HEYOGRAPIYA SA ATONG PANIT: Pagtadlas Sa Kabukiran Sa Cagay

Bisaya - - Cover Story - Ni JOSE ALLENDE

( Unang Bahin)

WALA ko mahikalimot nimo. Ikaw ang bukid nga akong pinangga. Tin- aw lang gihapon ang mga bituon sa mga gingi sa amihanang langit nga pirme nakong dangawon sa akong mga tudlo kon anup- op ang Bulan. Diha sa imong mga tagaytay, gitudloan tika pagpangita sa mga konstelasyon, nahinumdom ka? Matag gabii, ang bituon nagatadlas sa ilang gilay- on apan masukod ra baya sa distansiya sa mga tudlo. Giingnan ko ikaw nga dili kita masaag hangtod maantigo kitang momapa sa panaw pinasikad sa lihok sa mga bituon.

Di ba nga makadaghan na man kita mamahimong langyaw niining atong paglatagaw? Dili kaha kita tipik lang niadtong daw nagkayamukat nga nota ni John Coltrane, o huyuhoy lang sa kabuntagon tadlas sa banika? Makadaghan ta nahimong langyaw sa atong isigkakaugalingon: una, kadtong gipalinguglingogan ta ang tawag sa pag- angkon sa tinuod, kadtong ang dagayday sa mga linya sa balak maoy nagtultol kanato sa tiunay nga pagkat- on sa kinabuhi, kadtong ang lapok nga milapisga sa dalan nga atong hitamakan walay bili kanato ug, gani, kita nagdali kay kinahanglang hugasan dayon ang kagil- as ug kahugaw sa atong pagkayanggak. Nagpunay kitag damgo kanato— ikaw ako— morag way kataposang panagsumpay sa liboan ka damgo sa gilawig nga desiyerto. Ayay... basig moingon na pod ka, nanundog ra ko aning mga linyaha kang Robert Desnos.

Apan nagkasabot na baya ta nga, labaw sa tanan, ang pamatyag sa atong panit mao ang tinuod natong timailhan. Sa atong panit, lahi ang heyograpiya, lahi ang mga tagaytay, lahi ang mga lugot. May memorya ang atong panit sa unsay naandan. Moyukbo ang panit sa palibot. Sa dapaw nga namilit sa panit makita ang atong kamasulub- on. Ang mga tawong ipokrito sa kalibotan, panit ray bugtong nilang hukmanan sa katarongan.

Ang panit mahinumdom. Ug kon mahikalimtan man, subling ila- ilahon sa panit ang tanang klase sa kaigang, tanang klase sa tunok, mga garas, mga pangos, hangtod mahimo kining mga kapatagan ug kabungtoran sa karaang kasinatian.

Apan mipalayo ka. Wala ko makasabot. Imong panit, akong panit, daw walay mga memorya. Mga langyaw kita sa usag usa. Anaa ka sa akong atbang morag bulak rang makabot apan liboan ka diay ka milya kanako. Imong tingog, imong pagtagad, halayo... halayo... halayo...

Ang mahuot nga dagan sa trapiko sa Dakbayan sa Sugbo susama ra sab sa Metro Manila.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.