Ang Bayok ni Gunong

Bisaya - - Sugilagming - Nobela ni Ric Patalinjug

...the religious impulse …[is] a force which belongs to the dark side of man. --Nick Joaquin, The Santo Niño in Philippine History (1980)

(Anib 16) Usa ka Gabii sa Pagpakasala G

IBUKSAN niya ang bug-at nga ganghaan ug misubay sa halapad, ngiob nga pasilyo. Ang hakop sa kabugnaw nakapagaan sa iyang dughan apan dili sa iyang kaisipan. Unya sa sidsid sa iyang kahimungawong milihok ang hanap nga pangutana kon kadtong tawo nga nagsunod-sunod kaniya tinuod ba o bunga lamang sa iyang gilapoy nga kaisipan. Naglisod siya pagkombensir sa iyang kaugalingon nga may kaaway siya. Apan kon duna man gani, iyang gipugos pagpatuo ang iyang kaugalingon, kini diha lamang sa iyang kahiladman ug wala sa kalibotan gawas kaniya.

Mibarog makadiyot si Dr. Hernaez luyo sa laray sa mga lingkoranan. Wala niya ibulag ang iyang mga mata sa ganghaan. Mikuba gihapon og maayo ang iyang dughan. Kon mosulod ang tawong itom og jacket unsay iyang buhaton? Wala siya mahimutang. Apan ang bug-at nga ganghaan nagpabiling serado. Walay misulod. Nakapangagho siya.

Diha si Dr. Hernaez molingkod sa kinaulahiang laray sa mga lingkoranan. Sa iyang atubangan ang pasundayag nagpadayon: usa ka lahi nga kalibotan nga gipakita sa itom-ugputi nga mga hulagway. Ulang og pipila ka lingkoranan gikan kaniya, may batan-ong lalaki ug babaye nga nagromansahay. Mitindog siya ug migawas. Sa iyang hunahuna pa: ang

Milingo-lingo siya, mipiyong sa iyang mga mata ug mihigda sa sofa…

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.