Hu­gyaw ug ale­grea ang 1st Cebu Libre Day

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Ni Pierre An­gelie B. Cam­pos Pho­tos ni Tonee De­spojo

Malam­pu­son ug makalin­gaw ang unang aniber­saryo sa Cebu Libre, diin ga­tu­san ka mga Sug­buanon ang mi­pahimu­los sa mga nagkadaiyang kali­hukan sa es­pesyal nga ad­law alang sa labing unang li­breng man­ta­laan sa Sugbo ni­ad­tong mi­ag­ing Beirnes sa Plaza In­de­pen­den­cia.

Matud ni Ma. Christine Tor­regosa, ang pro­ject man­ager sa Cebu Libre, nga gusto ni­lang pasala­matan ang pub­liko nga ka­nunay nga nag­sunod og nag­paabot gayud matag Biernes aron makakuhag kopya sa Cebu Libre.

“Mahimo gud unta namo nga adto mi sa hotel magsaulog, apan gusto namo ka­mong ikauban ug ser­bisy­ohan,” matud pa ni Tor­regosa atol sa iyang hamobung pag­pakig pu­long sa pag­bukas sa kali­hukan.

Mi­ta­m­bong usab ang Chief Op­er­at­ing Of­fi­cer kun COO sa Inquirer Pub­li­ca­tions Inc. nga si Re­nato Reinoso.

Iyang gibali­wala ang kainit sa ad­law haron makahi­ma­mat ang mga Sug­boanon, mga part­ners ug ad­ver­tis­ers sa man­ta­laan.

Matud pa ni Reinoso, wala siya mag­dahum nga init kaayo ang pag­dawat sa mga Sug­boanon sa Cebu Libre.

Gi­dasig ni Reinoso ang mga read­ers sa Cebu Libre sa pag­padala sa ilang mga maanin­dot nga es­to­rya aron ma man­tala kini.

Atol sa unang aniber­saryo sa Cebu Libre, gi­pahi­gayun usab ang Job fair nga gidu­mala sa DMDP ug gisalmotan sa SM Su­per­mar­ket, Quick Man­power Ser­vices, Job­sville Re­cruit­ment Ser­vices, SM Home­world, Cebu Mit­sumi, Asi­apro Co­op­er­a­tive ug Julies Bakeshop.

Mibu­tang usab ug booth ang Phil­health, NBI-7, So­cial Se­cu­rity Sys­tem kun SSS ug Pag­ibig, aron ka­hata­gan ug li­breng ser­bisyo ang pub­liko.

Mi­hatag usab ug li­breng kon­sul­ta­syon ang In­te­grated Bar of the Philip­pines kun IBP Cebu City Chap­ter sa mga may gi­hamb­ing nga prob­le­mang le­gal.

Nang­hatag usab og li­breng bakuna ug vi­ta­mins sa iro ang Depart­ment of Vet­eri­nary Medicine and Fish­eries kun DVMF sam­tang ang mga nanan- aw gipa- apil usab sa ale­gre kaay­ong Videoke con­test nga gi­paluyuhan sa Xtreme Magic Sing.

Nang­hatag usab ug tips ang Ga­sul aron ka­likayan ang leak sa mga gas stove.

Sa tanan nga miduyog sa Cebu Libre sa unang aniber­saryo ni­ini daghan kaay­ong sala­mat hi­l­abi na ni Parks and Play­grounds Com­mis­sion Chair­man Dr. Li­brado Macaraya Jr., kang Ti­nago Barangay Cap­tain ug in­com­ing Cebu City Coun­cilor Joel Gar­gan­era, kang Hon. Val Dela Cerna ug kang act­ing Cebu City Mayor Mar­got Os­meña.

Gi­ta­pos ang unang aniber­saryo sa Cebu Libre pinaagi sa usa ka li­breng con­cert.

RE­NATO Reinoso, COO of Inquirer Pub­li­ca­tions Inc. gives his wel­come mes­sage.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.