Bisaya

Pagkasunog Sa Impiyerno

- Sugilanon ni Lamberto G. Ceballos Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu

ANG tambokon nga lalaki nga misulod sa lawak ni Monika migakos dayon kaniya ug mihawok sa iyang mga ngabil human serad-i niini ang pultahan. Nipis ug hunol-hunol ang negligee nga gisulob ni Monika ug nakita sa tawo ang kaseksi sa lawas sa babaye. Milugak sa paggakos ang lalaki ug dali nga naghubo sa iyang mga sapot. Mihigda si Monika sa kama. Midulog ang lalaki kaniya ug nagsugod ang ilang romansa.

“Tagbawa ko, Day. May dakong tip nga ihatag ko nimo,” hunghong sa lalaki.

“Di ka magmahay, Sir.” Ug giayo pagdala ni Monika ang iyang pagbawos sa kahigal sa lalaki.

Nahimong inday-hilay si Monika sukad siya nahiabot sa Dakbayan sa Sugbo kuyog ni Magda gikan sa ilang balangay sa Naghiban. Pista kadto ug si Magda nga iyang klasmeyt sa elementary­a nahiuli human sa pipila ka tuig nga pagkahilay­o. Pustorawo na ang pamayhon ni Magda kuyog sa usa ka lalaki nga gipaila niya nga iyang bana. Liwas sa pista, nagkaestor­yahay sila si Monika ug Magda. Katalirong­an sila sa edad nga bayente siyete.

“Unsa may imong gikalingaw­an dinhi sa ato, Monika, sa panginabuh­i?” ni Magda.

“Tabang-tabang lang ko ni Nanay sa pagtinda og pagkaon sa merkado. Saon, wa man ko kapadayon sa kolehiyo human sa pagradwar nako sa hayskol kay di man kaabot paggasto sila Tatay,” ni Monika. “Ikaw, komosta imong kinabuhi sa siyudad?”

“Sa kaluoy sa Diyos, nakagradwe­yt ko sa college ug nahimong salesgirl sa mall,” ni Magda nga nagpahiyom. “Kon gusto ka, kuyog nako sa dakbayan. Irekomenda­r tika sa akong higala nga tag-iya og dakong tindahan sa siyudad. Maayo mohatag og suweldo.”

Nakombinse­r si Monika. Mikuyog siya kang Magda ug sa bana niini ngadto sa siyudad diin nakasulod siyag trabaho apan dili usa ka tindera, kondili usa ka pati nga mubog lupad. Gilawog siya ni Magda ug sa bana niini sa balay sa kahilayan, nga nahimong impiyerno alang kaniya. May duha pa ka babaye nga sama kaniya sa maong balay nga buot nang molayas. Dili sila makakontak sa ilang ginikanan o mga higala kay giembargo ang ilang mga selpon. Ang telepono tua ra sa opisina ug gidid-an sila sa sekyu sa paggamit niini.

Sa pag-ihap ni Monika sa nanglabay nga mga adlaw, mga tulo na siya ka buwan nga nagpuyo sa maong balay nga gibantayan sa usa ka sekyu. Dili siya makagawas sa balay nga giliyokan og kongkreton­g mga paril. Makalakaw-lakaw lang siya sulod sa balay, sa banyo kon maligo o motuman sa sugo sa lawas, sa kosina kon mokaon. Hinuon, kon may kustomer siya, inigkahuma­n sa iyang serbisyo, hatagan siyag salapi ni Madam Patra isip iyang suhol. Ang tip nga ihatag sa kustomer kaniya iyang gitigom. Nag-ampo siya kanunay sa Diyos nga makalingka­was sa kapait sa iyang kahimtang dinhi sa impiyerno nga karon iyang gipuy-an. Gimingaw na siya sa ilang balangay ug sa banika diin may baol si Melio, iyang uyab.

“Tugoti lang ko, Mel, nga mokuyog kang Magda sa siyudad. Basin diay moubay nako ang maayong palad ug makasulod kog maayong trabaho didto. Ang matigom nakong kuwarta didto akong ipuno sa imong tinigom alang sa atong kasal kon modisider na kitang magpakasal.” Nahinumdom si Monika sa iyang hangyo kang Melio.

“Apan, Nikay, daghang tentasyon didto sa siyudad. Daghang libaong ang mga dalan. Basin bayag matakilpo

ka ug di na makabangon,” ni Melio nga mitutok kaniya samtang nanglingko­d sila sa nag-igdal nga dakong gamot sa bagalnga sa daplin sa baol ni Melio.

“Unsay buot mong ipasabot niana?” Midiyong ang nawong ni Monika.

“Basig matental kag lalaki didto ug imo na lang kong hikalimtan.”

“Ayaw paghunahun­a og daotan bahin nako, Mel. Ikaw da akong higugmaon ug wa nay lain,” ni Monika nga midip-ig sa dughan ni Melio. “Tugoti lang ko sa akong hangyo. Nagplano ko nga manrabaho sa siyudad sulod sa duha ka tuig lang. Unya inigpauli nako dinhi, magpakasal na ta sumala sa imong gusto. Okey?”

Misugot si Melio. Mao nga nahakuyog siya nilang Magda dinhi sa siyudad.

Ug dinhi ning balay gipasulod siya ni Magda isip usa ka katabang sa panimalay. Si Madam Patra ang iyang amo. Apan usa ka gabii niana, sa kuwarto nga maoy gihatag kaniya ni Madam Patra nga iyang katulganan, nakasulod ang usa ka lalaki ug gilugos siya. Kusgan ang lalaki ug napahimusl­an gyod niini ang iyang pagka babaye. Gibinlan siya sa lalaki og salapi.

“Tip ko na nimo kay birhen ka pa,” matod sa lalaki. Dihang nakalakaw na ang lalaki, misulod si Madam

Patra sa iyang lawak ug gitunolan siyag usa ka libo ka pesos. “Imo nang bahin. Sukad karon magpabilin ka dinhi isip tiglingaw sa mga lalaki nga nanginahan­glan nimo.”

Gikaila ni Monika ang duha ka babaye nga sama kaniya sa maong balay. Si Sidra ug si Gigi. Dihay usa ka gabii nga nagkaestor­ya sila sa balkon sa itaas sa balay.

“Gusto na kong molayas dinhi. Di ko gusto nga mamatay nga usa ka puta!” matod ni Sidra.

“Apan unsaon man nato paglayas dinhi nga may sekyu man nga nagbantay sa geyt?” ni Gigi.

“Impiyerno kining atong napuy-an. May adlaw da nga makaikyas ko dinhi, mga miga,” ni Monika ngadto duha niya ka kauban.

“Hi-hi-hi!” bahikhik ni Sidra ug misumpay nga makantalit­ahon. “Kuyog nya ko nimo, Nikay, ha!”

Dihay higayon nga wala diha si Madam Patra. Misuway si Monika paggawas sa balay dihang ang sekyu miadto sa CR. Apan gikandadoh­an ang sera sa geyt ug naabtan siya sa sekyu nga mikatkat sa kahoy aron moambak sa gawas.

USA ka gabii, ang lalaki nga kustomer ni Monika medyo nakainom. Human sa ilang romansa, mikuot kini sa kaha sa sigarilyo sa iyang bolsa ug gidagkotan sa layter. Samtang nagpabuhot sa aso ngadto sa nawong ni Monika nagpanghik­ap kini sa paa ni Monika. Unya, bisan wala pa maupos, giduot niini ang sigarilyo sa astrey ug gigakos si Monika. “Another round. Akoy bahala nimo.”

Human niini, nahikatulo­g ang lalaki. Nasigpatan ni Monika ang layter didto sa lamesita. Dali nga misantop sa iyang hunahuna ang usa ka hukom. Gipunit niya ang layter. Unya gipundok ang iyang mga sapot sa salog sa lawak. Giapil ang mga habol ug unlan. Gipasiga niya ang layter ug giduslitan ang mga sapot. Giablihan niya ang aparador ug gikuha ang bag nga gisudlan sa iyang kuwarta. Unya giduslitan pod niya ang mga habol ug mga punda nga gihipos didto. Miduol siya sa bentana ug giduslitan pod ang mga kurtina. Dali dang mikatap ang kalayo sa lawak ug kini mikuyanap sa tibuok balay. Nakuyaig ang namuyo sa kasikbit nga kinoral nga mga balay.

Unya nabati ang wang-wang sa mga trak sa bombero. Si Monika didto na sa ubos, samtang didto sa itaas nagkaguliy­ang si Madam Patra ug ang mga kauban niini, lakip na ang kustomer ni Monika nga nahigmata. Sa pagabli sa sekyu sa geyt aron makasulod ang mga bombero, dali nga midagan si Monika paingon sa gawas. Wala makaalingg­at kaniya ang sekyu.

Gikan sa balay nga daw impiyerno nga nagdilaab midiretso si Monika sa estasyonan sa polis aron pagtug-an sa tinuod.

Nahimong impiyerno ang dapit. Impiyerno nga nahimong puluyanan sa mga dinaogdaog sa kapalaran ug panahon.

(KATAPOSAN)

 ?? ??
 ?? ?? Dali dang mikatap ang kalayo sa lawak ug kini mikuyanap sa tibuok balay…
Dali dang mikatap ang kalayo sa lawak ug kini mikuyanap sa tibuok balay…

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines