Dor­mi­tory, board­ing house bed space?

Cebu Libre - - NEWS - ni Dafne Wences­lao

Ma­pasi­garbo sa syu­dad sa Sugbo ang mga nagkadaiyang promi­nen­teng uniber­sadad kon diin dunay mga grad­u­ates nga mga top­notch­ers sa board ex­ams. Tun­god sa kali­dad nga edukasyon dinhi sa Sugbo, daghang mga es­tudyante gikan sa lain-laing probin­sya sa Visayas ug Min­danao ang moanhi aron mo eskwela.

Sama ni Zan­dra Ybañez, fourth year nurs­ing stu­dent sa Cebu Nor­mal Univer­sity ( CNU). Gikan sa probin­sya sa Leyte, gip­ili niya nga mo eskwela sa CNU tun­god kay giproklama kini nga Cen­ter for Ex­cel­lence sa kur­song nurs­ing. Apan duna sab kini lakip nga sakrip­isyo. Ang malayo sa ginikanan ug sa balay kon diin pro­vided tanan imong ki­na­hanglan.

Sa dor­mi­tory nag­puyo si Zan­dra, kon diin apil na sa iyang renta ang iyang pagkaon sa ad­law- ad­law. Mas ma­hal kini kom­para sam ga naand ann ga board­ing houses. Apan ma­tod niya mas walay ha­sol kom­para sa mag­boardi n g tun­god duna nay pagkaon nga i'pro­vide.

Muk­a­bat sa P7,000 ngadto sa P9,000 kada buwan ang abang kung apil na ang pagkaon de­pende kon pila ka taw sa kwarto, unsa kadak-on ug kon air­con ba kini o dili.

DOR­MI­TORY

An­gayan ang dor­mi­tory sa mga ginikanan nga gusto ma­mon­i­tor ang ila­hang mga anak tun­god kay duna m ay cur­few ug kon­madugay man og uli, mana ng hid man ang es­tudyante sa tig ban­tay sa dorm o land­lady. Kon di mauli, mo con­tact dayon sa ginikanan ang land­lady. Sa­gad sab sa mga dor­mi­to­ries exclusive for ladies or exclusive for males.

Mas strikto sab ang dor­mi­to­ries sa disi­plina il­abi na nga dunay si­lay mga room in­spec­tions. Apan mas daghan og fa­cil­i­ties nga mag­a­mit sama sa study area ug wifi nga gamit kaayo sa mga es­tudyante ug dunay guard 24/7.

BOARD­ING HOUSE

Kom­para sa dor­mi­to­ries, mas barato ang board­ing houses. Pwede kini nga rooms for rent o bedspacer lang. Apan dili pareha sa dor­mi­tory, walay pagkaon nga i- serve. Makat-on ang es­tudyante og bud­get sa al­lowance.

Ang rooms for rent muk­a­bat sa P2,500 ngadto sa P5,000 kada buwan de­pende gi­hapon kon pila ka taw sa usa ka kwarto, unsa kadak- on, kon air­con ba kini o dili ug kon dunay kau­galin­gon nga banyo. Kasagaran sa rooms for rent, walay cur­few. Pwede kang makas­tudy-out inig ka ga­bie.

Kon gusto kang gamay ra imong renta, il­abi na kon dako imo room ug double deck ang ka­tre, pwede kang man­gita og room­mate nga kaila ra sab nimo aron imong katunga sa monthly rent. Mahimo sab kang maglung-ag sa rice cooker o mag-init og mga de­lata aron makatipid.

BED SPACE

Alang sa mga bedspac­ers, ang bayad muk­a­bat sa P800- P1,500. Lahi- lahi ang rooms sa mga lalaki ug mga babaye nga bedspac­ers.

Gawas nga barato na, kasagar ang bedspace dunay com­mon nga kusina ug lab­hanan nga pwede mag­a­mit sa tanan. Sa­gad sab, apil na sa rent ang kurente ug tubig maong sulit kaayo.

Im­por­tante sa pag­pan­gitag pu­luy-anan nga safe ang lu­gar. An­gay sab nga kom­portable ka sa imong puy-an aron mas maka con­cen­trate sa pag-eskwela ug maibanan ang kamin­gaw.

Ma­tod ni Zan­dra nga nahimo siyang re­spon­s­able ug street- smart sa dak­bayan sa Sugbo. Nakat-on usab siyang ma in­de­pen­dent sam­tang nan­ingkamot sa pag kab-ot sa iyang mga damgo.

PHO­TOS FROM WEB

MAS kumpleto ug haya­hay ang kwarto sa usa ka dor­mi­tory. Aduna kini kau­galin­gong CR ug puede pa mag air­con ug apil nasad ang kaon sa imung rent.

PHOTO/DAFNE WENCES­LAO

ANG kasagarang rooms for rent in­gun ni­ini ang imung makita: gamay nga kwarto, ka­tre ug cabi­net.

IN­GUN ani ang kwarto sa mga bedspac­ers.

KUNG me­dyo daku ang kwarto nga imung aban­gan, puede ka makig share ni­ini sa imung kaila.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.