What can you say about the emerg­ing young lo­cal writ­ers?

Maka­sulti lang ka ga­may og Bisaya nga pabay­ron dayon ka. baduy ko mag­suwat sa Bisaya kay dili ko ma­had­lok nga masayop Para nako daghan ka’ng isuwa­ton kay Nin­dot na siya kay at least hayag og kaug­maon atoang ma­matay man gud ang atong kau­galin­gong kung way

Cebu Daily News - - LIFE -

lan­guage. Out­side of the spo­ken realm lan­guage and pre­serve

in writ­ing.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.