DILI PALUPIG

Bisaya - - Cover Story - LEON B. YLAGAN P-2, Dologon, Maramag, Bukidnon

Usa ka mangangayam ang nanghanting sa awaaw nga lanaw dala ang bag-o niyang iro aron masulayan sa pangayam. Gipusil niya ang usa ka pato nga ihalas ug nahulog kini sa tubig. Iyang gimandoan ang iro sa pagkuha niini. Apan sa dako niyang katingala, imbes maglangoy, nagdagan kini ibabaw sa tubig. Gikuha ang pato ug gibutang sa iyang tiilan.

Tungod niini, nakahunahuna ang mangangayam nga iya kining ipanghambog sa iyang mangangayam usab nga amigo nga gawas sa pagka tikalon, ang iya ra gyong kaugalingon ang kanunayng gidayeg. Pagkasunod adlaw iya kining giagni nga mangayam sa mao gihapon nga lanaw. Ug sa dihang nakapusil siyag patong ihalas, gimandoan dayon niya ang iyang iro ug misutoy kinig dagan ibabaw sa tubig; gikuha ang pato ug gihatod sa tiilan sa iyang agalon.

“Unsay tan-aw mo sa iro ko, Pre? May namatikdan ka ba sa talagsaon niyang abilidad?”

“Naa koy namatikdan, Pre. Dili siya makamaong molangoy!”

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.