Mi­la­gro sa hubo sa Balaang Bata

Cebu Libre - - NEWS - /NI DAFNE WENCES­LAO

ANG misa sa Hubo ni Sto. Niño mao ang usa sa mas gi­paabot nga post-Sin­u­log ac­tiv­i­ties. Daghan nga mga de­boto ang mukuha sa tubig nga gikaligo sa Sto. Niño sa pag­tuo nga makaayo kini og mga sakit. Sama sa pam­ilya ni Chloe Empiales, 20, nga gikan sa Or­moc City. Mu dayo gayud sila dinhi sa Sugbo aron lang mu­tam­bong sa paghubo. Ibu­tang nila sa ilang al­tar ang ilang mga makuha nga tubig. Muabot na sa na­pulo ka tuig kin inga tr adisy ons ai lang pam­ilya. Ma­tod niya, gip­ili nila nga sa hubo na mu­tam­bong tun­god gamay na lang og tawo ug mas solemn ang se­l­e­brasyon kaysa Sin­u­log. Apan gusto kin­ing klaro­hon ni Fr. Reyes nga dili ang tubig ang mag­mi­la­gro. “The wa­ter it­self does not pos­sess power. Di lin ana Kris­to­hanon basta materyal nga bu­tang ang mag pos­sess og pow­ers,” ma­tod ni Fr. Reyes. Dun­gag niya nga nahi­mong sacra­men­tal ang tubig isip gigamit kini sa pagligo kang Sto. Niño o nagsil­bing gabay sa pag-ampo. Ma tod ni yang aang pag­tuo kang Sto. Niño ang mag­paayo sa mga sakit og dili ang tubig o ang imahe sa Balaang Bata. Apan mu­ta­bang kini pag palig-on sa pag­tuo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.