MGA LAGDA SA TIGI SA SINULATAY SA BATHALAD MINDANAO ALANG SA TUIG 2018

Bisaya - - Showbiztsika - Nagpahibalo: RAUL G. MOLDEZ Pamuno

1). ANG tigi alang lamang sa tulo (3) ka kategoriya: Sugilanon, Balak ug Gumalaysay nga bukas alang sa mga magsusulat nga nagagikan sa Luzon, Kabisay-an ug Mindanao;

2). Ang tigi magsugod sa Hulyo 1, 2018 ug matapos sa Septiyembre 30, 2018, nga ang mga ganti mao kining mosunod:

Unang Ganti : PhP 5,000.00

Ikaduhang Ganti : PhP 3,000.00

Ikatulong Ganti : PhP 2,000.00

3). Mahimong isalmot ang wala pa mapatik ug kon napatik na, kinahanglan patabanan og “Panghimatuod” kon unsa nga mantalaan kun magasin diin kini napatik, ug kon kanus-a napatik, ug kinahanglan nga wala pa kini sukad makadaog og major prize sa bisag asa nga mga tigi sa sinulatay; 4). Matag sumasalmot mahimong mopadala bisan pila ka entry sa matag kategoriya;

5). Kon makadaog ang iyang mga salmot sa bisan unsang ganti sa bisan asang kategoriya, madawat niya ang tanang premyo nga iyang nadag-an.

6). Ang matag salmot kinahanglan nga minakinilya o computer print/xerox sa usa ka mubo nga bond paper (8-1/2” x 11”) sa tagurha ka lab-ang ( double spaced). Dili hanap. Ang margin usa lamang ka pulgada sa matag kilid. Himoon nga upat (4) ka kopya nga isulod sa taas nga sobre uban ang entry fee nga PhP 100.00 diin ilakip pagsulod ang Panghimatuod;

7). Ang matag entry fee sa kada salmot nga tag-PhP 100.00 ipaagi sa hero postal o money order ug ibayad ngadto sa BATHALAD-Mindanao. Ang BATHALAD-Mindanao dili manginlabot sa mga salmot ug entry fee nga mawagtang diha sa pahatanan, ug dili mahidangat sa buhatan niini; 8). Ang matag salmot kinahanglang ulohan ra ang isulat sa matag kategoriya. Dili patikan ni sulatan og mabisag unsa nga marka, kuris-kuris ug uban pang marka ang luyo nga bahin sa matag tampo;

9). Ang matag salmot nga Balak, kinahanglan nga dili molabaw sa duha (2) ka panid. Ang Sugilanon, gikan sa pito (7) ngadto sa napulo (10) ka panid, ug ang Gumalaysay, gikan sa upat (4) ngadto sa unom (6) ka panid;

10). Ang ulohan, tinuod nga ngalan sa tagsulat, adres, contact number ug pirma, kinahanglan isulod sa gamay nga sobre, takpan ug sinelyohan. Ang maong sobre sulatan lamang sa Ulohan ug Kategoriya.

11). Ang BATHALAD-Mindanao adunay katungod sa paghikling sa mga himatud-an nga nakalapas bisan hain niining mga lagda. Ang maong salmot o mga salmot dili na ilakip sa Tigi ug ang entry fee dili na mahibalik sa tagsulat;

12). Ang g ta tanang mananaog nga salmot panag-iyahon sa BATHALAD-Mindanao kinsa adunay katungod sa pagpatik, pagmantala o paglangkob ngadto sa usa ka basahon. Ang katungod sa tagsulat magpabilin ingon man katungod usab niya ang pagpatik niini alang sa iyang kaugalingon apan kinahanglan mangayo og pagtugot sa BATHALADMindanao; 13). Ang hukom sa Hunta sa mga Maghuhukom pagailhong pinal ug dili na matuis ni malalis;

14). Ang mga mananaog ipahibalo atol sa tinuig nga Kombensiyon sa BATHALAD-Mindanao sa Oktubre 20-21, 2018 didto sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.

15). Ang mga salmot adto ipadangat sa BATHALADMindanao, c/o Raul G. Moldez, Office of the City Council, City Hall, Cagayan de Oro City.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.