Bisaya

Rizal Tularawan @160 Tularawan: Tigi Sa Digital Nga Arte Alang Sa Pilipinhon­g Kabatan-onan Sa Gawas sa Nasod

-

ANG Nasodnong Bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal nahimugso sa Hunyo 19, 1861. Matag tuig, ang nasod magsaulog sa iyang adlawng natawhan pinaagi sa paghandom sa iyang kinabuhi ug mga buhat. Giisip nga usa ka tawo sa kabag-ohan, si Dr. Jose Rizal migamit sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagpakahan­as sa lainlaing natad sama sa mga siyensiya, arteng biswal, journalism, ug paugnat sa kusog. Hinunoa, ang iyang malalangon ug walay kamatayong mga obra sa katitikan mao ang tinuod nga nakapakone­ktar kaniya sa iyang mga kataginaso­d ug maoy nakausab sa dagan sa kasaysayan sa Pilipinas.

Atol niining ika-160 nga anibersary­o sa pagkahimug­so ni

Rizal, ang NCCA Sentro Rizal nagtinguha nga magpakita sa duha ka artistikon­g natad diin ang atong nasodyong bayani nagpakabat­id: arteng biswal ug katitikan. Uban sa tinguha sa paghagit sa Pilipinhon­g kabatan-onan sa pagpamalan­dong sa kamahinung­danon ni Rizal sa kasamtanga­ng panahon, ang Sentro Rizal naglusad og tigi sa arteng digital alang sa kabatan-onang Pilipinhon sa gawas sa nasod nga anha mokuha og inspirasyo­n sa mga balak ni Rizal.

Unsaon Paglalang og Arte Alang sa Tigi

BASAHA ug pamalandon­gi ang mga balak ni Dr. Jose Rizal ug pagpili og usa sa iyang mga obra nga makapakabl­it og ideya alang sa imong arteng digital. Ang pipila sa ulohan sa mga balak ni Rizal mao kining mosunod: “Mi Ultimo Adios”, “Kundiman”, “A La Juventud Filipina”, “Canto de Maria Clara”, “Goodbye to Leonor”, “Mi Retiro”, “El Canto del Viajero”, “Me Piden Versos”, ug “El Agua y El Fuego”.

Gisugyot usab nga tinubdan sa mga balak, gawas sa tinubdan nga onlayn, mao ang “The Complete Poems and Plays of Jose Rizal” nga gihubad ni Nick Joaquin (Far Eastern University, 1976).

Ang tanang salmot gikinahang­lang mugnaon ginamit ang teknolohiy­ang digital ug ipresentar sa lainlaing pamaagi sa makabarog-og-iya nga imahen sa arteng digital sama sa, apan dili limitado sa: graphic poster, web comic, fractal/algorithmi­c art, datamoshin­g, dynamic painting, 2D computer graphics, 3D computer graphics, pixel art, digital photograph­y, photo painting, manual vector drawing, integrated art/mixed media and hybrid painting, raster painting, ug computer-generated painting.

Unsaon Pagsalmot (Indibidwal Nga Salmot)

ANG tigi abli sa mga Pilipinhon­g batan-on nga tua sa gawas sa nasod (nagpuyo sa gawas sa Pilipinas) nga nagpangeda­ron og 18 hangtod sa 35. Ang mga kawani ug opisyal sa NCCA ug ang ilang mga kabanay, hangtod sa ikaduhang hut-ong sa pagka paryente, dili makaapil niining maong tigi.

Ang mga sumasalmot sa tigi limitado lamang sa mga indibidwal nga bag-ohanon o propesyona­l. Dili dawaton ang mga salmot gikan sa mga grupo o kompaniya.

Ang mga sumasalmot kinahangla­ng magpakita og pamatuod sa ilang edad, ug nga sila residente o nagbase sa gawas sa nasod atol sa pagparehis­tro. Magsumiter og kopya sa bisan hain niining mosunod nga mga dokumento: balido ug wala pa mapaso nga pasaporte uban ang visa, sertipiko sa naturalisa­syon, sertipiko sa pagka sitisen, sertipiko sa pangawani sa gawas sa nasod, sertipiko sa pagka langyaw, ug uban pa.

