Bisaya

TAWAG SA PAGSUMITER SA IKADUHANG NASODNONG PASINATI SA MGA MAGSUSULAT SA SUNDAY CLUB

-

SAMTANG hinay-hinay kitang mobalik sa naandang paghimo sa mga kalihokan nga linawas dungan sa pagdagmay sa atong mga kinabuhi ngadto sa bag-ong normal nga atong nakat-onan sa paghasi sa pandemya, mahinungda­non usab nga mahibalik ang atong bantang, ilabi na sa mga alagad sa arte ug mga mahiligon sa arte.

Sa pagpaluyo niini, ang Sunday Club abli na alang sa pagsumiter sa matag sumusubang nga magsusulat gikan sa lainlaing dapit sa Pilipinas, ilabi na kadtong adunay gamot gikan sa Kabisay-an ug Kamindanaw­an, nga mamahimong tipik niining Ikaduhang Nasodnong Pasinati sa mga Magsusulat sa Sunday Club.

Kining maong pasinati sa mga magsusulat walay gahin gikan sa kagamhanan. Kini giplanohan­g ipahigayon sa Guinacot, Dakbayan sa Danao, Sugbo ug ipahigayon karong Nobiyembre 25-26, 2022.

Adunay siyam (9) ka gigahin nga luna (slots) alang sa sumusubang nga mga magsusulat nga limitado lang niadtong wala pa makasuway og nasodnong pasinati sa mga magsusulat. Sama sa unang pasinati sa Sunday Club, kini gituyo gihapon aron pagduso sa katikaran sa mga magsusulat nga nagtinguha­ng mouswag ug makabaton og kompiyansa sa pagpresent­ar sa ilang mga kaugalingo­n diha sa nasodnong bantawan.

Ang mga aplikante nga nagpuyo gawas sa Sugbo kinahangla­n andam moabaga sa mga galastohan sa pagbiyahe paingon sa dapit-pasinatian. Aduna usay itanyag nga hatod-kuha nga transporta­syon gikan sa Dakbayan sa Sugbo paingon-balik sa dapitpasin­atian. Libre ang pagkaon atol sa mga adlaw sa pasinati.

Ang pasinati himoon sa pamaagi nga estilo sa kamping (ipahigayon sa gawas) nga masadya, maartehon, ug puno sa akademyanh­ong kalihokan gikan sa buntag hangtod sa gabii sa maong mga adlaw. Higpit usab nga ipatuman ang mga batakan sa kahimsog, kaluwasan, ug seguridad.

Ang pinasidung­gang mamumuong ug mga panelista ianunsiyo lang unya karong umaabot Septiyembr­e ning tuiga.

Ang hatagag konsideras­yon, mao ang mga manuskrito sa bisan unsang Pilipinhon­g pinulongan:

Balak: han-ay sa tulo (3) ka balak;

Piksiyon: usa (1) ka sugilanon; kun duha (2) ka sinulat nga sugikiblat;

Malalangon­g Di-Piksiyon: usa (1) ka malalangon­g di-piksiyon (mas maayo kon personal ug dili mga obra nga gikan sa panukiduki)

Ang mga obra nga sinulat sa mga pinulongan nga dili Binisayang Sinugboano­n, Iningles, kun Tinagalog kinahangla­n nga maglakip og hubad sa Iningles kun Tinagalog. Kon hubaron man ang mga salmot nga Binisayang Sinugboano­n, kini kabubuton lamang sa sumasalmot. Timan-an usab nga ang pinulongan nga gamiton atol sa pasinati mao ang Binisayang Sinugboano­n.

Dawaton namo ang karaan ug bag-ong sinulat, napatik o wala mapatik, apan kinahangla­n nga kini wala pa makadawat og pag-ila gikan sa mga establisad­ong tighatagan og mga pasidungog sa mga buhat nga katitikano­n. Ang komite sa tig-ag-ag sa Sunday Club nakahukom nga dili moimposar og tema o hilisgotan alang sa mga salmot ning tuiga.

Ang buot mosalmot nga mga magsusulat gikinahang­lang motubag sa mosunod nga Google Form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo­PejEm mTQip9YSHs­G8Qy2nyTAM­0ozPJg7-6Pp8zNAXAp­Vtg/ viewform?usp=sf_link

Ang mga salmot dawaton pinasikad ning mosunod nga batakan: (1) manuskrito sa MS Word Document (tipo: Arial kun Times New Roman, sukod 12, doble nga giblang (gawas sa Balak) diha sa Sulat-gidak-on nga papel), (2) talaan sa mga nahimo (curriculum vitae) uban ang mubong asoy sa kaugalingo­n.

Ang matag aplikante mahimong mopadala sa lainlaing kategoriya (Balak, Piksiyon, o Malalangon­g Di-Piksiyon), apan limitado lang sa usa ka salmot sa matag kategoriya.

Ipadala ang inyong mga salmot pinaagi sa link nga gihatag sa ibabaw. Ang kataposang petsa sa pagpanawat karong Septiyembr­e 1, 2022.

Ang dugang nga mga pakisayod ipangutana lang kang John Danté, ang Direktor sa Pasinati, o kaha sa pahina sa Facebook sa Sunday Club o kaha sa pagpadala og dagitsulat sa scnww2022@ gmail.com.

Padayon. Dayon. Magmabunga­hon.

 ?? ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines