Ang akong crush maldita, un­saon ni nako?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Mao Jude!

Dear Jude,

Maay­ong ad­law, ako diay si Al­bert, taga Tubu­ran pero naa ko sa La­pu­lapu karon.

Naa lagi koy na ib­gan diri sa akong gi du­ty­han, ang pan­galan niya kay Malou. Pero dili ko ka sulti sa akong gibati kay maldita kini. Unsa akong buha­ton? Tam­bagi ko. Daghang sala­mat. Al­bert

Dear Al­bert,

Ang akong tam­bag nimo ga de­pende sa duha ka sit­wasyon. Hain ka ani nga klase sa pagkatawo: ma­sok­ista o sadista?

Ang ma­sok­ista ang klase sa tawo nga lami-an kung pasak­i­tan. Kung ang imong tubag mao kini imong kina- iya, pwes pa­dayon sa imong gibati anang Malou bisan pa ug maldita kini. Unsa man diay pinaka sakit niya nga mabuhat nimo? Masyag­i­tan ka? Kataw-an ka? Ma basted ka? Para sa usa ka ma­sok­ista, mao na ang mga reka­dos nga makapa lami ug samot sa usa ka re­lasyon. Sige, syag­iti pa ko, gak­son ra ka nako hang­tod mahurot imong tin­gog. Kataw-an ko nimo? Sabayan ta ka hang­tod mas lanog akong katawa kaysa sa imoha. Baste­don ko nimo? Ay­sus, In­day Malou, in­gon sila third time's the lucky charm ra ba kuno.

Karon, kung ikaw usa ka sadista, pa check up ka sa psy­chol­o­gist kay murag lisod nang malamian ka kung makasakit ug laing tawo, di ba? Sim­bako uroy ug madani si Malou unya mag­mi­naldita nimo, imo un­yang ma pikhan, ma reklamo ka ra ba ana sa barangay. Warn­ing lang ning ako.

Apan sa tin­uod lang, Al­bert, ang se­cret weapon gyud para makuha ang babaye (ayaw ni ipanabi kaayo ha kay basin tanan babaye dali na lang malanay kung mahibaw-an ni), mao ang sense of hu­mor. Kung ma­pakatawa nimo ang usa ka tawo, she is yours for­ever. Bisan pa ug unsa ka maldita ni Malou, duna kini kil­iti. Pan­gi­taa ug unsa nga bu­tang ang maka­pakatawa niya, ug prak­tisi ang swabe nga pagka ex­e­cute sa imong plano. Hinum­dumi, kadaghanan sa mga maldita nga babaye gigamit lang na isip de­fense mech­a­nism, kung sa Bin­isaya pa, pana­gang.

Busa, makata­bang usab tin­gali nimo kung sug­dan nimo sa pag amiga ani niya haron mahibaw-an nimo ug unsa man nang iyang gi­pana­gan­gan. Mahimo nga na­paso na ni siya sa gugma, o posi­ble nga duna siyay bug-at nga gi­dala nga prob­lema sa ilang pam­ilya, o duna ba kaha siyay kalisod nga gi atubang dinha sa tra­baho.

Oras nga mahibaw-an na ni nimo, buhati ug paagi nga mata­ban­gan nimo siya sa iyang prob­lema ug iyang gibati. Tan- awa, basta pur­sigido ra ka ug sin­cere sa imong pagh­ini­galaay niya, mawala ra na ang bisa sa iyang pagka maldita. Ma­tod pa sa akong amiga nga si Ash: "Unsa ra gud tawn among ku­sog isip babaye."

Char ba lang, pareho ra tang naay baru­ganan busa re­spetoha siya ug tanan nga babaye sa imong kinabuhi. Happy In­ter­na­tional Women's Day dinha kan­imo! Jude Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa numero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­[email protected]

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.