Bisaya

Sa Sunod Gula

-

Balak Ang Lawig Sa Pagtuo

Ang sugnib nagpanilap midalaab / Dihas nagtipun-og nga mga layang sagbot / Aligato nanglupad / Sa kapunawpun­awan…

Sugilanon Single Mom

Dili sayon nga magbinugto­ng sa pagatiman sa usa anak. Apan kon maoy destino sa kinabuhi, dawaton sa way kusmod...

Sugilanon Tony Gocod

Sa pagpauli, kolektahon ang mga karaan ilabi na sa kagahapon. Apan may labi pang gikinahang­lan nga tinguhaon...

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines