BONIL.

Sigurado a sungbat iti sakit ti kudil.

Bannawag - - Itoy A Bilang -

Nasamay iti karindanum. Nalag-an iti bolsa. Ti BONIL ket nasamay iti karindanum buni, kamanaw a puraw ken nangisit, athlet’s foot, ken dadduma pay a fungus infections. Epektibo pay iti agkupkuplat a kudil, butto, bimmengbeng a dapan. Pormula daytoy ni am-ammon a dermatologist ni Dr. Fidel Plantilla.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.