Jake hindi na ma­hal si Andi, ayaw nang makipag­ba­likan

Cebu Libre - - NEWS -

SI Jake Ejercito ang nana­long Best New Male TV Per­son­al­ity sa Star Awards para sa “God Gave Me You” ang Len­ten pre­sen­ta­tion ng Eat Bu­laga kung saan nakasama niya sina Maine Mendoza at Alden Richards.

Nakausap namin siya nung gabing nanalo siya up­ang hin­gin ang kanyang reak­siyon dahil marami ang na-touch sa ac­cep­tance speech niya, par­tiku­lar na sa sin­abi niyang, “To my num­ber one i n s p i r a t i o n , my princess, my El­lie, this is for you.”

Diret­song tanong namin kay Jake kung bakit um­abot pa nang dalawang taon bago niya aminin na siya ang tu­nay na ama ni El­lie, “Nala­man ko (nagi­isip), more than a year ago. Ac­tu­ally, al­most two years ago, yeah, al­most two years ago,” sagot ng bi­nata.

Pali­wanag ni Jake kung bakit hindi siya agad nagsalita nang mala­man niyang siya ang ama ng bata, “Well, sa akin kasi, I’m very grate­ful that I never de­nied it, ka­pag tinatanong ako, my answers were not straight­for­ward, but I never de­nied it.

Ma­hal pa ba niya si Andi, “Hindi na po,” diret­song sagot nito.

Wala rin daw kare­lasyon ngayon si Jake, “I’m sin­gle now, I just want to fo­cus on my stud­ies and to El­lie.” HINDI pa rin puwe­deng pakasal sina Jodi San­ta­maria at Jolo Revilla. Ayon kay Manay Lolit So­lis na fam­ily friend ng mga Revi lla sa kanyang DZBB re­port, hindi ki­nati­gan ng Court of Ap­peals ang an­nul­ment na in­i­hain ni Jodi la­ban sa es- tranged hus­band niyang si Pampi Lac­son, anak ni Sen. Pan­filo Lac­son.

Nagk­a­ba­likan na sina Jodi at Jolo mat­a­pos maghi­walay. Ang ap­proval ng an­nul­ment ng korte ang kani­lang hini­hin­tay up­ang se­lyuhan ang kani­lang re­lasyon.

Dahil sa nang­yari, nat­u­lad ng ka­palaran ang ak­tres kay Amy Perez na hindi naaapruba­han ang isi­nam­pang an­nul­ment sa unang asawa na si Brix Fer­raris. Pero sa mo­tion for re­con­sid­er­a­tion ni Amy, pumanig sa kanya ang korte at na­pawalang-bisa ang kasal nila.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.