Dili na ko tag­don sa akong boyfriend, un­say akong buha­ton?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Mao Jude!

Hi Jude,

Good day to you! Tawaga lang ko sa pan­galan nga LJ, usa ka girl, from Cebu. Sige ko ug basa sa imung mga tam­bag sa CEBULIBRE ug gana­han kaayo ko sa imong mga tam­bag. Mao nga man­gayo pud unta ko ug ad­vice nimu mahi­tun­god sa akong love re­la­tion­ship.

Na-a koy boyfriend nga taga Tabunok, first boyfriend nako. Mo two months pa lang among re­la­tion­ship nga long dis­tance pa gyud. But three years na ming friends. Among com­mu­ni­ca­ton kay text text ug tawag-tawag, ug FB messenger. Lately, lin­gaw pa kaayo mi sa among pag text-text, nahibu­long lang ko one day ra gani ko walay load ni ana na­man hin­uon siya sa iyang agaw nga wala na mi klaru. Nalain ko mao to akung gi­pangutana ug ngano wala na siya mu­tubag. Sige kog text niya dili na siya mure­ply.

Mag group text siya pero kung mu-PM ko dili jud siya mure­ply. One time nag FB siya nya tim­ing pud nga ga FB ko, mao to ni PM ko niya. Nangutana ko kung nganong dili na siya mure­ply naku. Ni ana siya nan­gluod daw siya. Ni re­ply ko kung ngano, wala na pud siya mure­ply. Hang­tod karon wala na siya mu-text nako. Unsa man akong buha­ton Jude? Kahibaw ko gamay ra kaayo ning prob­lemaha pero gusto nako nga imo kong tam­ba­gan.

Daghang sala­mat, LJ

Dear LJ,

Ang sakto nga ad­vise ini usa ka phrase nga In­ingles...”take a hint.” Ang pinaka duol nga Bisaya tin­gali mao ni: Pag­pak­a­bana. Utang buot, In­day, pag­pak­a­bana.

Pag­pak­a­bana, una sa tanan, nga kung tin­uod nga in­tere­sado ang usa ka lalake nimo, dili siya mukalit ug kawala tun­god lang kay usa ra ka ka ad­law dili makatubag sa iyang mes­sage. Kung imong susi­hon ang sit­wasyon, murag nan­gita ra kini ug text­mate ug dili seryoso ang gi­pan­gita kay, bisan pa tuod ug long dis­tance re­la­tion­ship mo mao ang com­mu­ni­ca­tion ninyo naa ra sa text ug sa FB messenger, man­gita man gyud ug pa­maagi ang usa ka tawo nga ma main­tain ang re­lasyon de­spite sa dis­tance.

Pag­pak­a­bana pud nga kung ang usa ka tawo tubagon ra kag nan­gluod ko, unya walay ex­pla­na­tion ug ngano, nan­gita kini ug man­anagna, dili uyab o re­lasyon. Kay ngano diay? Mabasa nimo ang iyang utok ug nganong nan­gluod siya ug kalit nga ma­tod pa nimo, lin­gaw pa man kaayo ang in­y­ong sto­rya?

Pag­pak­a­bana pud nga kung imo man gan­ing ipa­dayon ang maong re­lasyon, it won’t be a walk on the park. Sa Bisaya pa, dili gyud ni haya­hay para nimo. Ma­hago ka kay ikaw man sige ug ef­fort nga mu work in­y­ong re­la­tion­ship.

Pag­pak­a­bana in­day nga ang lalak­eng mu in­gon wala kay klaro ga project lang sa iyang kau­galin­gong sit­wasyon, ob­vi­ously siya ang walay klaro.

Busa, un­dangi ang imong pag gukod-gukod ani niya. Ora mismo. Pag­pak­a­bana nga mas im­por­tante nga hata­gan nimo ug balor ang imong kau­galin­gon. Sa maong pa­maagi, mu­taas imong mar­ket value, dili mu ubos kay sige kag itoy itoy sa usa ka tawo.

Pag­pak­a­bana nga mas im­por­tante ka kaysa sa usa ka tawo nga wala muhatag ug im­por­tan­siya nimo. Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.