglay mo kasi ang mahiwagang No. 6.

Hawak mo rin ang mahiwagang No. 2 na nagsasabi namang na nakasandal ang iyong pagunlad mula sa impluwensi­ya ng ibang tao. Ibig sabihin, kung makakaanga­t, ito ay hindi sa personal mong kakayahan kundi sa pag-asiste ng mga taong nasa paligid mo.

Nangangahu­lugan ito na hindi ka uunlad nang nagsosolo ka, kaya’t dapat ka nang maghanap ng makakatuwa­ng sa buhay. May naghihinta­y sa iyo na magandang kapalaran bago matapos ang taong ito, pero didiretso pa ang suwerte sa taong 2018, 2020 at 2022 kung saan matutupad ang marami mong pangarap kabilang ang pagkakaroo­n ng mabuting asawa. Buwenas ka sa mga buwan ng Marso, Hunyo at Disyembre lalo na sa mga petsang 2, 7, 17, 23,27, at 30 partikular kapag natatapat sa araw ng Martes at Biyernes. Kulay maroon at berde ang buwenas mo. Sa suertres, isama mo ang No. 6 at No. 2 sa No. 7. Sa lotto, pumulot ka sa mga sumusunod: 3-7-11-19-23-26-34-40-42.

Para sa may kaarawan ngayon: Konting tiis na lang, sa pagpasok ng buwan ng Enero, sa susunod na taong papabor nan g todo sa iyo ang kapalaran. Sa lovelife, magiging masaya na ang love life sa kasuyong isinilang sa buwan ng Mayo. Mapalad ang 9, 15, 24, 39, 42 at 49. Red at Green ang buenas. Swerte sa initial na P. at M.

Aries – (Marso 21-April 19)-- Magandang pang-regalo ngayong kapaskuhan sa minamahal ang bagong unit ng cell phone o kaya’y ipad. Magugulat siya at sasabihing “wagas” ang iyong pag-sinta. Sa pinansyal, habang namimigay, tuloy ang pasok ng maraming pera. Mapalad ang 5, 17, 24, 31, 39 at 46. Purple at gray ang buenas. Swerte sa initial na O. at S.

Taurus – (April 20-May 20)--Upang maging lubos ang ligaya wag masyadong gumastos ngayong pasko. Magtira ng pera para sa Bagong Taon at sa Araw ng mga Puso. Sa lovelife, paglaanan ng ibang araw ang espesyal na date ninyo ng iyong kasuyong mahilig. Mapalad ang 7, 10, 28, 31, 40 at 41. Yellow at blue ang buenas. Swerte sa initial na R. at T.

Gemini – (May 21-June 21)--Ngayon pa lang simulan na ang New Year’s resolution. Sabihin sa harap ng salamin, “Pararamihi­n ko ang aking salapi ng isang daang uli!” Sa ganyang paraan, dahil ikaw ang mas nauna kaysa sa iba – magtatagum­pay ka! Mapalad ang 5, 14, 18, 23, 34, at 49. Blue at purple ang buenas. Swerte sa initial na G. at W.

Cancer – (June 22- July 22)--Magbabago na ang kapalaran sa susunod na taong 2019. Sa pinansyal at pag-ibig habang nalalapit ang kapaskuhan mabilis namang lalago ang kinikita. Salovelife,tuloyang“onandoff”narelasyon,sayangmagp­a-paskopanam­an.Mapaladang 7, 16, 20, 36, 43, at 47. Yellow at pink ang buenas. Swerte sa initial na B. at R.

Leo – (July 23 – August 22)-- Araw at init ang suwerte mong element. Kaya tuwing unang oras sa umaga magbilad sa init ng araw. Basta’t naarawan ka mas magiging malakas ang iyong pangangata­wan. Ang sikat din ng araw ang magbibigay sa iyo ng dagdag pang suwerte at magagandan­g kapalaran. Mapalad ang 1, 19, 22, 25, 41 at 48. Yellow at blue ang buenas. Swerte sa initial na J. at M.

Virgo – (August 23 – September 22)--Panahon na upang isakatupar­an ang lahat ng iyong inisip. Sa pagpasok ng taong 2020 kusang mangyayari ang lahat ng binabak. Sa lovelife, higit sa inaasahan ang romansang mararanasa­n. Mapalad ang 5, 14, 19, 23, 34 at 49. Beige at red ang buenas. Swerte sa initial na S. at T.

Libra – (September 23-October 23)-- Lalong magiging mainit ang relasyon kung hahaluan ng biruan. Wag laging seryoso. Mamayang gabi, halikan sa leeg ang kasuyo hanggang sa siya ay makiliti at pagkatapos sa tenga at pisngi naman! Kung lagi kayong masaya patuloy na darating ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 4, 13, 28, 37, 41 at 49. Gold at lilac ang buenas. Swerte sa initial na L. at D.

Scorpio – (October 24 – November 21)--Sa pagpapatwa­d, mas maraming suwerte at magandang kapalaran ang makakamit. Mas mainam kung kalilimuta­n na ang mga maling nagawa ng kasuyo, tutal magpapasko na naman. Wag ka na lang kumibo kahit ano pa ang kasalanan niya, kaysa sa sumama pa ang iyong loob. Mapalad ang 3, 12, 27, 39, 45 at 49. Pink at lilac ang buenas Swerte sa initial na H. at R. Sagittariu­s – (November 22 – December 21)--Kailangan pa ring hingin ang opinyon ng mga kaibigang nagtagumpa­y sa pangangala­kal bago simulan ang iniisip na negosyo, sa ganyang paraan hindi ka malulugi. Sa lovelife, wag mahirati sa dati ng ginagawa, bagong istilo ng romansa ang dapat. Mapalad ang 5, 18, 22, 32, 38 at 49. Silver at blue ang buenas. Swerte sa initial na L. at P.

Capricorn – (December 22 – January 19)--Ituloy mo lang ang nasimulan pagsisikap at pagsisipag. Pinapanood ka ng langit. Habang nagtitiis ka at nagsisikap, nakahanda na ang gantipalan­g makakamit, mas maraming suwerte at magagandan­g kapalaran ang bubuhos sa isang pagkatao sa susunod na mg araw. Mapalad ang 5, 17, 28, 33, 41 at 49. Gold at purple ang buenas. Swerte sa initial na V. at M.

Aquarius – (January 20 – February 18)-- Sa pag-ibig, kahit na mahilig komontra ang kapareha, hindi mo siya dapat itsapuwera, sapagkat ang hindi mo alam, sa kanya ka humuhugot ng lakas. Ngayon pasko mag-combine force kayo sa negosyong may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 7, 25, 32, 34, 38 at 43. Green at white ang buenas. Swerte sa initial na L. at O.

Pisces – (February 19 – March 20)--Kakampi sa iyo ang langit kaya sa araw na ito mawawala ang lahat ng takot at pangamba. Sa pinansyal at kadatungan, tuloy ang pasok ng malaking halaga. Sa lovelife, salubungin ng romansa ang pagiging agresibo ng kasuyo. Mapalad ang 3, 27, 36, 39, 42 at 48. Violet at red ang buenas. Swerte sa initial na R. at B.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines