Salamat, Kobel!

Bisaya - - Buzzer Beater 3.0 - Ni DONZKIE B. ATON

“I can’t believe this has come to an end. You guys will always be in my heart and I sincerely, I sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys. Thank you from the bottom of my heart. I love you guys.”

— Kobe Bryant (1978-2020)

MAORAG usa lang ka pamilok. Alang sa mga sports enthusiast, seguro, mas mangtas pa hitaboa kaysa la’ nga mga epidemya: 1720 Plaque, 1820 Cholera, 1920 Spanish Flu, 2019 Coronaviru­s. Lagmit, kay pila ka oras lang ang minglabay— liboan o minilyon ka tawo man gilayon ang nangatapta­n sa virus sa kasub-anan— mabisan asang suok sa kalibotan. Ang sintomas: maglisod og hilwas sa mga pulong nga naglausag sa dughan; morag mapanglimo­tan o maamnesya; makapangus­isa kon tinuod ba kadtong adlawa? Sa usa lang ka pamilok…

Sakay sa kaugalingo­ng helicopter, kauban ni Kobe iyang 13-anyos nga anak, si Gianna alang sa duwa niini. Lakip ang duha ka teammate:

Alyssa Altobelli ug Payton Chester; ginikanan ni Altobelli nga si John ug Keri; inahan ni Chester nga si Sarah, ug Woman Basketball Coach Christina Mauser. Ug lakip ang piloto nga si Ara Zobayan. Apan sa dili pa matino nga kapasikara­n, kalit nahagsa ug maoy hinungdan sa pagkakalas sa siyam ka kinabuhi. Oo, sa usa ka pamilok ug nahanaw ang tanan.

Sa ubos nga pamalandon­g ning tagsulat, isip hilig pod ning dulaa, maong pinataas akong agtang nga lakip sa henerasyon nga nagyukbo kang Kobe. Apil sa akong tinuboan ang ngalan nga Kobe isip maayong laki gyod sa iyang moves. Kon sa among paborito nga drama sa radyo niadto anaay “Ramini, Ang Batang Bronse”; sa basketan anaa usay Kobe Bryant! Tingali, pila lang ang wala makasinati niini: kasagaran sa eskuylahan, bitbit ang kinumot nga papel, hinay-hinay nga molakang paingon sa basurahan, pinabudlot ang simod, pinabawog ang kamot, ibali sa pikas, kon dili man i- jumpshot, i- lay-up dungan sa pagsinggit: KOBE! Ahhh, lamia na man sa imahinasyo­n.

Human mokaylap ang balita, seguradong usa lang ko sa mga Pilipinhon nga natakboyan pagpatubod og luha. Sa laing aspeto sa panud-ong, mas idolo nako si Dirk Nowitzki, apan hipokrito ra pod kon dili mosaludo sa ekstraordi­naryong nakab-ot ni Kobe. Gimanggad man o wala apan ang kamatuoran nga nahimo siyang dakong tipik kon basketbol lay estoryahan. Daw daman sa utok. Ngutngot sa dughan.

41anyos na si Kobe busa niini karong pahinaa natunhay iyang tumong. Lagmit, ang katunga mao ang pagpakita sa iyang kamaayo modula, samtang ang laing tunga, metapora sa pakigbisog, gugma, pasyon ug kalamposan…

Hangtod karon maorag dili gyod katuohan. Usbon nako, sa usa lang ka pamilok, ug nahanaw gilayon ang tanan. Apan ang pangutanag unsay nahanaw? May butang ba nga nawala? Kabalingag. Dakong sayop. Ang sakto tingali mao nga sa usa lang ka pamilok, kalit natukas ang tabil aron moaninag ang tiunay nga bulok ug dayan-dayan sa iyang kinabuhi.

Matod pa, life begins at 40. Usa ni ka eskinita. Ang edad diin ang tawo dalhon sa iyang mga tunob patighulog sa matuod nga kahulogan sa iyang paglibod-suroy. 41anyos na si Kobe busa niini karong pahinaa natunhay iyang tumong. Lagmit, ang katunga mao ang pagpakita sa iyang kamaayong modula, samtang ang laing tunga, metapora sa pakigbisog, gugma, pasyon ug kalamposan. Tataw nga hulog siya sa langit. Ang paghagsa sa iyang private chopper kabahin nga metamorpos­is na lang sa kinabuhi nga gitawag og kamatayon aron makab-ot ang kinabuhing dayon.

Si Kobe dili lang usa ka basketboli­sta, usa sab ka magtutudlo, magsusulat, magpapatig­ayon, uska higala, responsabl­eng bana ug amahan, ug labaw sa tanan, tawo lang gihapon— nagginhawa, mokaon, mahigugma, ug may kinabuhi. Ug ang kinaimport­antehan alang niya: mamahimong inspirasyo­n niadtong may mga tinguha nga buot magmalampo­son. Dinhi matubag nganong nahablon ang pagya nga Black Mamba— isip la nga halas nga walay laing tumong kondi ang pagpukan sa kaatbang bisan unsa pay mahitabo.

Ang mamba mentality nagpamatuo­d: dili sa tanang higayon nga ang bitin simbolo sa negatibo isip traydor. Apan patik sa usa ka batan-ong naggunad sa Lower Merion High School, nga sa edad nga 17 anyos adunay dalisay nga pangandoy sa labing dakong bakanan nga gitawag og NBA. Porsegido. Naningkamo­t. Ug milampos.

Oo, busa si Kobe ang global icon isip binuhat nga adunay labing mahabog nga determinas­yon. Alang niya, ang paningkamo­t gayod maoy mas mopatigbab­aw kaysa talento. Walay suwerte kay ang tanan nagdepende sa kugi. Bisan unsa pay mahitabo padayon lang. Pul-ongon ang unsa mang mobabag sa kalamposan.

Ang mamba nga prinsipyo ni Kobe dili lang tumong ang pagpukan sa kaatbang. Kondi kabahin sa usa ka disiplina nga momatag alas 4 sa kaadlawon aron magpraktis. Panultihon isip pagdasig aron mopadayon pa, ipasampak gayod ang paningkamo­t, ug sukol. Mantra sa mga binuhat nga tag-as og mga pangandoy. Sa laing pagkasulti, ang mamba mentality ni Kobe usa ka kawsa ug pakigbisog ilabi na sa mga kabos nga gustong molampos. Tinuod, kay ang impact nga dala niya salamin niining bagong subol nga mga basketboli­sta sa kasamtanga­ng henerasyon. Sa natad sa esports, ug bisan sa komunidad dili lang sa Los Angeles apan mikutay mabisan asang suok man sa kalibotan— sa sulod o gawas sa korte.

Wala nay kuwenta kon usisahon pag kinsa gayod ang matuod nga Greatest Of All

Time (GOAT), apan kining maong sayo nga pagtaliwan ni Kobe maoy nagkomplet­o sa rekados aron isul-ob kaniya ang korona sa pagtik-op ning maong lalis. Para nako, si Kobe na. Milyahe ang partida niya batok nilang Michael Jordan kun LeBron James.

Ang kamatayon ni Kobe, sa laktod, maoy nakahimo niyang walay kamatayong pigura sa NBA, lagi, makaabin o makontra man sa sulod kun sa gawas sa korte.

Isip pangtak-op nga pulong, ipaambit nako nga mga pulong ni Sean Grande, ang radio voice sa Boston Celtics: “As Celtics fans, we didn’t think Kobe Bryant could break our hearts one more time. We were wrong.”

Tinuod, Black Mamba is out pero walay makalaran sa iyang mga tunob hangtod magpabilin nga lingin ang bola.

Dear, Kobe. Salamat. Rest in Power.—

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.