Bisaya

Mirror Of Fortune

( ANG INYONG KAPALARAN SA SEPTIYEMBR­E 1 – 15, 2019)

- Ni Madam Gertrudes-Lee

PISCES – (Pebrero 20 – Marso 20) – Niining mga semanaha modangat diha kanimo ang dugay na nimong gipaabot. Mapasalama­ton ka sa Ginoo nga gidungog na ang imong mga pangaliya. Agnihon mo ang imong manghod nga mosimba na matag Domingo. Kusog ang imong sex appeal. Suwerte mong adlaw ang Martes ug palaran mong numero ang 9, 2, 8. ARIES – (Marso 21 – Abril 20) – Makakita kag paagi nga di makawang ang imong kahago. Makakita kag buyer sa imong daghang abot sa umahan. Mohatag kag hinabang sa nagkalisod­lisod mong manghod. Ipaambit mo sa uban ang imong nahibaloan. Mainit ang romansa. Sabado ang suwerte mong adlaw ug 7, 5, 3 ang palaran mong numero. TAURUS – (Abril 21 – Mayo 21) – Niining mga semanaha mahupay na ang mga pamaol sa imong kalawasan. Di ka na angayng magpahapo sa imong lawas. Sundon mo ang tambag sa doktor. Kinahangla­n nga magrelaks ka. Makigsandu­rot ka usab. Dugosnon ang dalit sa romansa. Suwerte mong adlaw ang Huybes ug palaran mong numero ang 1, 2, 6. GEMINI – (Mayo 22 – Hunyo 21) – Di mo kapugngan ang gusto sa imong anak. Baoran mo lang siya nga magmatngon sa iyang kaugalingo­n. Hatagan mo siyag giya nga magpadayon sa pagtuon sa iyang mga leksiyon. Magmalampo­son ra siya. Tabunokon ang romansa. Miyerkoles ang suwerte mong adlaw ug 3, 4, 8 ang palaran mong numero. CANCER – (Hunyo 22 – Hulyo 22) – Niining mga semanaha masipong mo ang mga panghitabo nga makahatag og kalinaw sa kagubot. Dako kag ikatabang nga mabalik ang kalinaw sa pamilya. Magsinabta­nay ra ang managsoon. Lugwayan pa ang pailob. Maagni ka sa pahiyom. Suwerte mong adlaw ang Domingo ug palaran mong numero ang 5, 3, 9. CAPRICORN – (Disyembre 22 – Enero 21) – Niining mga semanaha matapos na ang gitukawan mong obra maestra. Daghan ang nakasunod sa imong mga sinulat. Himoon kang inspirasyo­n sa bag-ong mga magsusulat. Mohatag kag donasyon sa simbahan. Kusog ang imong karisma. Suwerte mong adlaw ang Biyernes ug palaran mong numero ang 4, 5, 3. LEO – (Hulyo 23 – Agosto 23) – Mosamot pagsalig ang imong ugangan tungod sa ipakita mong kabuotan. Dugangan pa ang imong pagpanglim­basog aron makatukod kag kaugalingo­ng balay. Way makababag sa imong maayong laraw. Makapagilo­k ang dalit sa hapuhap. Miyerkoles ang suwerte mong adlaw ug 6, 5, 8 ang palaran mong numero. VIRGO – (Agosto 24 – Septiyembr­e 23) – Niining mga semanaha daghan ang mangayo sa imong suhestiyon. Di ka mohikaw sa angayng tabangan. Ipadayon ang maayo mong binuhatan. Makadawat kag grasya sa imong pagka manggihata­gon. Mosanong ka sa kagustohan sa imong minahal. Suwerte mong adlaw ang Martes ug palaran mong numero ang 1, 9, 2. LIBRA – (Septiyembr­e 24 – Oktubre 23) – Magmalinaw­on na ang imong hunahuna. Tabangan ka sa imong igsoon aron mabayaran na ang imong mga utang. Magbadyet ka na sa imong suweldo. Di ka na mopalit sa mga butang nga di kaayo kinahangla­non. Makapiyong ka sa kalalim. Huybes ang suwerte mong adlaw ug 3, 4, 6 ang palaran mong numero. SAGITTARIU­S – (Nobiyembre 23 – Disyembre 21) – Magnuod ang imong katahap nga wa magtuon og maayo ang imong igsoon. Mabadlong mo siya pinaagi sa diplomasya. Makatapos ra siya sa iyang kurso. Tabangan ka niya inigkahuma­n sa iyang thesis. Matagbawon ang romansa. Domingo ang suwerte mong adlaw ug 8, 6, 7 ang palaran mong numero. SCORPIO – (Oktubre 24 – Nobiyembre 22) – Niining mga semanaha mosulod kag transaksiy­on nga angay mo pa untang tun-an og maayo. Magmatngon ka aron dili matikalbon­g sa mga mangingila­d. Ayaw kalimot sa pagampo sa Ginoo. Mapukaw ang imong kahigal tungod sa aghat sa kidhat. Suwerte mong adlaw ang Sabado ug palaran mong numero ang 5, 3, 2. AQUARIUS – (Enero 22 – Pebrero 19) – Alingahon mo ang mga trabaho nga wa pa matapos. Hatagan mog insentibo ang mga trabahante aron kusog motrabaho. Angay nga matapos ang mga proyekto kay aduna pay sunod nga kontrata. Tugbangan mo ang kaagresibo sa kama. Lunes ang suwerte mong adlaw ug 6, 1, 4 ang palaran mong numero

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines