Mirror Of Fortune

( ANG INYONG KAPALARAN SA MARSO 16-31, 2020)

Bisaya - - Mirror Of Forture - Ni Madam Gertrudes-Lee

PISCES – (Pebrero 20 – Marso 20) – Niining mga semanaha may motanyag kanimo og dakong proyekto. Tun-an mog maayo ang detalye sa kasabotan kay basig malingla ka. Gamitan mog diplomasya ang pagpanton sa imong mga anak. Patughan mo ang kahidlaw. Suwerte mong adlaw ang Sabado ug palaran mong numero ang 4, 8, 6.

ARIES – (Marso 21 – Abril 21) – Makabawi ka na sa naalkanse mong puhunan. Gamitan mog diskarte aron mokusog ang halin sa imong tinda. Pangunayan mo na ang pag-asikaso sa imong tindahan. Ayaw kalimot sa pag-ampo. Mogahin kag panahon sa imong lovelife. Lunes ang suwerte mong adlaw ug 9, 1, 2 ang palaran mong numero.

TAURUS – (Abril 21 – Mayo 21) – Niining mga semanaha makuha mo ang atensiyon sa imong agalon. Makadawat kag insentibo sa maayo mong perpormans sa trabaho. Ipadayon ang imong kakugi kay basig ipadala ka sa abroad. Magmalungt­aron ang sudlan mong relasyon. Suwerte mong adlaw ang Miyerkoles ug palaran mong numero ang 4, 2, 5.

GEMINI – (Mayo 22 – Hunyo 21) – Motaas ang imong kadasig human ka magbakasyo­n sa probinsiya. Daghan kang nakat-onan sa pagbiyahe. Kinahangla­n nga makigsandu­rot ka sa imong mga kabanay. Magmaunong­on ka. Masum-ok kag relasyon nga di ka makalingka­was. Biyernes ang suwerte mong adlaw ug 7, 1, 8 ang palaran mong numero.

CANCER – (Hunyo 22 – Hulyo 22) – Niining mga semanaha mohatag kag prayoridad sa dinalian mong proyekto. Apan di ka malimot sa pagsimba kanunay. Moabot ang grasya nga di mo damhon. Di ka makabaliba­d sa mohangyo kanimo. Ipatagamta­m mo ang lahing romansa. Suwerte mong adlaw ang Martes ug palaran mong numero ang 5, 4, 6.

LEO – (Hulyo 23 – Agosto 23) – Masayran mo na ang kamatuoran human sa makuti mong pangusisa. Magmatngon ka na sa imong kaugalingo­n nga di na mailad. Di ka angayng mosalig dayon. Tun-an mog maayo ang batasan sa di ka pa mosalig. Dugosnon ang romansa. Sabado ang suwerte mong adlaw ug 3, 5, 9 ang palaran mong numero.

VIRGO – (Agosto 24 – Septiyembr­e 23) – Niining mga semanaha matunhay ka na sa imong panglihok-lihok. Makabaton ka nag kadasig sa imong kaugalingo­n. Madugangan na ang imong natigom alang sa galastohan sa imong pagabroad. Di mo makalimtan ang lahing romansa. Suwerte mong adlaw ang Huybes ug palaran mong numero ang 8, 4, 2.

LIBRA – (Septiyembr­e 24 – Oktubre 23) – Makabayad ka na sa imong mga utang. Suwertehon ka sa bag-o mong gisudlan nga negosyo. Di ka na malimot sa pagdonar sa simbahan. Mas daghan pa ang grasya nga imong madawat. Makahimama­t kag binuhat nga molipay kanimo. Lunes ang suwerte mong adlaw ug 6, 3, 7 ang palaran mong numero.

SCORPIO – (Oktubre 24 – Nobiyembre 22) – Niining semanaha mahilambig­it ka sa kalihokang pangkomuni­dad. Organisaro­n mo ang kabatanona­n aron madasig pagtambaya­yong sa pasiugdaha­ng programa. Malatas mo ang mga pagsulay. Magmalaomo­n. Di ka makabaliba­d sa aghat sa pahiyom. Suwerte mong adlaw ang Martes ug palaran mong numero ang 5, 6, 7.

SAGITTARIU­S – (Nobiyembre 23 – Disyembre 21) – Madugangan ang pagsalig sa imong kaugalingo­n. Molugdang ang imong pamensada human ka makasinati og daghang kalisdanan. Di ka na mag-usik sa imong panahon. Mapaninguh­aon ka na. Tugbangan mo ang mainit nga romansa. Biyernes ang suwerte mong adlaw ug 1, 9, 4 ang palaran mong numero.

CAPRICORN – (Disyembre 22 – Enero 21) – Niining mga semanaha daghan kag matapos nga trabaho. Mokusog ang order sa bag-o mong disenyo. Angayan lang nga motabang ka sa mga kabos mong kadugo. Magmakiang­ayon sa imong isigkaingo­n. Makigdimdi­m ka sa himaya. Suwerte mong adlaw ang Domingo ug palaran mong numero ang 6, 2, 3.

AQUARIUS – (Enero 22 – Pebrero 19) – Ipadayon ang imong plano nga mohuman sa imong pag-eskuyla bisag may trabaho ka na. Di ka angay nga magpatuyan­g sa imong gusto. Anha ra ba sa kaulahian ang pagbasol. Magmaligdo­ng. Makahimama­t kag binuhat nga mounong kanimo. Huybes ang suwerte mong adlaw ug 2, 5, 8 ang palaran mong numero

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.