PULONGBAY

Bisaya - - Mirror of Fortune - Binalay ni NEMSI B. AGUILA Dakbayan sa Sugbo

PABABAG:

1. Sagbot sa dagat 5. Abay; tupad 9. Kaulohan sa Guam 11. Ug (Tag.) 12. Karga; lod (load) 13. Tugkaran; wanang 14. Berde sa trapiko 15. Usa sa kontrobersiyal nga artikulo/ preposisyon sa Binisaya 16. Inahan sa bangros 17. Ipidla sa nukos 19. Regalo 21. Torong kabayo 23. Titulo sa babayeng

di pa minyo (minubo) 25. Angga ni Annie 26. Bayeng manok nga wala

pa kapangitlog 28. Daling pagkaugdaw 32. Labay; lakra 34. Inahan ni Sta. Maria 35. Slang nga Iningles sa ‘Oo’ 37. Usa sa mga tunganggikit

sa Binisaya 38. Kabhang; ugdo 40. Laksi o ukab

(kon doblehon) 41. Igbubungbong nga

kawayan (kon doblehon) 42. Lihok sa eskrima 43. Kanhing tipiganan 44. Sunod-sunod nga

pagpangatagak

PAUBOS:

1. Hayag 2. Iloga; sakmita 3. Pagkaon sa puya 4. Angga ni Cathrina 5. Babayeng Tagalista 6. Anam 7. Agi o biya sa kayo 8. Tulin nga dis-og; lansar 10. Nimpa 18. Kita 20. Sayo sa buntag didto sa Iloilo 22. Paghipos sa abot 24. Termino sa pag-ila; kailhanan 26. Kiat; punayg dagan-dagan 27. Usa sa mga partikulo sa

Binisaya nga anggid sa ‘ang’ 29. Dili labo; taloon 30. Sinatia; bansaya 31. Garay 33. Aslom nga iglalamas 36. Alyas 37. Bugtong; unang ihap 39. Amahan (Tag.)

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.