Ryza, JC nag­bi­lad ng hubad na katawan sa Palawan

Cebu Libre - - NEWS -

IBINILAD nina Ryza Cenon at JC San­tos ang kani­lang mga katawan sa una ni­lang pagsasama sa pe­liku­lang “Mr. & Mrs. Cruz.”

Sa ilang beach sa Palawan ang set­ting ng pe­likula kaya sa trailer nito ay may ek­se­nang lan­tad ang abs ni JC at ang kasek­si­han at kakin­isan ni Ryza. Pi­naghan­daan ba nila ang mga ganoong ek­sena?

“Hindi po namin na­paghan- daan ‘ yon. Pu­mayat kami sa Palawan dahil sa init! Si JC kasi, lag­ing nagsu-swim­ming kaya nasa da­gat siya palagi,” say ni Ryza.

“Na­puyat kami, na­pagod! Saka hindi kami ni-re­quire ni di­rek na mag­paseksi. Gusto niya, nor­mal kam­ing tao na makaka-re­late din ang mga manonood” sey ni JC.

Sa unang araw pa lang na mak­i­lala ni di­rek Si­grid sina Ryza at JC, agad niyang naki­taan ng chem­istry ang dalawa.

“Ayoko na­mang mag­ing sanhi ng paghi­hi­walay! Ha! Ha! Ha! Pero naki­taan ako na bagay sila, so lalo akong na-ex­cite. Nu’ng tu­ma­gal na, natuwa ako. I am re­ally happy na nag- work ta­laga ang chem­istry nila. Nag­dududa na nga ako, eh! Ha! Ha! Ha!” biro ni di­rek Si­grid.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.