Pagdetox sa lawas

Cebu Libre - - NEWS -

Tun­god sa di­na­lian nga pana­hon, nagsalig na ang mga tawo sa fast food o mga canned goods nga kar­gado og preser­va­tives nga dili maayo sa lawas. Pinaagi sa pagkaon og or­ganic food, mahi­mong ma detox­ify ang lawas. Mahimo kang mag wa­ter ther­apy, juice feasts (fruits and veg- et able juices)ug musuway og mga nagkalain-laing detox­i­fi­ca­tion programs.

Likayi usab ang mga tam- is ug re­fined grains tun­god maka­pasaka kini sa posi­bil­i­dad sa can­cer. Sa­gad ni­ini duna nay ar­ti­fi­cial nga mga sagol og dili maayo sa lawas il­abi na ang mga ar­ti­fi­cial sweet­en­ers.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.