Drama Ni Kupido

Bisaya - - Pangunahing Pahina -

NAG-ESNAK ko niadtong tungora sa canteen nga nahimutang sa walang kilid sa City Hall sa dihang miduol ang igagaw kong si Eng. Eng Dindo Palomar. Palomar Siya ang akong boss sa engineering department ning Siyudad sa Tanjay.

“Ganina ra ka dinhi, Gaw Jerry?” ni Dindo pa nga milingkod sa akong atbang.

“Di pa gyod dugay.” Gipunit nako ang botelyas Coke ug miinom kog usa ka lad-ok. “Unsa may imo, Gaw?” “Tua nay akong gipangayong siyopaw.” Ning tungora, mao usay pagduol sa babayeng tigbantay nga nagbitbit nag usa ka botelyang Coke ug platito nga may sulod nga siyopaw.

Sa dihang mitalikod na ang babaye, miingon si Dindo: “Wa kay lingaw ugma, Gaw?” Gipunit ni Dindo ang siyopaw ug mipang-it og usa ka ingkib.

“Kay ngano man diay?” nako pa nga mipang-it usab og usa ka ingkib sa akong sandwich.

“Miabot sa miaging adlaw gikan sa U.S. ang ig-agaw ni Delia nga nurse ug mohatag kunog party ugmas gabii. Unsa, mouban ka namo ni Delia?”

“Ambot lang kaha,” nako pa nga mituhil-tuhil sa straw nga diha sa botelyas Coke.

“Ayawg pasobrahi ang imong kaguol. Kinahanglan kang morelaks og panagsa,” tambag ni Dindo. ‘Sa akong tan-aw nimo karon, Gaw, morag wa ka nay maayong kinatulgan gumikan niadtong…” Wa tiwasa ni Dindo ang buot niyang isulti.

Ang buot ipasabot ni Dindo mao kadtong higayon nga gibiyaan kos akong tratong si Viola— mga tulo ka bulan na ang nakalabay— kay mikuyog sa iyang penpal nga Canadian. Mao bitaw nga karong mga panahona, morag nawad-an na kog ganang magpaduol-duol pag babaye kay lagi lagi, di na ko gustong mahitabo pag usab kadtong nahitabo namo ni Viola.

“Unsa man, Gaw… hapitan ka namo ni Delia sa inyo ugma sa 6:00?” subling sukna ni Dindo. “Sige na lang,” nako pa nga morag wa sa hunahuna ang pagtando. Pagkaugma, igo lang milapas og gamay sa alas 6:00 ang takna, gipahunong na ni Dindo ang iyang Toyota Vios sa atbang sa among balay. Maayo gani kay niadtong tungora nakahuman na sab kog ilis.

Sa didto na kos sulod sa iyang awto, miingon si Dindo: “Maayo nang masayo ta didto, Gaw, mentras init pa ang panit sa letson.” Nagtingsi siya nga mipaandar sa Vios dayon niyang u-turn niini.

Wa ko katultol sa pinuy-anan sa giingong ig-agaw ni Delia, apan sa diha na mi sa business section sa siyudad, akong nabantayan nga midesilya si Dindo paingon sa Nono Limbaga Drive. Unya sa dihang milapas mig gamay sa Urgent Care Clinic, midemano siya tumoy sa Lomboy. Sa ato pa, taga Sityo Lomboy diay ang naasoyng balikbayan.

Unya human tingali makadagag mga duha ka gatos ka metro gikan sa krosing, gipahunong na ni Dindo ang iyang gimaneho sa likod sa usa ka awto nga nauna namo.

Medyo may pagka kilumkilom pa ang palibot niadtong tungora, apan didtos sulod sa lagwerta, nagdilaab ang kahayag niini gumikan sa hilabihan kadaghan nga sugang dagitabnon nga giinstalar.

Didto nay ubay-ubayng mga tawo nga nanglingkod sa mga lamesa nga nag-ali sa duha ka dagkong lamesa nga maoy gibutangan sa mga pagkaon.

Diha sa may gate, gitagbo mi sa usa ka babaye nga sukad mao

May basuni sa iyang dughan tungod sa napakyas nga gugma. Apan hinay-hinay kining naibot sa pagkakita niya kang Melina… Sugilanon ni Guillermo S. Nabua Tanjay City, Negros Oriental

pa nako makita. Taason ang babaye, puti, ug gipadunghay lang ang tag-as niyang buhok. Kasagaran lamang ang panagway sa babaye apan tungod sa kaangayan niya sa gisul-ob niyang berdeng pantsuit, nakaingon gyod ko nga sama siyas usa ka modelo.

“Hello, Dels, maayo kay wa mo malimot.” Unang mitimbaya ang babaye dayong halok sa aping ni Delia. “Uy, nia man diay moy guwapong kuyog,” puno pa niya nga mipasiplat nako.

“Aw, oo, tuod,” ni Delia pa. “Ig-agaw ni siya ni Dindo. Siya si Eng. Jerry Magsayo. Kauban ni silang Dindo sa engineering department sa City Hall. Ug, Jer, meet my cousin Melina Mendiola.” “Glad to meet you, Mel.” Gitunol nako akong kamot kang Melina. “Likewise, Eng. Jerry,” ni Melina pa nga midawat sa akong kamot. Ug samtang nagpig-itay ang among mga kamot ni Melina, mora mag nalimot ko sa akong kaugalingon. Morag wa sa akong hunahuna nga buhian ang kamot ni Melina. Sa akong paminaw, tingali, mokabat gayod og pipila ka gutling ang gidugayon sa akong pagkupot sa kamot ni Melina kon itandi sa ordinaryong paglamanohay.

Niining tungora, kaha nakabantay nas Melina niadtong wa ko tuyoang pagtsansing, gihinay niyag bira ang iyang kamot dayong kupot sa bukton ni Delia. “Dali… dali sunod mo nako, Dels,” ni Melina pa nga miganoy sa iyang ig-agaw ngadtos usa ka lamesa nga layo-layog gamay sa soundbox nga niadtong tungora way hunong nga nagtokar sa kiat nga mga sonata. “Unya okey ra mo dinhi?” sukot ni Melina. “Okey ra kaayo,” tubag ni Delia sa nakalingkod na mi. “Sige, relaks lang mo kadiyot kay akong arion ring caterer aron kadad-an mo dinhig mainom,” ni Melina pa nga miduol niadtong unipormadong caterer nga may gikuri-kuri sa lamesa nga gibutangan sa mga pagkaon.

Nianang paghagtok sa alas 7, gisugdan ang pagpangaon human makahatag og grasya sa pagpasalamat ang usas mga klasmeyt ni Melina. Ug samtang nagpadayon ang pagpangaon, diha pa gyoy pipila ka bisita nga nangabot.

Usas mga bisita nga naulahig abot, sa pagtan-aw nako didtos gate, mao si Atty. Brix Braganza nga usa ka konsehal dinhis siyudad. Ug samtang giabi-abi siya ni Melina, akong nabatian ang kusog nga pagkatawa ni Atty. Braganza ug dungan sa iyang pagkatawa, mihalok kinis aping sa dalaga sa way daghang seremonyas.

“Inyo usab diayng klasmeyt kinis Atty. Braganza, Del?” sukot ko niya.

“Klasmeyt mo lang,” ni Delia pa human pahiris napkin ang iyang baba. “Ug ex na siya ni Melina ug karon bag-o rang nabalo.”

“Ex kaniadto?” nako pa nga hapit dili makatuo sa gisulti ni Delia. “Unsa god diay! Unsa may ilang gibulagan, Del?”

“Segun pas sulti ni Melina nako kaniadto, iyang gibulagan si Brix kay nagsobra kuno ang kahambogero. Wa ka bay nabatian nga tsismis mahitungod kang Brix?” “Unsa man?” “Nagplano kuno siya nga modagan pagka mayor dinhis ato,” ni Delia pa nga mipunit sa gamayng piraso sa panit sa letson.

“Di mas maayo kay aduna na moy klasmeyt nga mahimong mayor.” “Asa man kana modaog, uy.” Nagpadayon pagpangyam-id si Delia. Sa dihang nahuman na ang pagpangaon, nianang paghagtok sa alas 8:00 ang takna, mitindog si Melina sa may agianan sa porch. Ug gamit ang cordless mic, miingon: “Mga bisita, ilabi nas akong mga classmate… daghan kaayong salamat sa inyong pagtambong ning gamay kong party karon. Ug niining tungora, tingali panahon na nga atong sugdan ang gamayng bayle kay sa akong tan-aw, morag nanggilok na ang mga kiting sa mga babaye. Ready na ba mo?” sukot ni Melina.

“Ready na!” Nanghugyaw ang tanan. Dihay namakpak sa ilang mga kamot.

Gisenyasan ni Melina ang nagdumala sa ampli. “Okay, Maestro… music!”

Ang unang sonata nga mibuhagay usa ka cha-cha number. Si Dindo niadtong tungora nakainom nag tulo ka botelyang beer, mitindog dihadiha ug mikupot sa kamot ni Delia. “Sige, Gaw, duolas Melina kay mora baya nag naghulat nimo,” nagkanayon si Dindo nga miguyod nas asawa ngadtos ilalom sa punoan sa tsikos nga maoy gihimong baylehan.

Sa pagtan-aw pa nako niining tungora sa nahimutangan ni Melina uban sa iyang mga klasmeyt, mao usay pagduol ni Atty. Brix Braganza dayog tunol sa iyang kamot ngadtos dalaga. Nagkatawa usab si Melina nga midawat sa kamot sa abogado dayon nilag paingon duol sa nahimutangan nila ni Dindo ug Delia.

Gikan sa akong nahimutangan, hapit dili ko mamilok samtang nagtan-aw kang Melina nga angayan kaayong misagnunot sa matag tempo sa sonatang cha-cha. Unya dihang giwahing ko sa akong tinanawan sa iyang pares, mora kog gigitik nga nagtan-aw nga nahisama kini sa usa ka alimango nga nagdupa samtang nag-atras-abante.

Sa maong estilo sa sinayawan ni Atty. Brix, akong napanid-an nga usa gyod siya ka tinuod nga politiko kay samtang nagsayaw siya, mokamay gyog panalagsa sa mga tawong nagtan-aw niya. Mogawas gayod ang pagka hambogero segun pas sulti ni Delia.

Human sa cha-cha, milanog ang tingog ni Victor Wood sa iyang kantang “I’m Sorry My Love”. Niining tungora, wa buhii ni Atty. Brix si Melina. Giguyod kini niyag balik sa dapit nga ilang gisayawan ganina. Tungod tingali kay hinay ang sonata, akong nabantayan nga morag giayog gakos ni Brix si Melina. Ambot kon nakaayon ba usab si Melina niadto? Naglibog ko.

“Tan-awa ra, Gaw Jerry, tungod sa imong kahinayg lihok, naapsan ka na hinuon nianang abogadong balo.” Naghingak-hingak si Dindo nga mibalik nas iyang lingkoranan. “Dugay nang nabalo nis Brix, Gaw?” nangutana ko. “Hapit na tingali motuig.” “Sa ato pa, nagpangita diay ni siyag ikaduhang asawa?” “Molang?! Tan-awa na lang nang iyang paggakos kang Melina di ba samas usa ka sawa nga mibalikos sa usa ka gamayng baboy,” nagkanayon si Dindo nga nagpanglingo samtang nagtan-aw sa duha nga nagbayle.

Unya paghuman ni Victor Wood, mibanos ang usa ka tango number. Tungod tingali kay dili kamaong mo- tango, napugos si Atty. Brix paghatod kang Melina balik sa gilingkoran niini.

Samtang naghuwad ko sa beer sa akong baso, mao na lay akong nabatian ang tingog ni Melina, “Dali, Dindo, bayle ta kay way makamao didtos among lamesa.”

“Otro pod kong dili makamao,” ni Dindo pa dayong inom og duha ka lad-ok sa iyang beer. “Kamo na lang si Gaw Jerry kay hawod ni.”

“Dali, Jer, kay hapit na baya mahuman ang sonata,” miaghat si Melina.

Gumikan sa katalagsaon sa maong higayon nga ang usa ka babaye maoy moaghat sa pagpakigsayaw ilabi nas estado ni Melina, mitindog ko dihadiha ug minunot niya ngadtos dapit nga gibaylehan diin aduna nay laing paresang nagsayaw una kanamo.

