PULONGBAY

Bisaya - - Pangunahing Pahina -

Binalay ni JOHN TAM. YBAÑEZ Gun-ob, Lapulapu City PABABAG: 1. 2019 5. Sanggi; harbes 7. Kasway (sa kugita) 9. Sal-ot; entra 11. P__UTO, sama

sa Pababag 33 12. Lanot 14. ENE__; unang

buwan sa tuig 15. Sangpit kang Samuel 17. __wang, sama

sa Paubos 4 18. Inisyal sa nga’n

sa taghikay 19. Kinatsila sa Bag-ong

Tuig (inisyal) 20. Kilometro (minubo) 21. P__IHI, ritwal sa

Bag-ong Tuig 22. Ibabaw sa tuhod 23. Uga; gangkay 24. Jud__ belt, sama

sa Paubos 4 26. Anunsiyo; propaganda 27. Ahensiya sa panguma

(inisyal) 28. Bahin; tipik 30. Produkto

sa magsusulat 31. Sangpit kang Nora 33. Isaba-saba sa Bag-ong

Tuig PAUBOS: 1. Ginaling nang humay

o mais 2. Nabuang; nawala sa tuno 3. Gining (minubo) 4. Kuwi___, klase sa pabuto 6. Tuig (Tag.) 8. Alpabeto 10. Hinagibang pangpaulbo 13. Walay suwerte 16. Mixed Martial Arts 22. Amahan 25. Haom; sigo 29. ___RO, buwan sa

Bag-ong Tuig 30. Basketball Round-up

Tournament 32. TA__, pusta

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.