Fun run gi­pahi­gayon alang sa pag re­hab sa Bu­tu­anon River

Cebu Libre - - NEWS -

MGA opisyales ug busi­ness ex­ec­u­tives sa dak­bayan sa Man­daue apil na ang dul-an sa 2,000 ka mga par­tisi­pante mi­apil sa usa ka fun run nga gitawag ug “Hope for Bu­tu­anon River Run” ni­ad­tong Domingo.

Ang maong lumba nga adunay 3K ug 6K nga mga dis­tan­sya gi­pa­si­ug­da­han sa City En­vi­ron­ment and Nat­u­ral Re­sources Of­fice (Cenro) alang sa pag­dani sa pub­liko sa pag re­ha­bil­i­tate ug pag pro­tek­tar sa Bu­tu­anon River.

Ang fun run gi­himo usa ka tuig sa dili pa ang In­ter­na­tional River Sum­mit diin ang 2018 mao ang Bu­tu­anon River Year ug ang Nobyem­bre mao ang Bu­tu­anon River Month.

Ma­tod pa ni Man­daue City Mayor Gabriel “Luigi” Quisumb­ing, plano ni­lang i- re­ha­bil­i­tate ang 10- kilo­metro nga Bu­tu­anon River nga mi­tad­las sa s iyam ka mga barangay sa maong syu­dad hang­tod na sa baba ni­ini sa may Mac­tan channe l.

Ang pi­lot area alang sa river re­ha­bil­i­ta­tion mag­sugod usa ka kilo­metro gikan sa Bu­tu­anon Bridge sa Pa­cific Mal l s a Barangay Ibabao- Es­tan­cia ngadto sa Cam­bo­gaong Bridge sa Barangay Pak­naan.

Ang Cenro pinaagi kang Arch. Araceli Bar­lam nakig day­al­ogo na sa mga 62 ka mga kom­paniya ug es­tab­lisimiyento sa dak­bayan sa Man­daue nga naglabay ug waste wa­ter sa Bu­tu­anon River haron pag pan­gita ug paagi nga kini ma­likayan base sa usa ka or­di­nan­sya alang sa pag re­ha­bil­i­tate sa Bu­tu­anon River.

“The di­a­logue is also done in co­or­di­na­tion with Cebu City stake­hold­ers along the Bu­tu­anon river be­cause there’s also an 11-kilo­me­ter stretch of it in their area,” matud pa ni Bar­lam.

Ang mga nan­gapil sa da­gan nga nag­sul-ob ug neon green nga sin­glets mi­agi sa parte sa Bu­tu­anon River. Mga man­anaog sa 3K ug 6K nakadawat ug pre­my­ong kwarta nga P3,000 ug P5,000.

Usa ka zumba ses­sion ang gi­pahi­gayon usab hu­man sa lumba sa da­gan. Ang Ju­nior Cham­ber In­ter­na­tional ( JCI) Man­daue ug ang In­te­grated Bar of the Philip­pines ( IBP) Cebu Chap­ter nang­hatag ug li­breng lu­gaw ug min­eral wa­ter sa mga run­ners.

Si Man­daue City Coun­cilor Carmelino del Mar, nga mi­apil sa da­gan, malau­mon nga makab- ot pag­ba­lik sa Bu­tu­anon River ang kanhi ni­in­ing manin­dot nga kondisyon sa ta­bang sa tanan. /

/ CDN

DUL- AN sa 2,000 ka mga par­tisi­pante ang nan­gapil sa usa ka fun run alang sa pag re­ha­bil­i­tate sa Bu­tu­anon River sa Man­daue. Apil sa mga nan­gapil ug da­gan mao ang mga opisyales sa Man­daue City ug mga rep­re­sen­ta­tives sa mga negosyo sa maong dak­bayan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.