Na­boso­han nga naay laing kauban ang uyab!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Hello Jude!

Patam­bag unta ko nimo. Naa man gud koy uyab ron. Mga 2 months sa among re­lasyon, sige na­man sya pan­g­away nako Jude uy, ha­los kada gabii na lang jud. One time, gikan ko sa tra­baho, gi away na pud ko. Gi in­g­nan pa ko nga dili usa daw ko paulion sa board­ing­house kay wala siya sa mood mag uban mi.

Pero mi­lahus lang gi­hapon ko sa board­ing­house Jude. Pag abot nako, sir­ado man so nanuk­tok ko. Dili man gyud abli­han mao ni li-li ko sa gamay lun­gag sa pul­ta­han. Nasak­i­tan ko sa akong nakita nga aduna siyay kauban lain sa su­lod Jude uy, mao diay nga dili ko niya paulion. Ako gisegi­han ug tuk­mod ang pul­ta­han, na­suko man hi­noon siya. Mao nga akong gi­pasag­dan na lang ug nakibuwag ko niya sa text. Sakto ba kaha akong gibuhat Jude? Please tam­bagi ko. Sala­mat!

Je­fel Al­day Je­fel,

Usa na tin­gali ni sa pinaka sakto nga nabuhat nimo sa imong kinabuhi. Para man gud nako, kung bin­uan­gan na ka sa usa ka re­lasyon, aw buwag dayon uy. Sorry ha, pero murag baga lagi nig nawng imong uyab nga siya pa ma­suko nimo nga nasak­pan nimo nga naa siyay laing kuyog. Kung sa balaod pa ni, in fla­grante delicto kaayo siya, mas sikat sa In­ingles nga “caught in the act.” Kung sa Bin­isaya pa nga slang, sakspan ka day!

Para nako, walay nada ug pu­los ang sama niya nga mga tawo. Kadto di­ayng sige niya ug pan­g­away nimo mao to ang gitawag sa Pyschol­ogy nga pro­jec­tion. Kana bitawng ang sala sa usa ka tawo dili niya angkonon nga iyang nabuhat apan iya hi­noong ibali ug diha nimo iba­sol ang maong sala. Mao diay nga sige na siya ug pan­g­away nimo, duna diay siyay daotan ug itom nga tu­mong.

Just a word of ad­vice ha, wala ko masayod kaayo sa imong pagkatawo apan sa imong suwat murag ikaw ang tipo nga mag­padaog-daog hi­labon na sa babaye. Ki­na­hanglan tin­gali ka ug gamayng con­fi­dence Je­fel. Ku­lang ka tin­gali sa pagsalig sa imong kau­galin­gon. Maay­ong bu­tang tuod nga buotan ka, apan tin­gali naay lim­i­ta­syon ang atong ka buotan, di ba?

Pero mali­payon ko nga nag de­sisyon ka nga imo siyang buwa­gan. In reg­u­lar cir­cum­stances, mu tam­bag unta ko nga ayaw intawn buwagi pa­maagi sa text ang usa ka tawo uy, kay mas nin­dot gyud nga makigsto­rya ka. But in this case? Mayra. Ayaw na na usiki imong load para sa imong kanhe uyab nga walay kwenta.

Hi­naot ug makakita ka ug babaye nga ampin­gan ka.

Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.