Mga kak­i­taan og kwarta +++++ karong pana­hon sa patay

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Dolores

PANA­HON na usab sa mga patay, ang pana­hon kung asa mag­dun­gan ang mga tawo pag-adto sa mga se­menteryo aron pagh­inum­dum sa mga kaila nga nanga­matay na. Apan ang maong mga ad­law, mahimo usab nga opor­tu­nidad aron makak­itag kwarta sama sa:

1 Paaso

Usa sa atong mga tin­uo­han mao ang pag­paaso usa mu­gawas sa se­menteryo. Anaay mga tawo, mga bata kasagaran, nga mag­daob kilid sa dalan. Mubayad ka lang ug ug puwede ka nang makalakang sa ilang gamay nga daob.

3 Buwak

Uso usab ang mga buwak ning pana­hon sa patay. Puede ka maghimu ug gi­nag­may nga pun­dok sa buwak haron ibali­gya. Sig­u­rado daghan ang mu­palit ni­ini.

4 Pagkaon

Nagkanayon ang mga ka­tiguwan­gan nga ang mga kalag gana­han usab makati­law og ba­lik sa ilang mga pa­bori­tong pagkaon sama sa bud­bod, biko, kutsinta ug uban pa. Suwayi ug pa­ma­li­gya ni­ini sa mga silin­gan ug mga kaila.

6 Tubig

Kapoy ug uhaw ang pag­bisita sa menteryo il­abi na kung maghuot ang mga tawo. Busa suwayi usab ug li­bod og bug­naw nga tubig. Klaro ang gi­nan­siya ni­ini.

7 Pay pay

Kauban sa bug­naw nga tubig, hali­non usab ang pay­pay pan­gontra sa kainit.

2 Kandila

Sa kadaghang man­agkot alang sa mga nanga­matay na, libu-libo ka mga kandila usab ang gik­i­na­hanglan. Dali ra kini angka­ton o himuon ug sig­u­rado nga naay gi­nan­siya.

5 Paglimpyo sa nitso

Daghan usab ang musuhol haron malimpy­ohan ang mga nitso sa ilang patay ning mga pana­hona. Busa usa usab kini ka paagi nga makak­warta ka.

8 Pan­gadyi

Ang una kuno nga gik­i­na­hanglan sa patay mao ang pan­gadye mao nga daghan ang nag- of­fer ani nga ser­bisyo pal­i­bot sa menteryo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.