Bisaya

Once In A Blue Moon

- Ni FELIX B. DARAY

Once in a blue moon I have a little wine with dinner. — Unknown

ANG atong Kalibotan (Earth) usa lamang ka kumingking sa mga langitnong lawas o heavenly bodies nga nahimutang sa solar system nga naglutaw-lutaw ug nagtuyok sa halapad ug dili matugkad nga Milky Way Galaxy. Ang pagtuyok sa Bulan sa iyang axis mao ang gitawag og rotation ug ang pagtuyok sa Kalibotan sa Adlaw mao ang revolution. Tungod niini, adunay pagtaob ug paghunas sa dagat, pagsubang ug pagsalop sa Adlaw, pagtibuok o pagtakdol, pagsubang ug pagkamatay sa Bulan. Daw dili matukib ang lihok sa atong kinaiyahan.

Niadtong Enero 2, 2018, nasinati nato ang unang full moon ug mibalik kini pagka Enero 31, ang ikaduhang pagtibuok nga mao ang gitawag og blue moon ug supermoon o ikaduhang pagtakdol sa Bulan sa samang buwan o calendar month. Sa pagtuyok sa Bulan sa atong Kalibotan sa elliptical nga paagi, nahitabo nga nahiduol ang Bulan sa atong Kalibotan sa 223,000 ka milyas, gikan sa iyang normal nga gilay-on nga 238,000 ka milyas. Mao nga midako ang Bulan og mihayag og dugang. Kini ang gitawag og supermoon.

Nianang gabihona, ako gyong giatangan ang Buwan. Didto ko sa akong yutang natawhan sa Canangcaan, Corella, Bohol niadtong higayona. Mga alas 6:56, migawas na gyod ang Buwan, ug nakita nako ang daw koronang kahayag kay

medyo dag-omon ang kalangitan didto. Misud-ong kos bulawanong silaw. Pagkaalas 8:45, misugod og ngitngit kay misalida na ang partial lunal eclipse. Apan tungod sa dag-omong panahon, dili kaayo klaro ang pagkawala sa Bulan; medyo mipula lang ang Bulan sa akong tanaw. Pagka-9:20 mibalik na sa iyang natural nga kahayag samtang naglawig tuyok sa Kalibotan.

Niadtong unang buwan sa Enero 2018, nasinati nato ang duha ka full moon, una niadtong petsa 2 og mibalik pagka 31. Mao kini ang giingon nga blue moon. Mao bitaw nga madungog nato ang parapo nga, “once in a blue moon.” Talagsa ra gyod mahitabo nga kaduha motakdol ang Bulan sa usa ka calendar month, ang kasagaran kausa ra. Apan niadtong tuiga, 2018, nasinati nato ang duha ka blue moon kay nianang Marso 2, nagpulmon man ug mibalik ang ikaduhang pagtakdol sa Marso 31, ang blue moon, pero dili na supermoon, kay nagkalayo na sa Bulan sa Kalibotan balik sa iyang normal nga gilay-on. Tungod lagi kay way pulmon sa Pebrero sa maong tuig, mao nga kaduha nagpulmon sa bulan sa Marso. Kining talagsaong panghitabo nasinati niadto pang 1866, mga 150 ka tuig ang milabay og nianang 2018, mibalik.

“Once in a blue moon” ang nahitabo sa Enero 31 sa maong tuig, diin nag- lunar eclipse, nag- supermoon kay nahiduol ang Bulan sa Kalibotan, ug nag- once in a blue pa gyod. Talagsaon paghitabo!

Unsa kahay talimad-on niini? Atong gilantaw ang maong gikahinama­n ug talagsaong panghitabo sa atong solar system. Atong giatngan ang pulmon sa Marso 31 sa maong tuig, dili lamang sa iyang pagka blue moon, kay dili siya moasul, apan ang iyang bulawanong kahayag. Ang mga matuo-tuohon nananom og lubi, ubi, ug kamote kay modagko kunong unod. Palihi, kini nga gituohan nga maayo!

Once in a blue moon, , unya pa mobalik sa 2028 matod pa sa mga pagtuon. —

Kining talagsaong panghitabo nasinati niadto pang 1866, mga 150 ka tuig ang milabay og nianang 2018, mibalik.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines