Ang Mga Surbeyor Sa Liguasan Marsh

Bisaya - - News - Nobela ni Antonio Enriquez Binisayang Sinugboanong Bersiyon ni Jon Saguban

(Gula 9)

P13 ATAYNG mga butang ang naa sa kinatung-an sa Liguasan Marsh. Sa palibot ni Alberto ug sa iyang mga tawo diha sa bangka, lapad kaayo ang wanang sa lagom nga tubig nga hilom ug way kisaw. Ug nangguho ang mga gapnod ug mga kahoy gikan sa ilawom sa kalapokan nga wala maghatag og kisaw sa kahilom sa lagom nga tubig. Sa hilom, nagbugsay ang mga tawo sa morag-panaksan nga wanang sa tubig. Ang mga bugsay hinay nga gipatidlom ug nangapusgay ang gagmayng balod sa kilid sa bangka. Samtang hilom kining nagtulin paingon sa pit-os nga agianan sa tunga sa taas, sagalsalon nga patayng mga kahoy, wa gyoy bisag usa ka isda nga mipatim-aw sa ibabaw sa lagom nga tubig ug wa gyoy langgam nga naglupad-lupad o makita sa way-dahong mga sanga sa kakahoyan.Wa gyoy buhing butang nga makita o madungog; wala gani hagunghong sa mga langaw ug mga lamok. Katingad-an gayod kini.

Mingpadayon silag bugsay agi sa pit-os nga luwang sa tubig nga gialaran sa higanteng kakahoyan. Ang mga gamot nanaglambiyong ug nanaglambod gikan sa mga punoan morag patayng mga gaway. Tag-as ang mga sanga nga mingtubo, mga traynta metros paingon sa ibabaw. Ibabaw sa suba ug sa mga tawong nagsakay sa bangka, ang tumoy sa kakahoyan sa matag kilid sa suba nagsalimbong sa mga sangang way dahon.

Mingpadayon sila, hinay ug hilom nga mingpatidlom sa mga bugsay nga minghiwa sa linaw nga tubig. Lagom ug nagpundo morag lana, ang tubig daw gipaibabwan sa kawalay timik ug kahilom. Sa laing bahin, ang lagom ug naglambiyong nga mga punoan sa kahoy ug mga tuod sa bakhaw nagpundo lamang nga gilabyan, hapsay nga pagkabahig nga mga gaway sa patayng mga butang. Gikan sa patayng mga kahoy ug walay kinabuhing mga butang, ang daotang mga espiritu morag nagtan-aw nila pinaagi sa mga matang gamhanan ug way kamatayon.

“Segurado ba mo nga mao niy pagawas aning kalapokan?” nangutana si Alberto nga naglingkod nga tarong kaayo sa

“Padayon og bugsay.”

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.