Bisaya

Boarding House

(Gula 2)

-

NAKALITAN ko sa gisulti ni Reuben. Wala ko magdahom nga mopadayag siya sa iyang gibati kanako.

“I love you, Kaycee,” matod na usab ni Reuben. “I love you very much.”

“I-I’m sorry, Reuben.” Mikurog ang akong tingog. “Pero dili ko makahimo pagdawat sa imong gugma.”

“Sa unsang hinungdan?”

“Maglisod kog pasabot nimo.”

“Tungod ba kay wala kay pagbati nako? O tungod ba kay nahadlok ka sa imong parents?”

Wala ko motingog. Miduko ko ug naghunahun­a.

“Tug-ani ko sa tinuod nga hinungdan, Kaycee,” ni Reuben. Wala gihapon ko motingog. Gikuligaw ang akong hunahuna sa kalibog.

“Kon bahin sa imong mga ginikanan ang hinungdan nga dili ka makadawat sa akong gugma,” ni Reuben pa, “wa kay angay kabalak-an. Mahimong itago nato ang atong relasyon. Magamping ta nga dili nila hisabtan ang atong mga lihok.”

“Hatagi una kog igong panahon sa paghunahun­a niining tanan,” matod ko.

“Okay,” ni Reuben pa. “Magpaabot ko sa imong hukom.” Nianang pagkagabii, wala dayon ko makatulog. Lawom nang gabii ug mingaw na ang palibot apan nagpabilin­g nagpitok-pitok ang akong mga mata. Nag-alindasay ko sa akong higdaanan.

Maoy akong gihunahuna ang gipanagsul­tihan namo ni Reuben.

Ipokrita ko kon dili nako angkonon nga may pagbati usab ako kang Reuben. Na- crush man gani dayon ko niya sa una kong pagkakita kaniya. Pero kon paundayona­n ko ang akong gibati, dili kaha ko makabaton og problema? Basin masayran sa akong mga ginikanan kon makigrelas­yon ko kang Reuben. Unsa man kaha unyay mahitabo? Mao kini ang akong gikabalak-an pag-ayo. Kaadlawon na sa dihang nakahukom ko.

Sa dihang nagkakita kami pag-usab ni Reuben sulod sa usa ka department store, gidawat ko na ang iyang gugma.

Gililong namo ni Reuben ang among relasyon ngadto sa akong mga ginikanan. Nakaseguro man god ko nga masuko gayod sila si Papa Amado ug Mama Marlinda kon ilang masayran nga may boyfriend na ako ug amo pa gayong boarder. Mao nga nagkasabot kami si Reuben nga itago ang among relasyon ngadto kang bisan kinsa aron pagseguro nga dili gayod kini mabutyag ngadto sa akong parents.

Sa balay, gidoble namo ang pag-amping sa among mga lihok aron dili hisabtan nga may gitagoan kaming relasyon. Sa akong paniid, wala gayod makadipara­l ang akong mga ginikanan nga may relasyon na kami si Reuben kay sa balay modistansi­ya man gayod kami sa usag usa aron malikayan ang bisan unsang lama sa pagduda.

Ang among komunikasy­on gipaagi lang namo sa selpon.

Kanunay kaming magbayloay og text messages. Apan ang kasagaran mag- chat-chat kami sa facebook. Kon mahitabo man nga makabasa sila sa mga texts message sa akong selpon, dili nila masabtan nga kang Reuben ang mga message kay wala man nako irehistro sa phonebook ang ngalan ni Reuben. Ngalan sa babaye ang akong gibutang nga mao kunohay ang tag-iya sa numero ni Reuben.

May mga higayon nga magkita mi si Reuben sa gawas. Kon magkasabot mi pinaagi sa text o sa chat, sagad adto kami mag-abot sa usa ka department store sa Colon. Apan magbantay gyod mi nga walay makakita namo nga posibleng makasumbon­g sa akong parents. Gilikayan gyod namo nga mabulgar ang among relasyon ngadto sa akong mga ginikanan kay seguradong malintian gyod ko kon mahitabo kini.

Usa ka higayon niana, nangadto sila si Papa Amado ug Mama Marlinda sa lungsod sa Santander. May kabanay kami nga nagpuyo sa maong lungsod nga namatay ug mag- vigil sila si Papa ug Mama sa haya niini. Dili sila makapauli inigkagabi­i. Gitsatan dayon nako si Reuben nga wala ang akong parents.

Nianang pagkagabii, gitsatan ko ni Reuben. Paadtoon ko niya sa iyang kuwarto. Wala ko mo- reply niya. Dili mahimong moadto ko sa iyang kuwarto. Dili maayong magsalig ko nga wala sa balay sila si Papa ug Mama. Tingalig may laing boarder nga makakita nako ug mosumbong sa akong mga ginikanan. Kuyaw kaayo kon mabulgar na hinuon ang among relasyon ni Reuben.

Apan nagsige og chat si Reuben. Gusto gyod niyang moadto ko sa iyang kuwarto. Nagsige pod siyag miscall nako. Unya michat na sad siya nga kon dili ko moadto sa iyang kuwarto, siyay manaog ug mosulod sa akong kuwarto.

Gikuyawan kong naghunahun­a kon tinud-on ni Reuben ang iyang gibahad. Napugos kog sanong sa iyang gihangyo. Mainamping­on kong migawas sa akong kuwarto ug misaka sa ikaduhang andana sa balay. Maayo gani kay mingaw na. Nangatulog na ang mga boarder. Pero bisan pa man, wala gyod ko mokompiyan­sa. Nag-amping ko sa akong mga lihok aron walay makamatiko­d nako.

Palong na ang tanang suga sa mga kuwarto sa ikaduhang andana sa balay. Lakip ang kuwarto ni Reuben palong ang suga apan nakaseguro kong nagpaabot siya nako. Mao na lay nagsiga ang suga sa corridor nga dili palongon hangtod sa buntag.

Sa paghitungo­d nako sa kuwarto ni Reuben, manuktok unta ko apan kalit lang nausab ang akong hunahuna. Tingalig adunay laing makabati inigpanukt­ok nako sa pultahan. Giteksan ko na lang si Reuben aron masayod siya nga naa na ko sa gawas sa pultahan sa iyang lawak.

Wala madugay naabli ang palid sa pultahan sa lawak ni Reuben. Gipasulod dayon ko niya. Gibalik niyag tak-op ang palid sa pultahan sa dihang didto na ko sa sulod sa iyang kuwarto.

“Pasigaa una ang suga ning imong kuwarto.” Maguwang sa hagawhaw ang akong tingog. “Ngitngit kaayo, uy”

“Ayaw,” matod ni Reuben. “Dili ta magpasigag suga aron walay makamatiko­d nga nagmata pa ko.”

Kalit kong gikulbaan sa dihang migunit si Reuben sa akong kamot.

(SUMPAYAN PA)

Misulod si Kaycee sa lawas ni Reuben sa boarding house. Unsay mahitabo dinhi?

 ??  ?? Wala madugay naabli ang pultahan sa lawak ni Reuben...
Wala madugay naabli ang pultahan sa lawak ni Reuben...
 ??  ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines