Lanzones Fes­ti­val Ac­tiv­i­ties

Cebu Libre - - NEWS - ni Dafne Wences­lao

MAKITA na usab karong tu­iga ang mga ka­bal­ayan ug kadalanan nga gi-adornohan og mga lan­sones sa probin­sya sa Camiguin.

Pinaagi sa Lanzones Fes­ti­val, gi­padan­gat sa mga Camigu­inon ang ilang pasala­mat sa tam-is nga ani. Mao kini ang nagkalain-laing kalin­gawan sa ika-37 nga Lanzones Fes­ti­val.

* Sug­dan ang fes­ti­val sa usa ka grand pa­rade sa Lan­zonesin­spired nga mga head dresses. Gawas sa pag-adorno sa mga balay, kadalanan ug kalesa, mao kini ang hi­gayon nga ipang­ham­bog sa mga Camigu­inon ang ilang cre­ativ­ity.

* Ang lima ka mu­nisipyo sa tibuok isla sa Camiguin mu­pakita usab sa ilang tagsa-tagsa ka ka­hanas sa nagkalain-laing ad­law sa se­m­ana. Mao kini ang Kalanrakas sa Mambajao, Kalanrakas sa Catarman, Kalanrakas sa Sagay, Kalanrakas sa Guin­si­l­a­ban ug Kalanrakas sa Mahinog.

* Matag ga­bie gikan sa unang ad­law, ngadto sa kat­a­pu­san sa kapis­ta­han, ipahi- gayon ang Buahanan sa Ugmad diin mga lo­cal mu­sic artists ug banda ang mu­pakita sa ilang tal­ento.

* Syem­pre pa, dili usab muab­sent ang hindi­gay sa kaanyag – ang Mutya sa Buahanan 2016 o Mi s s Camiguin Tourism. Ipahi­gayon ang Grand Coro­na­tion Night ni­ini inig Ok­to­bre 28. Gawas sa pag­pili og mutya, duna say pil­ion nga Fes­ti­val King, Queen ug Di­wata sa Ok­to­bre 27.

* Dili sab mawala ang hugyaw nga street danc­ing nga maoy labing atan­gan sa mga tur­ista. Mao kini ang In­ter­a­gency Camiguin Lanzones Leg­end Base 2016 nga con­test. Lakip ni­ini ang street danc­ing, hi­gantes ug mga field dem­mon­star­tions nga ipahi­gayon inig Ok­tubre 29.

* Sa kat­a­pu­sang ad­law masak­si­han ang Kalanrakas sa Ka­bataan ug Hi­gantes. Usa kini ka kom­petisyon sa lima ka mu­nisipyo sa probin­sya sa Camiguin. Ipahi­gayon sab ang usa ka con­cert sa South Bor­der ug ni Luke Me­jares.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.