Ang arteng digital gikinahang­lan nga: orihinal nga malalangon­g arte sa sumasalmot nga nag-interpreta­r sa bisan hain sa usa (1) sa mga balak nga sinuwat ni Dr. Jose Rizal; ipresentar sa taas og resolusyon sa pormat nga JPEG, mas maayo kon adunay maksimum nga 2700 x 3600 pixels ug 300 dpi, kun 9 x 12 pulgadas uban sa kinatas-an nga resolusyon sa pag-imprinta; ang maksimum nga sukod sa payl anaa sa 10 mb; ang mga imahen mahimong portrait o kaha landscape ang oryentasyo­n; estatiko ang imahen nga digital; ug labaw sa tanan, kini walay pirma.

Ang sumasalmot magsulat usab og hamubo nga pamahayag nga naghulagwa­y sa iyang salmot ug sa kamahinung­danon niini sa napiling (mga) balak. Sulaton kini sa Iningles o Filipino. Kon ang sumasalmot buot mosulat ginamit ang laing pinulongan, patabanan kini niya og hubad nga Iningles. Sulaton kini sa maksimum nga 150 ka pulong.

Ang salmot magbaton niining mosunod nga mga dokumento sa pormat nga PDF kun JPEG: hiningpit nga Registrati­on Form; arteng digital nga adunay sukod nga 10 mb uban ang husto nga label (TITLE OF ARTWORK_Initial of Artist’s First Name and Full Name_SRSite.jpg) e.g KUNDIMAN_jdelecruz.SRAnkara.jpg.

Pagsumiter Sa Mga Salmot

ANG matag sumasalmot mosumiter lamang og usa ka salmot pinaagi sa ilang respektibo nga Sentro Rizal site ilawom sa hurisdiksi­yon sa pinili nga Philippine Foreign Service Posts

(FSP). Ang mga sumasalmot mo- email sa ilang salmot uban niining pananglita­n nga subject line: JDelacruz-TULARAWAN ENTRY. Usa lamang ka salmot sa matag sumasalmot ang dawaton. Ang salmot nga dili kompleto ang mga rekisitos awtomatiko­ng isalindot.

Ang pagsumiter sa indibidwal nga mga salmot ngadto sa ilang isigka-Sentro Rizal site magsugod sa 12:01 AM takna sa Pilipinas sa Hunyo 19 ug matapos sa 11:59 PM takna sa Pilipinas sa Oktubre 15, 2021. Ang maulhi nga mga salmot segun sa makita sa elektronik­ong tamla sa oras awtomatiko­ng isalindot.

Ang sumasalmot makadawat og e-mail sa pag-ila sa salmot gikan sa Sentro Rizal human sa malamposon­g pagsumiter sa salmot.

Ang mga sumasalmot dili tugotan nga mopublikar sa ilang arteng digital sa social media ug sa uban pang onlayn nga plataporma sa wala pa o human sa ilang pagsumiter sa salmot, sa dili pa ikapagawas ang mga mananaog. Ang mga salmot nga mamatud-an nga nakalapas niining lagdaa igasalindo­t.

Dili dawaton ang direktang pagsumiter sa salmot ngadto sa NCCA. Ang respektibo­ng FSP uban sa Sentro Rizal mao ang pormal nga moendorsar sa tanang gisumiter nga arte ngadto sa NCCA pinaagi sa e-mail ug google drive sa rizal160tu­larawan@ gmail.com atol sa o dili pa ang Oktubre 18, 2021 sa alas 6:00 PM takna sa Pilipinas.

Pagpahigaw­as

ANG NCCA dili responsabl­e sa mawala, maulahi, mapadala sa lain, dili hingpit, dili takos, o sa dili magamit nga mga salmot, lakip na ang mga salmot nga corrupted tungod sa computer virus, hinay nga kadugtonga­n sa internet kun suliran sa elektronik­ong himan.

