Mga pagkaon sa ting-tug­naw

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Ni Dafne Wences­lao

Sa pana­hon sa tag­u­lan, dili uso ang diet. Tun gods a bug­naw nga pana­hon, mas gana i-kaon og mga pagkaon nga maka­painit sa tiyan.

Usa­hay mas lam­ina lang mo ligid sa kama og mag­bukot kon tag- ulan. Ug haron maini­tan ang pam­i­naw, an­dama ang tablia para sik­wati ug cham­po­rado nga lami parisan sa buwad. Sa kahu­mot sa tablia ug buwad, sig­u­radong gana ang imong kaon.

Dun­gan sa pag­bun­dak sa uwan, ang pag­pan­gita sa tiyan og init nga sabaw sama sa tinolang isda o linat-ang baboy o baka.

Mas maayo nga ang imung tinola ug linat-an dunay sagol nga gamayng utanon ug i-serve nga init pa.

Kon me­dyo health con­scious ka o veg­e­tar­ian, lami ang utan bisaya nga dunay sari-sari nga utanon, sama sa kalbasa, ka­mung­gay, tawng ug kar­lang.

Ug tun­god sa kahin­gaon sa mga Pilipino, duna say mga pagkaon nga init nga sak­tong pang­meryenda sama sa be­nig­nit, lomi ug lu­gaw.

Ang be­nig­nit mura kini og hot ver­sion sa halo-halo. Dunay sago, lan­dang, tuno, kamote ug sag­ing.

Ang ar­roz caldo sakto sab kaayo sa ting tug­naw. Kan-on kini nga gilu­gaw ug gisub­akan og manok. Lami siya nga meryenda kay dili bug-at sa tiyan ug igo-igo ra sab nga gutu­mon ka una ang ting pani­hapon.

Daghan pang pagkaon nga pwede sa tag- ulan. Ang im­por­tante tukma kini sa imong pan­lasa, mabu­sog ka ug mai­ini­tan ang imong tiyan aron dili panuhu­ton sa katug­naw sa pana­hon.

PHO­TOS FROM WEB

MGA nag aso-aso sa kainit nga mga pagkaon sama sa sini­gang, binig­nit ug cham­po­rado nga parisan ug buwad maoy mga pa­bori­tong pagkaon sa pana­hon sa ting-uwan ug ting-tug­naw.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.