unsa ni?

Cebu Libre - - NEWS - /ni Vanisa So­ri­ano

KUNG adunay mga hilig og kul­bahi­nam nga mga ad­ven­tures karong Hal­loween, aduna say mga tawo nga gika­had­lokan ang pag-abot sa ad­law sa mga patay. Kini ang ilang mga pho­bias.

1. Samhain­o­pho­bia- Mao kini ang grabeng pagka­had­lok sa Hal­loween sea­son ug sa mga Hal­loween dec­o­ra­tions.

2. Nyc­to­pho­bia- Mao ni ang ab­nor­mal fear of dark­ness and night. Ang adunay nyc­to­pho­bia ma­had­lok sa ngit­n­git tun­god sa kakuyaw nga du­nay bati nga mahitabo.

3. Phas­mo­pho­bia- Fear of Ghosts and Spir­its. Ang mga du­nay phas­mo­pho­bia maglisod sa pagkat- ulog ug pa­dayon nga pan­gul­baan nga adunay multo.

4. San­guiv­o­ripho­bia- Fear of Vam­pires. Kini ang pag­tuo ug grabeng ka­had­lok sa mga bam­pira nga musup­sop sa ilang dugo.

5 . Wi cc a ph ob i a- Ang pagka­had­lok sa mga witch ug witch­craft. Kauban usab kini sa Dae­mon­pho­bia nga ka­had­lok sa mga de­monyo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.