Karon sa nagpaanod-anod na kami sa malamatong huni sa “Hernando’s Hideaway,” gipahimudsan ko ang higayon sa pagpakighinabi kang Melina. “Morag lain lagi ang tinan-awan ngari kanako anang klasmeyt nimong abogado, Mel,” nako pa human ko masiklapi si Atty. Brix nga nagmud-ok ang nawong nga nagtan-aw namo ni Melina.

“Ayaw na siyag tagda kay tingalig nag- jealous lang o di ba hubog na kana,” maoy tubag ni Melina. “Imo diay siyang ex?” “Oo, apan human sa usa ka bulan akong gibulagan kay dili mabangbang ang pagka hambogero.”

“Ug karon kay balo na man kuno na siya, tingali bayag adunay plano nga maninguha nimo pag-usab.”

“Mao gayod,” daling tubag ni Melina. “Ug abi nimo, Jer, nagutas og pasumbingay nga gusto kuno siyang mangasawa nako apan giingnan nako siya nga dili na mahimo kay duna na koy trato sa Amerika.”

Niining tungora, maoy pagkahuman sa “Hernando’s Hideaway” ug gisundan kinis “Jailhouse Rock” ni Elvis. Sa dihang ibalik na unta nakos Melina sa iyang lamesa, gipugngan ko niya. “Mopadayon tag sayaw, Jer, kay di ko layhang makigbayle ni Brix,” ni Melina pa nga nagpadayon pagkupot sa akong kamot. Puno usab sa kahinangop akong miguyod niya pag-usab. Karon, sa nagsugod na mig ginagmayng pag- shuffle, miingon si

Melina: “Ugma, Jer, ang akong mga klasmeyt nagplanog pangaligo sa Amlan, sa Blue Waters. Layhan kang mouban?”

“Sobra pas layhan!” nako pa nga nagpahiyom. “Unya unsa may akong dad-on?”

“Ayaw rag dala kay ang masobra sa pagkaon karon mao ray atong balonon,” nagkanayon si Melina. “Pagpraktis unyag kanta kay didto unya aduna tay contest sa minus one.”

“Yati, kini ra bang akong tingog angayan ras sulod sa banyo,” matod ko. “Sige kay magpahapit ra ko nila ni Dindo ugma.”

Hapit nang alas 10:00 ang takna sa dihang nanamilit nas Delia kang Melina. Ug sa wa pa mi makagawas sa gate, miingon si Melina: “Ayaw baya mog kalimot ugma sa Blue Waters, ha?”

Karon sa nagdagan na ang Toyota ni Dindo pauli, miingon siya: “Tan-awa ra, Gaw Jerry, kon mosipyat ba ang akong pagka kupido!” “Unsay buot nimong ipasabot, Gaw?” sukot ko. “Sa ako lang obserbasyon, sa una lang nimong pagkakita kang Melina, morag wa na magkadimao ang imong linihokan,” nagkanayon si Dindo. “Akong namatikdan nga ning gabhiona morag kalit lang naibot ang tunok sa imong dughan human sa imong kapakyasan kang Viola.”

“Mao ba?” nako pa nga nagpatuso-tuso. Apan sa akong bahin, husto ang pangagpas ni Dindo.

“Lagi,” ni Dindo pa. “Bi, ato sad kunong pangutan-on si Delia kon unsay iyang namatikdan.” Gilingi ni Dindo ang asawa. “Ambot kay ang akong naobserbahan, opposite sa imoha.” “Unsay opposite?” ni Dindo pa nga natingala. “Sa akong tan-aw, morag si Melina man ang adunay dakong crush ning imong ig-agaw. Sumala, di ba siya gyoy miduol sa atong lamesa sa dihang gitokar ang tango. Alang kanako, iya kadtong gituyo aron lang makasayaw kang Jerry.”

