FISH BURGER

Bannawag - - Siled Ti Kararag -

Dagiti Kasapulan:

2 tasa a lasag ti ikan (mabalin ti tilapia, tuna, ken karpa) 2 kutsarita nga ordinario nga asin 2 kutsarita a nadekdek a pimienta 1 tasa a natadtad a sibuyas 1 bukel nga nga itlog 2 kutsara a gatas ebaporada 1 kutsarita a hamburger flavoring ½ tasa a breadcrumbs Tubbog ti lemon (saan nga inkapilitan)

Panangisagana:

1. Tadtaden a nasayaat ti lasag ti ikan 2. Asinan ken kiwaren a nasayaat. 3. Inayon dagiti nabatbati pay a ramen. 4. Pormaen a burger patties. 5. Prituen kalpasanna.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.