Mga hi­n­ung­dan sa kanser

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Vanisa So­ri­ano

SA pagkakaron aduna nay la­pas pa sa 200 ka klase nga can­cer ang nadiskubre­han nga nagkalain-lain ang hi­n­ung­dan. Base sa pag­tuon sa mga eksperto, mao ni ang kasagarang hi­n­ung­dan nganong magka-can­cer ang tawo.

Ge­net­ics

Dako kaayo ang posi­bil­i­dad nga magka-can­cer ka kung adunana kini sa in­y­ong kali­wat o genes.

Grabeng pani­gar­i­lyo ug inom

Ang pag sigar­i­lyo ug pag-inom ug al­co­hol mao ang usa sa grabeng rason sa can­cer sa baga, atay ug tu­tun­lan.

Walay habas nga pagkaon

Usa sab sa pinaka-komon nga rason sa kanser mao ang way habas nga paghab­hab ug mga pagkaong parat, tam- is, aslom ug man­tikaong pagkaon.

Sun and UV ex­po­sure

Puwede sab nga magka-kanser tun­god sa grabe nga ex­po­sure sa kainit sa ad­law. Kini mu re­sulta sa skin can­cer.

Weak im­mune system

Ang nagkaluya nga im­mune system daku usab ug tampo nga mat­ap­tan ug kanser ang usa ka tawo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.