Mao Jude!

Kanhe ni kuya pakaslan sa manghod!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

KANHE NI KUYA PAKASLAN SA MANGHOD!

Dear Jude,

Tawaga lang kog In­day kay mao man na akong angga diri sa among balay. Ang akong ig­soon nga lalake kaslon karong se­m­anaha ug ex­cited kaayo ming tanan. Gal­ing lang, nag in­gon among ka­m­ag­wan­gan nga ig­soon nga dili siya muadto sa kasal. Tulo ni sila ka mga lalake, ako ang naa sa taliwa, ilang only girl.

Kani man gud si manoy (among el­dest), gi uyab ning kaslonon ni dodong (ang groom) sa una. Wala un­tay prob­lema kung dili kom­p­likado ilang re­lasyon atong pana­hona, apan minyo si manoy atong nakig re­lasyon siya sa pakaslan karon ni dodong.

Am­bot kung ni­hit lang ba gyud ang babaye diri sa amo nga murag gi­tuyok tuyok ra man ni nila uy. O basin mao lang gyud ni ang gugma, di ka ka pili ug muabot nimo nga bisan ug mao ni ang ka­ga­hapon sa akong mahi­mong bi­las, nahigugma man gi­hapon siya uy!

Naa ba ni pro­to­col sa kasal ning an­ing mga sit­wasy­ona, Jude? In­day

In­day,

Strictly speak­ing, wala tay mga pro­to­col sa kasal mahi­tun­god an­ing mga sit­wasy­ona. Mu uyon pud kos imong gi in­gon, wala na lang gyud lain babaye?

On the other hand, kan­ing mga lalake pud no dili nimo ma in­gon daan ilang tu­mong. Daghan nila, susama sa imong ig­soon nga si dodong, pre­fer com­pli­ca­tions. Dili sila atong dili kom­p­likado nga re­lasyon, gana­han sila sa pag­i­tik gi­tik gu­muikan an­ing mga re­lasyon nga daghan ug kom­p­likasyon. Tiaw mo na, kanhe sa imong maguwang nga minyo imong gi uyab?

Kay wala man nimo gi in­gon sa imong suwat un­say nahitabo, mag­paka judge­men­tal ko ha unya mag mugna kog akong the­ory. Usa sa posi­ble nga nahitabo ani mao ang “shoul­der to cry on” the­ory. Tin­gali sa ilang pagk­abuwag ni manoy nimo, didto siya ninghi­lak kang dodong, nagka­suod, nagkasila. Aguy, di ba pirmi man ni mahitabo? Posi­ble pud nga duna nay dugay nga kom­petisyon taliwa sa imong duha ka ig­soon nga lalake. Sib­ling ri­valry ang tawag ani nila sa In­ingles, kana bitawng murag pirmi lang ga lumba ang duha sa tanang bu­tang. Mahi­mong kani imong umaabot nga bi­las ang usa sa ilang mga lumba, para nila, daog ang makakuha ni­ini. Am­bot gyud ug unsa na ka lami nga pre­my­oha, apan dili tin­gali worth ang pagk­aguba sa ilang pagka ig­soon para lang an­ing ilang ri­valry.

Kausa lang mahitabo ang kasal (aw, ibu­tang ta lang gud) sa kinabuhi sa tawo, ug ikaw ig­soon, di na lang gyud ka muadto? This will cre­ate a last­ing scar that will fes­ter through time. Mahimo ni siyang sa­mad nga mu ngol­ngol.

Ang so­lusyon? Find an author­ity fig­ure that both of them re­spect. Kung dali kaayo maka in­gon imong manoy nga dili siya muadto, I am as­sum­ing both your par­ents do not have moral as­cen­dancy over him. Wala ko masayod sa sit­wasyon, apan murag wala may sak­tong re­speto imong maguwang sa in­y­ong mga ginikanan nga maka in­gon man siya nga dili siya mu­tam­bong sa kasal ni dodong.

In that case, find an­other one. Duna bay tiya o tiyo ilang ka­had­lukan duha? Us­a­hay dunay usa ka re­li­gious fig­ure nga ilang gi­tahu­ran. Ang imong role karon, In­day, mao ang pag­pan­gita an­ing tawhana who can talk sense into both of them. Kanang makatam­bag ug sakto an­ing imong mga ig­soon, hi­labon na kang manoy nimo.

Dili ko sig­u­rado kung ang sa­mad dinha ni­lang duha tiu­nay nga ma ayo sa pag agi sa pana­hon. Apan sig­u­rado ko nga kung dili siya mu­tunga sa kasal ni dodong, dili na niya ma­ba­lik ning pana­hon, ug dili na niya ma bakwi ang iyang gibuhat.

Last piece of ad­vice? Kung mag­malam­po­son imong mis­sion, In­day, ug mapa adto nimo si manoy, an­dami lang ug duha ka bu­tang: bino sa iyang kili­ran para lutaw lang gyud siya sa panghitabo (sa re­cep­tion na ni ha!), ug ikaduha, aw­tong gada­gan na ang mak­ina nga ga atang sa gawas, enkaso ug mang­hasi unya ug sugod…get­away car dayon!

Good­luck nimo, kalisod ra ba mag ref­eree sa usa ka sinum­ba­gay In­day ug naka fully beaded gown ta. Char ba lang. Jude

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.