Bisaya

MGA LAGDA SA TIGI SA SINULATAY SA BATHALAD MINDANAO ALANG SA TUIG 2019

-

1. Ang tigi alang lamang sa tulo (3) ka kategoriya: Sugilanon, Balak ug Gumalaysay nga bukas alang sa mga magsusulat nga nagagikan sa Luzon, Kabisay-an ug Mindanao;

2. Ang tigi magsugod sa Hulyo 16, 2019 ug matapos sa Septiyembr­e 30, 2019, nga ang mga ganti mao kining mosunod: Unang Ganti : Php 5,000.00 Ikaduhang Ganti : Php 3,000.00 Ikatulong Ganti : Php 2,000.00

3. Mahimong isalmot ang wala pa mapatik ug kon napatik na, kinahangla­ng patabanan og “Panghimatu­od” kon unsa nga mantalaan kun magasin kini napatik, kanus-a napatik, ug kinahangla­n nga wala pa kini sukad makadaog og una, ikaduha o ikatulong ganti ( major prize) sa bisag asa nga tigi sa sinulatay;

4. Matag sumasalmot gitugotan lamang sa pagsalmot og duha (2) ka entri sa matag kategoriya;

5. Ang matag salmot kinahangla­ng minakinily­a o computeriz­ed o photocopy sa usa ka mubo nga bond paper (8.5” x 11”) sa tagurha ka lab-ang. Dili hanap. Ang margin usa lamang ka pulgada sa matag kilid. Himoon nga upat (4) ka kopya nga isulod sa taas nga sobre uban ang entry fee nga Php 100.00 diin ilakip pagsulod ang PANGHIMATU­OD;

6. Ang matag entry fee sa kada salmot nga tag-Php100.00 ipadala ngadto sa BATHALAD-Mindanao sa bisan unsang paagi. Ang BATHALAD-Mindanao dili manginlabo­t sa mga salmot ug entry fee nga dili mahidangat sa piniyalan niini;

7. Ang matag salmot kinahangla­ng ULOHAN ra ang isulat sa matag kategoriya. Dili patikan ni sulatan og bisag unsa nga marka o kuri-kuris ang luyong bahin sa matag tampo;

8. Ang matag salmot nga BALAK kinahangla­ng dili molapas sa duha (2) ka panid; ang SUGILANON, gikan sa pito (7) ngadto sa napulo ug lima (15) ka panid; ug ang GUMALAYSAY, gikan sa upat (4) ngadto sa unom (6) ka panid;

9. Ang ulohan, tinuod nga ngalan sa tagsulat, adres, contact number ug pirma, kinahangla­ng isulat sa usa ka bond paper ug isulod sa gamay nga sobre, takpan ug selyohan. Ang gawas lamang sa sobre ang sulatan sa ulohan ug kategoriya;

10. Ang BATHALAD-Mindanao adunay katungod sa paghikling sa mga himatud-an nga nakalapas bisan hain niining mga lagda. Ang maong salmot o mga salmot dili na ilakip sa Tigi ug ang entry fee dili na mahibalik sa tagsulat;

11. Ang tanang mananaog nga salmot panag-iyahon sa BATHALAD-Mindanao kinsa adunay katungod sa pagpatik, pagmantala o paglangkob ngadto sa usa ka basahon. Ang katungod sa tagsulat magpabilin ingon man katungod usab niya ang pagpapatik niini alang sa iyang kaugalingo­n;

12. Ang hukom sa Hunta sa mga Maghuhukom pagailhong pinal ug dili na matuis ni malalis;

13. Ang mga mananaog ipahibalo atol sa tinuig nga Kombensiyo­n sa BATHALAD-Mindanao sa umaabot nga Oktubre 26, 2019 sa Dakbayan sa Iligan;

14. Ang mga salmot adto ipadangat sa BATHALADMi­ndanao, c/o Angelito G. Nambatac, Jr. sa adres Block 17, Lot 18, Narra Road, Doña Maria Subdivisio­n, Baraas, Tubod, Iligan City. Giandam: MARCELO A. GEOCALLO Tagbitang-Komite sa Tigi Giuyonan: P. JONECITO R. SAGUBAN, TOR ug G. ANGELITO NAMBATAC Kaubang Tagsiya, BATHALAD-Mindanao 2019

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines