PAGBUKAS SA SEMANA SA KALINAW ALANG SA MINDANAO 2017 SA ST. ALPHONSUS THEOLOGICAL AND MISSION INSTITUTE (SATMI)

Bisaya - - News - Ni JON SAGUBAN Indangan, Dakbayan sa Davao

LAINLAING institusyon ug komunidad nag-obserbar na usab sa Semana sa Kalinaw alang sa Mindanao (SKM). Ang kalihokan opisyal nga giablihan niadtong Nobiyembre 30, 2017 ug gitapos sa Disyembre 6, 2017. Makita sa mga parokya sa Simbahang Katoliko ug sa publikong mga dapit ang nagbansiwag nga mga pahinumdom niining makasaysayanong kalihokan alang sa kalinaw ug panaghiusa sa mga lumulupyo sa Mindanao.

Kining maong kalihokan nga nailhan na kaayo nga Mindanao Week of Peace nasugdan sa tuig 1999 pinaagi sa Proklamasyon 207 nga gipirmahan ni kanhi Pamuno Joseph Estrada niadtong ika-5 sa Nobiyembre, 1999. Duha ka mahinungdanong punto ang atong mabasa sa maong dokumento: una, ang pag-ila sa gobyerno sa hiniusang pangindahay sa mga taga Mindanao sa pagpuyo sa kalinaw, panaghiusa ug panag-uyon sa matag usa nga walay pagtan-aw sa matang sa kinabuhi, relihiyon ug kultura; ug ikaduha, alang sa pagpakaylap niining kahimatngon sa pagpuyo sa kalinaw, gikinahanglan ang paghatag og luna alang sa pagpadayag sa pangindahay sa kalinaw ug sa hiniusang pagpaningkamot alang sa pagkab-ot niini.

Kining maong pagpadayag nagadasig sa tanan sa paghimo niini sa lainlaing matang ug paagi diha sa lainlaing sektor sa katilingban sa Mindanao. Gumikan niini, ang St. Alphonsus Theological and Mission Institute (SATMI), nga gipanagiya ug gidumala sa relihiyosong kongregasyon sa mga pari ug

mga prayleng Redentorista, nagapahigayon sa usa ka teyolohikanhong porum niadtong Nobiyembre 29. Didto kini gihimo sa ikatulong andana sa Redemptorist Parish Pastoral Center sa kalye Bajada, Dakbayan sa Davao.

Ang maong kalihokan nagaliyok sa tema, “Deepening Commitment to Interfaith Dialogue in the Context of Mindanao’s Recent History.” Si Bro. Carl Gaspar, CSsR, ug pipila ka estudyante sa SATMI ang nagtimon sa maong kalihokan. Kini gihatagan og kinabuhi sa tulo ka dinapit nga mamumulong nga sila si Pastor Melanio “Mel” Aoanan sa United Church of Christ in the Philippines (UCCP), Gining Nor Aisha Adilao sa Silsilah Foundation ug Ginong Rodge Lelis sa COPERS sa Ateneo de Davao University.

Usa ka retiradong ordinadong pastor si Mel Aoanan nga taas na kaayo og kasinatian sa pormasyon sa UCCP sa lainlaing institusiyon niini: Silliman University, Dakbayan sa Dumaguete, Union Theological Seminary, sa Cavite ug sa Southern Christian College sa Midsayap, Cotabato. Ang iyang pakigpulong nagaliyok sa tema, The UCCP’S thrust towards interfaith dialogue in the context of the reformation.

Niini, iyang gipasabot nga ang panagbangi sa Mindanao dili usa ka panagbingkil tali sa mga relihiyon ug tungod niini duna pay dakong kahigayonan ang pagpakigdiyalogo ug busa ang kalihokan sama niining Semana sa Kalinaw usa ka dakong taytayan alang sa pagpakigsandurot sa lainlaing relihiyon dinhi. Gikinahanglan lamang ang pagpaubos, pagka bukas ug ang kaakohan.

Unya iyang gihisgotan ang usa ka kalihokan nga gipahigayon sa UCCP diin ang mga batan-on gihatagan og panahon nga masinati ang kahimtang sa mga Moro ug mga Lumad. Kini nahitabo niadtong panahon sa martial law. Kining maong kasinatian nakaabli sa ilang hunahuna nga ang mga Moro ug Lumad puyde diayng magkahiusa diha sa ilang pagpakigbisog batok sa kakabos ug sa pag-ampo. Gikinahanglan lang dinhi ang tinud-anay nga pagpakiguban kay dayag man usab nga dunay mga elemento sa matag tribu o kultura nga lisod kaayong iapil sa mga kalihokan nga ingon niini.

Si Gining Nor Aisha Adilao, usa ka Meranao nga dugay nang konektado sa Silsilah Foundation. (Ang Silsilah Foundation usa ka institusyon nga gitukod ni Padre Sebastiano D’Ambra uban sa grupo sa mga Muslim ug mga Kristiyano nga nangindahay og kalinaw niadtong Mayo 1994 didto sa Dakbayan sa Zamboanga.) Unsa bay papel sa mga babaye bahin sa diyalogo tali sa mga Muslim ug mga Kristiyano? Mao kini ang pangutana nga gihubad ni Gining Adilao ubos sa tema, “How Muslim women view and participate in interfaith dialogue.” Ang mahinungdanong mga punto sa iyang diskurso mao ang mosunod:

Una, ang mga babayeng Muslim mahimong mopili nga aktibo sa kalihokan sa diyalogo bisan kon may panagana tungod sa posibleng mga pangutana sa ubang Muslim sa ilang komunidad. Pananglitan, puyde silang dudahan nga mobalhin na sa pagka Kristiyano kon pirme na sila sa kalihokan sa diyalogo. Medyo negatibo kini apan puyde pod kining mahimong paagi nga makapasabot sila sa ubang Muslim bahin sa kalihokan sa interreligious dialogue (IRD). Medyo apiki lang ang mahitabo kon maminyo na sila kay segurado gayod nga mahuktan na sila ug dili na basta-basta nga makaapil sa mga kalihokan sa IRD gawas kon ang ilang kapikas aktibo usab.

Ikaduha, ang pag-apil sa IRD nagkinahanglan og kamatinud-anon ( genuine commitment) sa moapil niini. Kon wala kini, mahimo nga ang pag-apil mao lamang ang paggamit sa uban alang sa personal ug hinakog nga katuyoan. Busa ang IRD dili usa ka estratehiya o pamaagi alang sa pagkab-ot sa kalinaw kondili usa ka espirituwalidad. Diha sa estratehiya bulag ang usa ka tawo sa mga kalihokan sa diyalogo. Apan kon espirituwalidad,

Si Gining Nor Aisha Adilao sa iyang pakigpulong.

Si Pastor Melanio Aoanan samtang nagpasabot sa iyang maundanong mga punto.

Si Ginong Rodge Lelis nga nagpaambit sa iyang taho bahin sa mga kalihokan sa COPERS.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.