Sarah may pinag­daraanan, di­na­puan ng mis­teryosong sakit

Cebu Libre - - NEWS -

“A NO an gs a kit ?” ang naghuhu­miyaw na tanong ng mga kapwa Pop­sters sa an­nounce­ment ni Sarah Geron­imo na hindi na siya mag­peper­form sa gaganap­ing MTV Mu­sic Evo­lu­tion Manila 2016, na in­or­gan­isa ng MTV Asia.

“Health rea­sons,” ang tin­u­rang dahi­lan ng kampo ni Sarah na da­pat at higit daw na pag­tu­u­nan ng pansin ng pop roy­alty kaya’t bigla itong nag- back­out sa nasabing mu­sic event.

Sa June 24 pa ma­g­a­ganap ang MTV Mu­sic Evo­lu­tion kung saan makakasama sana ni Sarah ang Amer­i­can pop rock band na One Repub­lic at mga kapwa Ka­pam­ilya at Viva stars na sina James Reid at Nadine Lus­tre.

Marami talaga ang nabigla, nag­u­lat at nag­tatanong ngayon kung anong klaseng kundisy­ong medikal ang ki­naka­harap ngayon ni Sarah dahil kung tu­tu­usin pwede pa siyang mag­pa­gal­ing at mag­pre­pare dahil next month pa nga ang event. But this early ay nag­pasabi na itong hindi makaka­punta. An­yare?

Sarah Geron­imo

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.