Mata Sa Hustisya

Bisaya - - Young Blood Writer - Nobela ni Oliver P. Flores

(Gula 22)

WA hatagi og daotang hunahuna ni Detektib Monsour Morales ang pinahiyoman ni Cassandra Galvez kaniya. Tingali, gusto lang ipakita niini kaniya nga mahigalaon kining pagka babaye. Gitak-op sa detektib ang pultahan sa sala sa gipuy-ang apartment ug gi- lock.

Ingon niini kamabinantayon si Monsour. Sa kadelikado sa iyang trabaho nga daghan ang gustong mopatay kaniya, kinahanglang magmaampingon siya kanunay.

Naligo si Monsour. Pagkahuman, miinom siyag serbesa. Usa ka gamay nga botelya ra kay moadto man siya sa balay ni Divina Lopez Singson kay gusto niini nga adto siya maniudto. Nagtuo si Monsour nga makigsulti usab kaniya si Divina bahin sa lakaw sa kaso sa pagpatay kang Angelo Lopez.

Hapit na moalas dose sa udto sa pag-abot ni Detektib Morales sa balay ni Divina. Dako ug two storey ang balay. Nagtindog si Divina sa terasa. Mapahiyomon kining nagtan-aw sa detektib. Nagtuo si Monsour nga gihuwat siya sa babaye.

Si Divina mismo ang nagpasulod kaniya sa sala. Nakadayeg

sa hilom ang detektib sa kanindot sa sala, hapit kini makompleto sa mahalong appliances. Dato gyod si Divina. Gawas nga duna siyay naangkong kabiling katigayonan gikan sa ilang mga ginikanan ni Angelo, seaman sab ang bana niini.

Sila rang duha si Divina ang nangaon nga gisilbihan sa duha ka katabang nga babaye nga mga hamtong na. Milingilingi ang detektib. Dunay gipangita. “Si Cassandra diay, Div?” Miinom si Monsour sa bugnaw nga tubig. “Tua sa luyo, sa iyang gipuy-an. Nagpahatod lang siyag mga pagkaon sa akong katabang. You know, Mon, mauwawon kaayo si Cassandra. Di gani hapit mosulod dinhi. Morag gusto nga mag-inusara kanunay. May panahon gani nga makita ko siya sa luyo nga morag dunay lawom kaayong gihunahuna.”

Kon mauwawon si Cassandra Galvez, nganong mapahiyomon man kaayo kini kaniya? hilom kining gihunahuna ni Monsour. Apan sa gihapon, wa kini niya hatagi og dakong pagtagad. “Komosta na man mo si Donna, Mon?” Nakatan-aw si Monsour sa babaye. Naagpas niya ang hunahuna ni Divina Lopez Singson.

“Gusto siyang molingkawas isip prime suspect nako sa kamatayon ni Angelo.”

Miyango-yango si Divina. Unya dihay diyotay nga pahiyom sa mga ngabil niini. Kanang pahiyom nga nasabtan sa detektib nga dunay dalang kantalita ug pangyamiid.

“Nasuta mo na gyod karon kon unsa siya kahugaw nga pagka babaye, di ba, Mon? Gisugal niya ang iyang lawas nimo aron magpanuko ka na sa pagpaniid kaniya.”

Taas og pamensar si Divina, mao kini ang diha sa hunahuna ni Monsour Morales. Nakasabot kini nga nakigsuod si Donna Lopez kaniya diha sa paghatag sa lawas niini kaniya aron di na siya mohatag og dakong pagtagad sa pagka suspetsado niini sa kamatayon sa bana.

“Di ingon ana kaubos ang akong pagka tawo isip usa ka pribadong detektib, Div. Apil kini sa akong trabaho. Gustong molaang nako ang giisip kong nag-unang suspek, pero labaw na kong nagplano sa paglaang kaniya. Well, di ako ang alkanse sa matang sa paglaang niya nako.”

Mikatawa si Divina. Nagpaipis siya og red wine sa duha ka baso sa katabang. Unya gihatag ni Divina kang Monsour ang usa ka baso. “Imported ni, Mon.” Gidawat ni Monsour ang baso. Gidimdiman ang red wine. Nakapahiyom ang detektib. Lamian ang maong ilimnon.

Miinom sab si Divina sa red wine. Pagkahuman, mikatawa pag-usab.

“Wa maghunahuna si Donna kon alkanse ba siya sa maong matang sa pagpakigsuod niya nimo, Mon. Maoy iyang gihunahuna ang paglingkawas isip maoy numero uno nimong suspetsado sa pagpatay sa akong igsoon. Karon nga nahatag na niya ang iyang lawas nimo, mousab ug mousab pa siya niini. Ug dako ang akong pagtuo nga siya ang nagpabutang og bomba sa imong awto. Ug kunohay giluwas ka niya sa

Adunay bag-ong laing lead sa kaso aron masulbad ang misteryo sa kamatayon ni Angelo Lopez…

“Way laing babaye nga nagbaton og dakong kasilag kang Angelo, si Donna ra gyod, Mon.”

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.