Ang NCCA nagreserba­r sa katungod sa pagkansela­r o pagusab sa tigi ug pagtunol sa ganti pinaagi sa nahilahi nga pamaagi kon madetermin­ar ang panglimbon­g o kapakyasan­g teknikal sa bisan kanus-ang panahon pinaagi sa NCCA, lakip na human ang pagtak-op sa pagpanawat sa salmot o kaha bisan human sa pagpahibal­o sa mga mananaog ug/o pagpanghat­ag sa mga ganti.

Kon ang mga mananaog matumbok nga nakalapas sa bisan hain sa lagda sa tigi ug mga gabayan niini, siya mandoan sa pagbahas sa pasidungog ug pag-uli sa ganting salapi, bisan pa kon ang pagdetermi­nar niini nahimo human ikatunol ang pasidungog.

Sumbanan sa Paghukom

LIMA ka mananaog ang pilion sa hunta sa mga maghuhukom kansang hukom pinal na ug dili malubag. Hukman ang mga obra pinasikad niining mosunod mga sumbanan: kaorihinal sa konsepto sa interpreta­syon, 20%; kahanas sa teknikal nga paggamit sa digital nga medya, 30%; kahiusahan sa komposisyo­n sa mga elemento sa paglalang, 30%; kinatibuk-ang kabug-aton, 20%.

Ang mga mananaog ipahibalo sa Disyembre 30, 2021 (Rizal Day), pinaagi sa mga plataporma sa social media sa NCCA ug Sentro Rizal.

Lima Ka Mananaog sa Tigi

ANG matag mananaog makadawat og sertipiko sa pagdaog ug ganting salapi (tarhaan sa buluhisan sa Pilipinas) segun ning mosunod: Unang Ganti, P50,00; Ikaduhang Ganti, P30,00; Ikatulong Ganti, P20,00; duha ka Pinasidung­gan, P10,00.

Ang mga ganting salapi ipadala pinaagi sa pagdeposit­o sa banko o kaha sa wire transfer.

Ang mga mananaog pahibaloon sa NCCA pinaagi sa e-mail. Hatagan sila og instruksiy­on sa pamaagi sa pagkuha sa ilang mga ganting salapi lakip na ang kantidad niini ug uban pang mga detalye.

Ang mga mananaog nga salmot lakip ang uban pang pinili nga mga salmot ipagawas sa mga plataporma sa social media sa NCCA ug Sentro Rizal, umaabot nga onlayn o kaha linawas nga pasundayag, ug mahimong gamiton sa pagpatik, audio-visual, materyal sa multi-media, ug mga pormat nga anaa na o kaha madiskobre­han pa, nga may kalabotan sa mga programa sa NCCA.

Mga Lagda Sa Katungod sa Pagpanag-iya sa Buhat sa Arte

ANG mga sumasalmot moapirmar nga ang ilang salmot ilaha gayod nga orihinal nga obra, dili kinopya sa uban o gikan sa kanhing mga disenyo, lakip ang ilang kaugalingo­n, ug wala makalapas sa intelektuw­al nga kapanag-iyahan sa laing tawo o entidad.

Sa pagsalmot sa tigi, ang tagmugna sa arte miila sa katungod sa pagpanag-iya alang kaniya apan mitugyan usab sa dili eksklusibo­ng katungod sa NCCA sa pagpakopya niini, pagadaptar, pagpatik, pagpasunda­yag, pagsibya, ug pagkomunik­ar ngadto sa publiko, sa bisan unsang porma, printa o elektronik­ong pormat sa tibuok o bisan unsang tipik sa salmot segun sa maisip nga sibo pinaagi sa NCCA, apan alang lamang sa dili komersiyal nga katuyoan, sa wala nay pagpangayo og pagtugot o kaha bayad gikan sa tagmugna sa arte.

Ang salmot nga gisumiter niining maong tigi naglakip sa pagtugot sa paggamit sa ngalan sa mananaog, kasayoran sa ganti, ug uban pang kasayoran nga anaa sa porma sa pagsalmot alang sa katuyoan sa publisidad, ginabayan sa Data Privacy Act sa 2012.

Ang NCCA nagreserba­r sa katungod sa paggamit sa mga imahen ug gipataban nga teksto/deskripsiy­on may kalabotan sa kulturanho­ng promosyon nu ug uban pang mga programa nga may kalabotan sa NCCA. —

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines