CRAFT-

Cebu Libre - - NEWS -

Aduna usay klase sa beer nga grabe ang pagsikat karon. Kini ang gitawag ug craft beer. Ang maong beer gi­himo pinaagi sa ki­naraang paagi o tra­di­tional ug non- mech­a­nized. Mas kuti ang paghimu sa craft beer mao nga kasagaran home made lang kini. Gi­in­gon nga pinaka lami sa tanang klase sa beer, ang craft beer muhaum usab sa bisan unsa nga pagkaon tun­god kay daghan ang klase ni­ini.

Mao nga unsa pa may imong gi­huwat? Pag- sched­ule na og ses­sion sa barkada ug an­dama ang nag ice nga beer ug ang mga sak­tong pagkaon nga ipares ni­ini. Hinum­dumi lang nga ang tanang so­bra, makadaot, so hi­nay­hi­nay lang!

PHOTOS BY TONEE DESPOJO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.