“Ayay, sa ato pa, isigkabihag diay sila sa usag usa?” matod ni Dindo. “Sa ato pa, duna diay koy ig-agaw nga wa damhang makaadtog U.S. karong pipila ka adlaw?” nagkanayon si Dindo nga nagtingsi. “Padad-i unya kog chocolate, Gaw, ha?” “Ambot ba ninyong duha,” nako pa nga naglingo-lingo. Niining tungora, ming-abot na diay mis atbang sa among balay. “Sige, Gaw, hapiton ka ra namo ugma sa alas 10:00 ang takna,” miingon si Dindo. “Okey,” nako pa dayon kong ablis pultahan sa Toyota. Sa ako nang paghigda nianang gabhiona, wa dayon ko makatulog nga naghunahuna sa mga butang nga naobserbahan nila ni Dindo ug Delia mahitungod nako didtos party ni Melina.

Husto si Dindo sa iyang nabantayan nga sa una ko lang pagkakita kang Melina, mora kunog naibtag tunok ang akong dughan. Angayan akong magpasalamat kang Dindo sa pagdala niya nako sa naasoy nga party. Ug morag husto usab ang obserbasyon ni Delia. Sa akong bahin usab, ang akong natingad-an mao ang tinagdan niya nga sama ra kos dugay na niyang kaila. Usa kinis mga butang nga nakapalibog sa akong ulo hangtod nga nakatulog ko.

Pagkaugma, untop gayod alas 10:00 ang takna sa dihang gihapit ko nila ni Dindo ug Delia. Gikan sa amo, gipahunong nako kadiyot si Dindo sa atbang sa Chooks to Go ug mipalit kog tulo ka buok letsong manok.

Human sa napulog duha ka minutos nga padagan, gipasulod na ni Dindo ang Toyota sa gate sa Blue Waters. Human niya ikaparking ang Toyota sa kilid niadtong laing tulo ka awto nga diha nang daan, nagsunod kaming nanglakaw padulong niadtong nagtalay nga duha ka dagkong tent nga nahimutang sa tunga sa swimming pool ug sa lapad nga porch sa main building. Didtos likod nga tent, akong nabantayan si Melina uban sa laing duha ka babaye nga busy kaayong nagpaangay sa mga pagkaon ibabaw sa usa ka dakong lamesa. Sa diha na kamis ilang duol, akong gitunol ang gibitbit nakong plastik ngadto kang Melina.

“Uy, unsa man ni, Jer?” sukot ni Melina nga morag dili makatuo niadtong akong dala. Angayan kaayos iyang get-up nga shorts nga maong ug giparesag pulang t-shirt. “Hala, si Jerry… nagdala pa gyod. Di ba giingnan man tika gabii nga duna tay daghang sobras party?”

“Ayaw na lag tagda ning akong ig-agaw, Mel, kay mao gyod ni siya,” si Dindo ang midalig tubag. “Lain nis Gaw Jerry, Mel, kay sa mga kalihokang sama niini nga iyang katambongan, sa ako lang namatikdan, dili gyod ni siya mahimong dili makatampo.” “Na, thank you so much, Jer,” ni Melina pa. “You’re welcome, Mel,” tubag ko. “Aw, isa pa… di ba mo maligo una samtang nagpaangay mi aning pagkaon?”

“Si Delia tingali kay morag nagdala ni siyag one piece,” tiaw ni Dindo.

“Wa ka lang masayod, Dindo, nga nagbikini na kong daan sa nagilis ko ganiha, he-he-he!” balos-tiaw ni Delia. “Bi, patabanga ko ninyo, Mel, aron makakaon dayon ta.”

“Mas maayo nuon. Sige, pangita dihag kasudlan ning dala ni Jerry.” Gitunol ni Melina ang iyang gibitbit ngadto kang Delia. “Unya kamo, Jer, di ba mo maligo si Dindo?”

“Mananghid una kos sekyu kon okey ra ba kon maligo sa swimming pool nga mag- long pants ug kon dili gani, ako na lang putlan kining akong Levis,” gitiawan nako si Melina.

Karon, samtang naglingkod mis Dindo silong sa ikaduhang tent, akong gianinaw ang mga classmate nga sadya kaayong nagtimpasaw sa swimming pool. Sa banabana nako, mga baynte ra ka buok ang tanang classmate. Sa mga outsider sama namo ni Dindo, mga unom ra mi ka buok labot na niadtong duha ka batan-ong babaye nga nagtabangtabang kang Melina ug niadtong duha ka tawo nga among nalabyang nagsandig-sandig sa mga awtong nauna namog sulod.

Niining tungora, morag nalipay kong naghunahuna nga wala ang abogado nilang classmate nga si Brix. Tingali, wa masayod ning maong party nila ni Melina. Apan nasayop ko. Sa dihang mihagtok ang alas 11:00, atol nas pagpanghatag nilang Melina sa mga plato aron mangaon na, kalit nga misulod sa gate ang usa ka sedan ug wa madugay nanaog si Atty. Brix Braganza. Nagtsinelas lang kini ug nagsul-ob og khaki nga shorts nga giparesag checkered nga polo shirt. Didtos iyang luyo nagsunod ang duha ka lalaki nga sa akong tan-aw, mao ra gihapong mga tawhana nga iyang kuyog sa party sa ilang Melina gabii.

Sama sa usa ka tadhan na nga politiko, nagwara-wara si Atty. Brix sa iyang kamot samtang nagpadulong sa among nahimutangan. Unya sa diha na siya sa duol sa iyang mga klasmeyt nga lalaki, gitinagsa niyag pikpik ang ilang mga abaga ug miingon: “Nangaligo na diay mo, wa gyod mo manghulat.” Unya gitan-aw niyas Melina nga ning tungora nagpadayon pa pagpanghatag og basiyo. “Hoy, Melina, maayong mudto diha.”

“Maayong mudto usab,” tubag ni Melina. “Maayo kay ania na ang guwapo natong abogado!” Miduol si Melina kang Brix ug gitunolan kinig plato hasta usab ang duha ka kauban niini.

“Naulahi ko, Mel, kay diha pa koy mga kliyenteng giasikaso,” nagkanayon si Atty. Brix nga way puas ang pahiyom.

Diris among gilingkoran, mihunghong si Dindo nako: “Tan-awa ra nang tawong suwapang sa iyang pagka politiko, bisag usa ka botelyang ilimnon wa gyod magdala. Unya nagdala pa gyod og duha ka kauban.”

Samas akong naobserbahan sa ilang balay ni Melina gabii, si Atty. Brix gihapon ang mibangka sa tanang estorya. Nanghiplig tanan niyang classmate apil nas Melina. Tingali, ila lang gipasagdan si Brix hangtod nga mabitas ang baba niini nga nagbula sa hambog.

Unya sa dihang nahuman na ang pagpangaon, mitindog si Melina sa atubangan sa TV ug misulti: “Segun pas gikasabotan namong mga babaye gabii, human sa paniudto, adto na usab kita sa minus one singing contest. Kining inyong ubos nga classmate maoy moabaga sa tanang premyo. Ang modaog sa first prize makadawat og usa ka libo ka pesos; ang ikaduha, unom ka gatos; ang ikatulo, upat ka gatos. Ang way suwerte akong hatagag duha ka gatos isip consolation prize,” nagkanayon si Melina. “Unsa, okey na ta niana?”

Ning tungora, miisa sa iyang kamot si Brix. “Nia koy ipangutana, Mel.” “Sige, unsa man?” “Apil ba usab ang dili nato classmate ning maong contest?” “Tungod kay morag may pagka inato lang ning atong contest, ato na lang tingaling hatagag chance kon duna man sa dili nato classmate

nga buot moapil.”

“Sa ako gong paminaw, morag may pagka exclusive kining atong grupo karon kay sa akong tan-aw, morag pila ra man ka lugas ang dili nato classmate.”

“Alang kanako, Brix, kanang mao mong punto okey kaayo na kon ang kuwartang gigahin alang sa premyo gipanag-iyas grupo o di ba hinatag sa ubang tawo pinaagis paningkamot sa grupo,” maoy pahayag ni Melina. “Abogado ka man, Brix, busa nakaseguro gyod ko nga nakasabot ka sa buot kong ipasabot. Hinuon, niining tungora, aron dili ka mahigawad, hatagan ka nakog gamayng konsuylo. Atong klarohon kon kinsay atong mga classmate nga gustong moapil sa contest, ug kon pananglit daghan ang moapil, ang imong gusto ang atong sundon, okey?”

Wa motubag si Atty. Brix. Apan gikan sa mga classmate, dihay pipila nga mingsanong sa pangutana ni Melina.

“Na, karon,” matod ni Melina, “kinsa man sa mga classmate ang layhang moapil sa contest?”

Tulo ra ka kamot ang makitang ming-isa: usa ka lalaki ug duha ka babaye. Si Brix gani wa moisas iyang kamot.

“Tulo ras atong mga classmate ang layhang moapil. Brix, unsa man ka?” Napugos pag-isa sa iyang kamot si Brix. “Sa ato pa, upat,” ni Melina pa. “Karon mga kauban, unsa may inyong tan-aw sa upat, gamay ra o daghan?” “Gamay ra!” Hapit magdungan pagtubag ang kadaghanan. “Karon ari tas sunod,” miingon si Melina nga nagpahiyom, “kinsa man sa taga laing planeta ang gustong moapil sa contest?”

Akong nabantayan nga ang kadaghanan diri namo ni Dindo manan-aw. Unya sa wa ko damhang panghitabo, mikalit og kupot si Delia sa akong bukton ug giisa kini. “Diay usang moapil sa taga laing planeta!”

“Okey, ikalima!” nagkanayon si Melina nga nagkatawa. “Sige, kadtong limang miisas ilang kamot, panaka na mo diri.” Unya gisensayan niya ang usa ka babaye didtos ubos. “Dali, Bet, dad-a diri kadtong giandam natong karton ug ang ginunting nga mga papel nga lima ka buok.”

Sa diha na kang Melina ang gisudlan sa linukot nga mga papel, gitinagsa niyag pakuot kanamo ang mga numero. Numero 5 ang akong nakuha. Ug gibalik nako nig tunol kang Melina.

Dihadiha, gibasa ni Melina ang mga numero nga nakuha sa matag contestant. “Ang nakakuhas numero uno mao si Sammy, ang mosunod niya mao si Linda, ang ikatulo mao si Lucy, unya mosunod niya si Atty. Brix, ug ang kataposan mao si Jerry.”

Sa dihang nakapili nas Sammy og kanta gikan sa Magic Sing Guide, ang iyang gikanta mao ang “Once There Was A Love” ni Jose Feliciano, ug nakakuha siyag grado nga 80%. Ang giawit ni Linda mao ang “Somewhere” ni Barbara Streisand, ug ang gradong nakuha 84%. Unya misunod si Lucy sa iyang kantang “Crazy” ni Patsy Cline, ug ang iyang grado 78%. Sa dihang misunod si Brix, ang iyang gikanta mao ang “If You Go Away” ni Jack Jones, ug ang grado niya 89%.

Tungod sa kadako sa grado nga nakuha ni Brix, dihay pipila sa iyang klasmeyt nga namakpak.

Sa ako nang turno, akong giawit ang usas mga paborito kong kanta nga mao ang “Delilah” ni Tom Jones. Unya sa dihang mimarka ang 92% nakong grado, mora kog gibayaw sa langit pagkabati kos kusog nga pakpak sa mga naminaw.

Wa madugay, gitunol ni Melina ang mga sobre nila kang Lucy, Sammy, ug Linda. Unya sa dihang iya na untang itunol ang sobre ngadto kang Brix, milingo-lingo ang ulo niini dayong pangulugpos sa duha niya ka bukton.

“Akong ipahibalos tanan nga gipadayon ang akong protesta ganina pinaagi sa dili pagdawat ning akong premyo,” maoy pamahayag ni Brix.

“Kadiyot ra god, Brix,” ni Melina pa nga sa akong tan-aw namula gilayon ang nawong,” “sa ato pa, ang imong giprotestahan kadtong pagpaapil nako kang Jerry nga dili nato classmate, mao ba?”

“Mao gayod!” mubong tubag ni Brix nga hugot kaayo ang nawong.

