PANGPAPUDAW KADAGITI PURAW A LUPOT.

Bannawag - - Ti Taraken Ken Sika -

Ad-adda pay a mapapudaw ti puraw a lupot no yuper nga umuna iti danum a nanawnawan iti sabon ken 1/4 tasa a baking soda. Nayonan ti baking soda iti “pigsa” ti sabon.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.