Bisaya

Ang Hulagway Sa Belen Niining Panahon sa Pandemya

- Ni LAKANDIWA LUMADNON

PANAHON na usab sa Pasko. Apan mas maayo kining Paskoha karon kaysa miaging tuig. Makalipay ang makitang mga numero labot sa bag-ong mga kaso sa COVID 10. Nag-anam kini pag-us-os. Ug dungan niini, tataw nga mas maayo kining Paskoha tandi sa miaging Pasko. Karon, bisan dili daghan apan may makita na kitang kidlap-kidlap sa gagmayng suga, may makita na kitang timailhan nga Pasko na gyod diay. Ang mga suroyanan gisugdan nag hugop sa mga tawo ilabi na sa kabataan. Ang mga mall, mga kan-anan, mga basar, mga plasa— may mga timailhan na sa kinabuhi.

Ug kon maghisgot tag panahon sa Pasko, numero unong mosantop sa atong pangisip ang simbolo sa Balaang Pamilya diha sa akto sa pagkahimug­so sa Batang Hesus— ang Belen. Tinuod man nga daghan ang simbolo sa Pasko. Anaa ang krismas tri, anaa ang mga parol, anaa ang mga dayan-dayan nga masigyab nga mga bola. Apan ang Belen maoy labing haduol sa kasaulogan kay mismo ang mga protagonis­ta niining maong okasyon, makita niini. Sa laing pagkasulti, ang Belen maoy dagway sa unang Pasko, kapin sa dos mil ka tuig na ang nakalabay. Sa maong simbolo, hingpit ang tanang karakter sa katubsanan sa kalibotan nga maoy maingon nga pundasyon sa Kristohano­ng pagtuo sa Pasko. Bisan ang mga hayop nga saksi sa pagkahimug­so sa Batang Hesus, makita sa suok sa Belen. Bisan ang kakabos nga maoy larawan sa Batang nahimugso sa pasungan, kompleto kaayo sa Belen.

Niining panahon sa pandemya diin gilaygay ang kalibotan sa paghasi sa sakit nga dala sa COVID 19, mas makahuloga­non pa ang dagway sa Belen alang sa mga magtutuo. Ang atong personal nga pagpamalan­dong angay unta nga isentro nato sa hulagway sa Belen. Ang repleksiyo­n nga gisimboloh­an sa Belen usa ka perpektong bakanan diin manaog ang atong personal nga panabot kon unsay Pasko. Pila ka pamilya ang nagkalagyo gumikan sa pagtapot sa sakit nga dala sa COVID 19? Pila ka pamilya ang taudtaod nga wala magkakita gumikan kay giuwang sila sa gilay-on ug ang pagbiyahe tadlas sa mga lungsod, probinsiya, rehiyon, o kaha nasod usa ka imposible nga

tahas? Pila ka pamilya ang giuwang sulod sa lainlaing ospital, sa lainlaing isolation facility? Pila ka pamilya ang nag-inusara kay gidid-an nga bisitahon sa mga kabanay kay mao lagi, nagpositib­o sa bayrus?

Apan ang labing mas makasusubo mao ang pangutana nga pila ka pamilya ang nawad-an og inahan, anak, igsoon, o kaha kapikas tungod kay gibutad ngadto sa laing tampi sa kinabuhi human matapti sa malaglagon­g balatian? Pila ka pamilya ang nagbanguta­n human masayri nga mitaliwan na diay ang ilang kabanay human sa pipila ka adlaw nga pagpakigla­yog sa sakit? Ug sa ato nang nasayran, kinsay dili tay-ogon sa kasubo nga atol sa pagtaliwan sa minahal, dili man lang kapabawnan og pipila ka lusok sa luha, pipila ka gihay sa rosas kay gidali-dali kini paghipos nga sama bag ang mitaliwan walay kabanay nga nagbanguta­n?

Kining mga butanga mao ang bag-ong mga reyalidad nga labihan kasakit— mga butang nga wala kapanganda­mi sa kalibotan. Kay ang paghinanga­t sa Pasko, nagkahulog­an man usab kinig panagtapok uban sa abundang pagkaon, uban sa bahakhak, uban sa masigyab nga mga suga. Apan unsaon man pagpahibal­ik niining kadingding sa kasaulogan sa pagkahimug­so sa Batang Hesus kon inigtan-aw nimo sa Belen, mahinumdom ka hinuon sa kabanay nga mitaliwan? Unsaon man paggitli sa imong pahiyom kon inigsudong nimo sa kompletong pamilya sa Belen, mahinumdom ka lang hinuon sa minahal nga nawala?

Apan himoon tang masadya ang palibot bisan sa panghitabo. Ang pamilya diha sa Belen nagsaulog sab baya sila bisan tuod anaa ra ihimugso sa pasungan sa baka ang Batang Hesus. Kini sa walay paghisgot sa mga kapaitan nga ilang naagian sanglit pila sab ka panimalay ang mingsalikw­ay kanila. Bisan sa mga pagpanglut­os, ang pamilya nga makita ta diha sa Belen nagpabilin nga bug-os sa ilang pagbati isip usa ka pamilya.

Bisan sa tanan, madayon ang Pasko niining tuiga. Malipayong Pasko ug Bulahang Bag-ong Tuig kanatong tanan!—

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines