Mata Sa Hustisya

(Gula 24)

Bisaya - - News - Nobela ni Oliver P. Flores

SAYO nga nagmata si Detektib Monsour Morales. Ngitngit pa ang kabuntagon. Naligo siya. Pagkahuman miinom siyag kape. Adto na siya mamahaw sa airport, kini ang diha sa iyang hunahuna. Di siya gustong malangay sa dalan. Basig matrapik siya sa pagpaingon niya sa Mactan International Airport.

Hayag na sa pagbiya ni Monsour sa gipuy-ang apartment. Nagtaksi siya, wa niya gamita ang Innova ni Malou Sayson. Duna pay dakong oras sa pagpamahaw pag-abot niya sa airport. Igo lang siyang nakahuman sa pagkaon, nadungog niya sa speaker nga paadtoon na sa naghuwat nga ayroplano ang mga pasahero paingon sa Cagayan.

Nagdali si Monsour nga mitindog ug miuban sa panon sa mga pasahero nga minggawas sa departure area aron pag- adto sa naghuwat nga ayroplano.

Hilom ang sulod sa ayroplano dihang didto na kini sa kawanangan. Ang ubang mga pasahero labi na ang mga tiguwang, nangadye uban sa pagrosaryo. Delikado man gyod tuod kay kon mahagsa ang gisakyang ayroplano, segurado man nga mapulpog kini. Maapil sab sa pagkamatay ang mga sakay, nga ang uban gani mangasunog pa ang lawas.

Hilom nga nagpasalamat si Monsour kay nahiabot sila sa airport sa Cagayan nga way kakulian nga midangat sa ilang biyahe. Misakay og sakayanan ang detektib paingon sa Iligan City.

Dali ra niyang natultolan ang kompaniya nga gitrabahoan kaniadto ni Angelo Lopez kay duna man siyay gikuptang address niini.

Nagpaila si Monsour sa guwardiya sa kompaniya nga

gitrabahoan kaniadto ni Angelo Lopez nga nagtindog sa pultahan sa establisamento.

“Adtoa lang siya sa iyang office, Sir. Naa sa gawas sa pultahan ang table sa iyang sekretarya.”

Wa langaya si Monsour sa sekretarya. Gipasulod dayon siya sa opisina sa branch manager.

“Gitawgan na ko sa among general manager sa main office sa Cebu bahin sa imong pag-anhi karon, Mr. Morales.”

Mitarong paglingkod si Monsour. Di na siya maglisod sa pagsugod og pakisusi sa branch manager, kini ang diha sa iyang hunahuna. Sa tan-aw ni Monsour, hapit na mosaysenta ang edad sa tawo. “Gisulti na ba niya ang akong tuyo nimo, Sir?” “Oo, Mr. Morales. Hilig og babaye si Angelo Lopez. Ubay-ubay siyag gipangulitawhan dinhi. Pero usa ra ka babaye ang nahigugma niya. Usa ka babaye nga loner ug seryoso sa kinabuhi.” “Nagtrabaho pa gihapon siya dinhi, Sir?” “Wa na, Mr. Morales. Sukad nga gibalhin si Angelo Lopez sa Cebu, kanunay nang nagmagul-anon ang babaye. Hangtod nga migawas siya sa iyang trabaho dinhi. Ug mao na lay akong nahibaw-an nga naghikog ang babaye.” “Nakahibawo ba si Angelo Lopez ani, Sir?” Nainteres gyod si Monsour Morales nga masayran pa ang dugang nga isulti sa branch manager.

“Wa, Mr. Morales. Wa ko na kini ipahibawo kaniya didto sa Cebu. Dali ra man unta ang pagpahibawo kaniya kay hi-tech na man ta ron. Pero usa kini ka personal nga kalambigitan sa kinabuhi ni Angelo. Di ko angay nga manginlabot.” Miyango-yango si Monsour. “Abi nimo, Mr. Morales, suod kong mga higala ang ginikanan sa babaye. Nakahibawo kaayo ko sa ilang family background. Duna silay dugo sa pagka Muslim. Mao kini ang usa ka hinungdan nga gihangyo ko ang general manager sa among main office sa Cebu nga ibalik na sa pagdestino si Angelo Lopez didto aron mahalikay sa di maayo unyang mahitabo kaniya dinhi sa Iligan nga buhaton sa mga kaliwat sa babaye kaniya. Minyo god siyang dako.”

Miyango-yango na sab ang detektib timailhan nga uyon siya sa gibuhat sa branch manager.

“Tuod diay, Sir, unsa may ngalan sa babaye? Kinsa man diay siya?” “Cassandra. Cassandra Galvez.” “H-Ha?” Hapit mahatindog si Monsour Morales tungod sa kahikugang.

“Ngano, Mr. Morales? Nakaila ka ba kang Cassandra Galvez?”

Hangtod ang branch manager nakalitan sa nakitang reaksiyon ni Monsour Morales.

Hinay nga mitando ang detektib. Nadiyong ang iyang mga mata tungod sa kalibog nga gibati. Iyang gisulti sa branch manager kon nganong nakugang siya.

“Kon mao, gituman gyod diay ni Sandra Galvez ang iyang gipanumpa sa haya ni Cassandra Galvez, Mr. Morales.”

“Pasabta ko aning tanan, Sir. Naglibog ko kanila ni Cassandra Galvez ug Sandra Galvez. Kon patay na si Cassandra Galvez, kinsa man diay ang gikapuyo-puyo ni Angelo Lopez sa buhi pa siya, nga Cassandra Galvez man sab ang ngalan?”

“Si Cassandra Galvez ug Sandra Galvez kaluha, Mr. Morales. Wa gyod silay kalainan, susama gyod silag panagway, gitas-on ug kagamyon, ingon man ang ilang pamanit parehas gyod. Dugay nga wa na magpuyo si Sandra Galvez sa ilang balay. Gipalayas siya sa iyang mga ginikanan. Di maminaw og tambag. Dihang nagtungha na siya sa college dinhi, bisag kinsa na lang lalaki ang iyang gikarelasyon. Kadaghan na siya napamabdosi, pero gipakuha niya ang tanang bata nga iyang gisabak.”

Nanghupaw ang branch manager. Nagpakahilom si Monsour kay gusto niyang pasagdan ang gikaatubang nga mosulti kaniya sa tanan niining nahibaw-an. Inanay nga nahatagan og kahayag ang tanan diha sa iyang hunahuna.

“Pagkahibawo ni Sandra Lopez sa kamatayon sa iyang kaluha, mipauli siya. Nagpakisayod kon nganong naghikog si Cassandra. Ug sa atubangan sa haya ni Cassandra, gisaad ni Sandra nga panimaslan niya si Angelo Lopez. Ug mahimo pa gani, iapil niya sa pagpanimawos ang suod nga mga kaliwat ni Angelo. Abi mo, Mr. Morales, wa ko seryosoha ang maong gipanumpa ni Sandra. Para nako, usa lang kini ka awhag sa emosyon tungod sa iyang kaguol kay sukad sa ilang pagka bata ni Cassandra, loving kaayo sila. Karon, nasuta ko nga gitinuod gyod diay ni Sandra ang iyang gisaad ngadto sa iyang kaluha. Sa akong nahibaw-an, Mr. Morales, wa masayod si Angelo nga dunay kaluha si Cassandra Galvez.”

Nagpakaaron-ingnon diay si Sandra ngadto kang Angelo Lopez nga siya si Cassandra Galvez? God! sa hunahuna pa sa detektib.

Kusog nga milihok ang imahinasyon ni Monsour Morales. Gihimo kini ni Sandra aron sayon na lang kaniya ang pagpanimawos kang Angelo Lopez. Ug siya gyod ang utok sa pagkamatay ni Angelo. Siya ang babaye nga mitsek-in sa kasikbit nga kuwarto nga nahimutangan ni Angelo sa hotel. Siya ang babaye nga nagpurong og malong nga binuwakan og pula. Ug siya sab ang babaye nga nagpurong gihapon og malong nga binuwakan og pula nga miduaw sa lubong ni Angelo Lopez.

Di imposible nga gisulod ni Sandra si Angelo sa kuwarto. Nakigromansa siya niini. Gihago niya pag-ayo si Angelo sa romansa hangtod nga nakatulog kini. Ug dinhi nahimo ni Sandra ang dugay na niyang plano nga pagpatay kang Angelo. Nagdala siyag pistola nga dunay silencer. Iyang gipusil sa ulo si Angelo dapit sa tuo. Ug pagkahuman iyang gipakuptan sa tuong kamot ni Angelo ang pistola aron isipon nga naghikog kini. Tungod tingali sa pagdinali-dali nga makagawas dayon sa hotel ug sa pagkatarantar sa nahimong salaod, nakalimot si Sandra nga walhon diay si Angelo.

Unya, kalit nga nahinumdom si Monsour Morales kang Divina Lopez Singson. Kalit siyang nabalaka tungod sa paghunahuna nga anaa sa kapeligro ang kinabuhi niini.

Sa pag-adto ni Monsour sa Dakbayan sa Iligan, usa ka kamatuoran ang iyang nadiskobrehan…

(MATAPOS SA SUNOD GULA)

Nagdali si Monsour nga mitindog ug miuban sa panon sa mga pasahero nga minggawas sa departure area aron pag-adto sa naghuwat nga ayroplano…

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.