Bandera : 2019-12-12

FRONT PAGE : 11 : 11

FRONT PAGE

11 Website: bandera.inquirer.net Twitter: @bandera inquirer Facebook: inquirerba­ndera Thursday, December 12, 2019 PALAISIPAN Filipino kickboxers win 3 gold medals was not being hurt. But when I saw that fatigue was affecting him, I went for the kill,” said Saclag. Olsim gave the Philippint­s its first gold in the discipline on Monday in the men’s -69kg kick light division. The Filipinos also claimed two silvers courtesy of Jomar Balangui and Renalyn Dacquel, and one bronze from Karl Manguide. 3-0 to rule the women’s -55kg kick light division while Saclag pounced on Mohammed Mahmoud of Malaysia 3-0 in the men’s 63.5kg full contact. “Our game plan was really to get inside because she’s a taekwondo player. I timed my attacks well,” said Iniong, a wushu and mixed martial arts champion. “I didn’t expect to win easily because I could sense he THE Philippine kickboxing team ended its 30th Southeast Asian Games campaign with three gold medals on Tuesday at the Cuneta Astrodome. Gina Iniong and Jean Claude Saclag overpowere­d their rivals to join early Jerry Olsim as gold medal winners in the discipline that made its maiden stint in the games. Iniong clobbered Thailand’s Apichaya Mingkwan PABABA 1 Eksakto 2 Nangingiba­baw 3 Isang sama ng panahon 4 Laruang palayok 5 Tawag-manggagamo­t 7 Salakay 8 Salmo, ibang tawag 9 Set ng gamit 10 Kahon ng bangkay 14 Parking ng barko 16 Pagtotono 18 Opinyon 19 Lalawigan ng Canada 20 Bahagian 21 Asarol, ibang tawag 22 Impatso, lumang Tagalog 23 Hollywood actor Delon 24 Matigas na kahoy sa Africa 26 Ngalan ng babae 28 Nobyembre, pinaikli 29 Sexy actress Domingo lumang Tagalog 14 Letrang Griyego 15 Tawag-amain 16 Gagapas 17 Ginto 18 Disipulo 20 Ibigay mo sa akin 21 Bagoonging hipon 23 Tawag-kapatid 25 Prediksyon 26 Apoy 27 Ngalan ng babae 29 Malinaw 30 Sikat na online game 31 Suriin 32 Pataba sa lupa 33 Bansag kay Eddie Garcia Contribute­d by MILAGROS M. MILAGROSO PAHALANG 1 Walang suot na damit 6 Alak ng Ruso 11 Dumaloy 12 Saklap 13 Maikli ang leeg, 1 Parte ng baboy 2 Atungal ng sanggol 3 Gunita 4 Yugto ng karera 5 Tatak ng t-shirt 6 Hiblang matibay 7 Derek, Hollywood actress 8 Balubad 12 Balat ng palay 15 Ngalang babae 17 Illinois, daglat 19 Ngalang lalake 21 Lalagyan ng presyo 22 Paaralan ng militar 24 Pinuno ng monasteryo 25 Nagtatagla­y 26 Simbolo ng boron 27 Sombra 29 Pandagat 30 Ngalang lalake 31 Kapitan, daglat 32 Inalipusta 37 Igsi ng Nanay 38 Barkilyos 40 Pamantasan sa Diliman 42 Ricardo Ignacio 18 Amerikano, pabalbal 20 Paos 22 Pagkain ng manok 23 Card sa pagkuha ng pera 24 Kontribusy­on 28 Kapara 33 Libing 34 Pangalan 35 Pandiwa 36 Uso 38 Tipo ng dugo 39 Sangay ng AFP, pantitik 40 Primera 41 Termino sa golf 43 Marquez, actor 44 Utusan PABABA Contribute­d by DANILO V. GONZALES 11 Pantukoy panao 13 Associated Press 14 Tawag sa ama 15 Simbolo ng arsenic 16 Uri ng kahoy PAHALANG 1 Hindi pantay 5 Alabok 9 Mistula 10 Titis 3 Entrance 4 Poem 5 Royal Society 6 Military rank 7 Spanish greeting 8 Rodent 9 High cards 10 Smaller 14 Dominant 16 Vomit 19 Mindanao mountain 20 Alley 21 Estimated Time of Arrival 22 Spanish yes 24 Operating Room 25 Poems 26 Ejects 29 Spoken 30 Soccer great 32 Resurface 34 Mother 35 Yoko of music 36 Six and four 37 Man’s nickname 39 Niobium symbol 19 Kind of fruits 23 Associatio­n 27 Girl’s name 28 Former 29 Order Slip 31 Myself 32 People’s Reform Party 33 Far 37 Container 38 Solo 39 Part of the abdomen 40 Kind of fruit 41 Glorify DOWN 1 Language of southweste­rn Asia 2 Man’s name Ni Mr. Longshot Contribute­d by ROLANDO SATIRA SATIRA ACROSS 1 Zeal 6 Polyp colony 11 Crosses 12 Put 13 African lily 14 Line-ups 15 Tax-collecting agency 16 –pport; Brace 17 South Seas 18 Pronoun