BIG BOOM SA SUGBO!

Makalin­gaw nga rides, amian nga pagkaon sa pam­ilya ug barkada

Cebu Libre - - FRONT PAGE - NI RAY CHAR­LIE DIAZ PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

Adunay daghang paagi para mas ma­lin­gaw karong Pasko ug bag-ong tuig ang tibuok pam­ilya ug barkada gawas sa re­unions, par­ties, pag­pa­nuroy, pan­gaon sa gawas ug uban pa.

Dinhi Sugbo, sig­u­radong ma­lin­gaw ang tanan sa pinakadakong car­ni­val sa atong isla, kini mao ang Big Boom sa Sugbo!

Ang Big Boom sa Sugbo! mao ang Kasadya sa South Road Prop­er­ties (SRP) ka­ni­adto nga mas gi­panin­dot ug mas gi­pasadya karon tun­god sa mas daghang rides nga mu­la­pas sa 30.

Alang sa mga bata, anaa ang Bob and Bee Rides, Bumper Boat Rides, Bump Cars, Mad Birds, mga Fer­ries Wheels, Air­plane Ride, Moon Rocket Ship, Hor­ror Rides ug Merry- GoRounds. Ug alang sa mga nan­gita ug mas kul­bahi­nam nga rides anaa ang Vik­ings, Oc­to­pus, Spi­der Rides, Swingers, Twis­ters, Ga­lac­tic Round- Up, Roller Coast­ers, UFO ug Astro­lin­ers.

Gikan sa P30 hang­tud sa P50 lang, imu nang ma- en­joy ang mga rides. Barato nga presyo nga dili lang pam­pam­ilya, pam­barkada pa.

Usa sa daghang nakasi­nati sa kasadya sa lug arm aoang pam­ilya Saave­dra, taga- Quiot, Pardo nga mi­abot sa usa ka dosena ang miyem­bro sa pam­ilya nga mis­uroy sa Big Boom. “Lin­gaw gyud ang mga rides unya medyo had­lok pu,” pu­long nila. “Roller coaster ra mi kay kuyawan mi sa ubang rides,” dugang pa nila.

An gm ag­bark a dang Ed Carp io, Al­ner Sa­grado, Zheny Dela Cerna, Louneth Aban­gan, Ger­ard Jaca, Vincent Lau­ron ug Dio­genes Po­quita III nga mga manuwaay og vol­ley­ball sa Cebu Schools Ath­letic Foun­da­tion Inc. ( Ce- safi) nag­panon usab sa Big Boom!

“Among gisuroy diri ang amo amigo ( Dio­genes) nga na­tional player from NU,” matud pa nila. “Very ex­cit­ing, thrilling unya en­joy kaayo amo ex­pe­ri­ence,” sigon pa sa mag­barkada.

Apan dili lang sa rides ku­tob ang Big Boom sa Sugbo! tun­god kay aduna usab kini daghang food stalls nga nag­bali­gya ug nagkalain- laing putahi. May Ja­panese food, Korean , tinolang bisayang manok, makalaway nga bar­be­cue ug uban pa. Makita usab nga mas hap­say ug limpyo and car­ni­val karong tu­iga.

Ma­tod pa ni Karla k in­ta­nar- Fer­nan­dez, usa sa mga in­vestors ug tag­du­mala sa Big Boom! nga ilang gi­pan­ingkamotan nga mas en­joy­able ug

mem­o­rable ang ma ex­pe­ri­ence sa mga mo­bisita sa car­ni­val pinaagi sa pag­pahi­gayon ug nightly shows and con­certs, mga ABS-CBN events sama sa Barangay Idol Singing Con­test, mga au­di­tions alang sa Manila shows, aduna say beer plaza, trade cen­ter nga nag­bali­gya ug mga home goods, decors ug RTWs. Adunay say fire­works stalls sa at­bang ug fire­works shows.

Midugang si Kin­ta­nar- Fer­nan­dez nga nagbu­tang usab sila ug con­tainer rest rooms, reg­u­lar sweep­ers/ clean­ers, mga po­lice ug traf­fic en­forcers, bounc­ers ug se­cu­rity guards alang sa kali­naw ug ka­hap­say.

Ang PAPS Pro­duc­tion mao ang nag man­age sa oper­a­tions sa Big Boom sa Sugbo!

Mga makalin­gaw nga rides, lamian nga pagkaon, mga shows ug con­certs, barato nga bali­gya sa usa ka limpyo ug hamo­g­away nga lu­gar. Mao nga ayaw na paglang a y, tawga ang tibuok pam­ilya ug mga barkada ug bisi­taha ang Big Boom sa Sugbo!

LIBRE/TONEE DESPOJO)

USAsa mga makalin­gaw nga rides sa Big Boom sa Sugbo! mao kin­ing Dragon Coaster.

ANG Bumper Boat Ride (taas) ug ang Rocket Lab (ubos ug tuo nga hu­lag­way) mao ang usa sa mga gidugokan sa mga bata sa Big Boom sa Sugbo!

HU­MAN sa mga rides, busga ang imung tiyan sa limpyo nga mga food stalls su­lod sa karn­a­bal.

/TONEE DESPOJO

ANG Bumper Car rides mao ang usa sa pinaka pa­borito sa mga bata sa matag karn­a­bal. Ug dili masag­muyo ang mga tsik­it­ing nga mu­bisita sa Big Boom sa Sugbo! tun­god kay bag-o ang mga bumper cars nga gi­tanyag sa maong karn­a­bal.

ALANG sa mga mahiligon ug au­then­tic Korean food, imu usab kin­ing mati­lawan su­lod sa Big Boom sa Sugbo!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.