Maika-5 a “Panagkayas Kadagiti Balikas,” insayangka­t ti GUMIL Cagayan

Bannawag - - Contents - Ni RAQUELITO B. CENAL

Ni Prinsipal IV ti Cadaratan NHS Joel B. Manuel bayat ti panaglekti­urna maipanggep iti lingguisti­ka.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.