Glaiza malapit ang puso sa spe­cial chil­dren at mga batang may can­cer

Cebu Libre - - NEWS -

KILALANG ma­g­a­l­ing na kon­tra­bida sa mga tele­serye ng GMA 7 si Glaiza de Cas­tro. Pero sa tu­nay na buhay, malam­bot ang puso ng dalaga – sa katun ay a n n a p a k a r a m i niyang tin­u­tu­lun­gan ngayon, ka­bi­lang na ang mga batang may can­cer.

Walang pwe­deng ku­muwestiyon sa gal­ing ni Glaiza bi­lang ak­tres, pero mas bibilib ang pub­liko sa kababaan ng kanyang kalooban at pagig­ing mat­u­lun­gin sa mga nan­gan­gailan­gan. Kaya na­man, sa loob ng 15 taon niya sa mundo ng showbiz, nana­natili pa ring ak­tibo ang kanyang ca­reer.

“Yung pinaka-foun­da­tion ko kasi is sa spe­cial chil­dren. Siyem­pre nan- du’n din yung ad­vo­cacy ko sa women (em­pow­er­ment). Nan­doon pa rin yung sa cat­call­ing.

“Pero pinaka­malapit po sa akin mga spe­cial child, kasi sa fam­ily po namin may ganu’n. Yung pa­mangkin ko po. Ngayon 7 years old na siya. Mahi­rap po ta­laga kasi nakikita ko yung strug­gle ng ka­p­atid ko, siya ang tagaalaga.

“Ano po siya merong Global De­vel­op­men­tal Delay. So de­layed po yung… kum­baga ‘ yung edad niya at yung takbo ng utak niya malayo. Malaki na siya pero let’s say nasa 7 years old na siya pero yung utak niya parang 2 years old pa lang.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.