“Yati ra, Brix, sa kagamay sa maong butang imo pa gyong gihimong dako,” ni Melina pa nga naglingo-lingo ang ulo. “Mangutana ko nimo, Brix,” miingon si Melina, “pananglitan kon ikaw pa ang midaog, bisag pustahan, imong dawaton ang premyo.” “Dili gayod.” Mitan-aw si Melina sa iyang mga classmate ug miingon: “Mga kauban, motuo ba mos gisulti ning classmate natong abogado?” “Dili!” Hapit magdungan pagtubag ang tanan. Unya mipadayon si Melina. “Abi nimo, Brix, sa kataas sa kinaadman nga imong nakab-ot, naglibog gyod ko nganong naingon ka niini. Gawas sa imong pagka hambogero, aduna kay taas kaayong garbo nga usahay di ka na mopahiuyon kon unsay gusto sa kadaghanan. Hinumdomi, Brix, nga usa ka ka politiko ug sa madugay ug madali magpapili ka gyod og usab. Mangutana kog usab sa atong mga classmate,” nagkanayon si Melina nga mitan-aw sa kadaghanan. “Kining inyong naobserbahan kang Atty. Brix Braganza, mobotar pa kaha mos higayon nga magpapili siya pag-usab?”

“Dili!” Ning higayona, nagdungan ang mga managkasaring pagtubag.

“Nasuta na nimo, Brix, ang pulso sa atong mga classmate?” sukot ni Melina.

“Ah, bahala nag di sila mobotar nako,” tubag ni Brix dayong talikod. Mingsunod usab kaniya ang duha niya ka bata-bata.

Lubnganon ang kahihom nga mibanos samtang ang tanan naghinan-aw kang Brix ug sa duha ka kauban niini nga ning tungora, nanglulan nas awto.

Sa dihang nakagawas nas gate ang awto ni Brix, misenyas si Melina sa pagpahilom sa tanan. “Karon nga nahuman na kadtong mubong drama nga gibituonan ni Brix, ato na usang ipadayon ang naputol natong programa,” matod ni Melina. “Kadtong 600 pesos nga alang unta kang Brix, ako kadtong ihatag kang Linda; ug kadtong 400 pesos ni Linda, iadto na kadto kang Sammy. Si Lucy aron sab siya malipay, akong dugangag usa ka gatos. Ug karon alang sa unang ganti, ania ang kang Jerry. Dali, Jer.”

Mibalik kog saka ug gidawat ang sobre gikan kang Melina. “Thanks, Mel,” nako pa dayong balik sa akong nahimutangan, sa tapad ni Dindo. “Congrats,” ni Dindo pa dayong pig-it sa akong kamot. “Salamat,” nako pa dayon kong abli sa sobre. Pagkakita kos duha ka tag-P500 nga sulod, gihatag ko ang usa niini kang Dindo. “Uy, unsa man ni?” sukot ni Dindo nga nagngisi. “Panggasolina,” tubag ko. Unya sa dihang mibuhagay ang usa ka disco music, nagdungan og ugpo-ugpo ang mga babaye. Unya human sa duha ka sunod-sunod nga disco music, mibanos ang kantang “Hurt” ni Cristina Aguilera.

Niining tungora, miduol ko kang Melina. “Sayaw ta,” nako pa dayon kong gunit sa iyang kamot. Wa usay tingog si Melina nga minunot nako.

Sa nagsugod na mig paanod sa sonata, giingnan nako siya sa hinay nga tingog: “Okey ra ka, Mel, kon mamisita kos inyo karong gabii?” “Mag-unsa man ka sa amo?” “Gusto ra kong magsigeg tan-aw nimo.” “Mao ra?” sukot ni Melina. “Unya kon mobalik na kos Amerika?” “Kanus-a man ka mobalik sa Amerika?” “Mga usa ka bulan gikan karon.” “Kon mao, aduna pay igong panahon nga makita ka nako.” “Unya kon atua na kos U.S.?” “Aw, unsa pa, di, maghulat ko nimo hangtod sa sunod nimong pagbalik dinhi.” “Tinuod ka?” “Basta.” Wa na motingog si Melina. Mora siyag dunay gipalandong. Gihinay ko siyag bira paduol nako dayon kog dip-ig sa akong aping ngadtos iyaha. Sa hangin hinay-hinay nga nahilis ang sonata.

(KATAPOSAN)

Sa diha na mis ilang duol, akong gitunol ang gibitbit nakong plastik ngadto kang Melina…

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.